Ekonomisk ordlista

– Lär dig ekonomiska begrepp med Likvidum: från A till Ö

 

Här går vi igenom knepiga ekonomiska begrepp och förklarar vad de betyder. Vad innebär egentligen effektiv ränta, vad betyder reporänta och hur skiljer den sig från referensränta? Hur räknar man ut sin belåningsgrad. Svaren hittar du här. Ordlistan är ordnad i alfabetisk ordning som sig bör. Klicka på de länkade bokstäverna nedan för att navigera till ord som börjar på en viss bokstav.

 

Snabblänkar:

 

A

 

Aktier

En aktie är enkelt uttryckt en ägarandel i ett företag. Närmare bestämt ett företag som är registrerat som ett aktiebolag. Alla som äger minst en aktie har rätt att närvara på bolagsstämman. Vid bolagsstämman väljs företagets styrelse som i sin tur utser företagets VD. Som aktieägare har du rösträtt och kan alltså påverka hur företaget styrs även om det i praktiken är svårt att få reellt inflytande om du inte äger en stor andel av aktierna. Aktieägarna har också rätt till utdelning om företaget går med vinst. Det är styrelsen som bestämmer om företaget ska dela ut vinsten eller återinvestera den i företagets verksamhet.

 https://likvidum.se/blogg/vad-ar-likviditet/

Amortering

Att amortera betyder att du betalar av på en skuld. När du tecknar ett lån betalar ska du både betala ränta (det är på räntan långivaren tjänar sina pengar) men också betala tillbaka lånet. Amortering sker när du inte bara betalar ränta utan även betalar tillbaka de pengarna du är skyldig. Genom amortering blir skulden alltså successivt mindre. Det finns i huvudsak två amorteringsformer. Rak amortering och annuitet. Amorteringsfria lån som kan sägas utgöra en tredje variant är numer väldigt sällsynta. Vid rak amortering delbetalar du ett fast amorteringsbelopp varje månad. Det betyder att räntekostnaden blir successivt sjunker eftersom lånebeloppet minskar för varje delbetalning. Om annuitet tillämpas betalar du ett fast belopp för både ränta och amortering varje månad.

 

 

Amorteringskrav

Amorteringskravet infördes den 1 juni 2016 och gäller för bolån. Det betyder att alla som tecknat att bolån sedan dess är skyldiga att amortera minst 1 % eller 2 % på sitt bolån varje år. Hur mycket man är skyldig att amortera beror på belåningsgraden, alltså hur stor andel av bostadens värde som finansierats med lån. Under 2018 skärptes amorteringskravet ytterligare. Om du tecknat ditt bolån efter skärpningen ska du amortera ytterligare 1 % om lånet utgör mer än 4,5 gånger din årsinkomst (före skatt).

 

Annuitetslån

Annuitet är en amorteringsform som bygger på att man delbetalar en fast summa för både ränta och amortering vid varje betalningstillfälle. Har du ett annuitetslån betalar du alltså samma belopp fram tills lånet är helt återbetalt. Det innebär att räntekostnaden, som andel av månadsbeloppet, successivt minskar samtidigt som amorteringsbeloppet ökar. Ett annuitetslån har alltid en fast och förutbestämd löptid.

 

Läs mer om annuitetslån

Autogiro

Autogiro betyder att dina fakturor betalas automatiskt på rätt dag från ditt bankkonto. Autogiro är ett säkert sätt att betala eftersom betalningen sker automatiskt så länge du har pengar på kontot. Du behöver alltså inte oroa dig för att glömma en faktura eller för att göra något fel vid betalningen. Man måste alltid godkänna betalning via autogiro i förväg för att det ska funka. Det är möjligt att godkänna autogirobetalning via blankett eller med BankID i din internetbank.

Läs mer om autogiro

 

Avkastning

Avkastningen är de pengar man tjänar i vinst på en investering, till exempel i aktier eller pengar man satsat i ett företag. Vid en eventuell förlust på investeringen talar man om negativ avkastning. Ränta på pengar man lånar ut räknas också som avkastning. Begreppet avkastningen kan också även användas för att mäta ett företags lönsamhet.

 

Läs mer om avkastning här

 

B

BankID

BankID är en form av elektronisk legitimation som kan användas för att styrka din identitet på nätet. BankID används bland annat för att logga in på och signera betalningar från din internetbank, för att signera avtal och vid köp av varor online. Den vanligaste typen av BankID är mobilt BankID men det finns också en versioner för surfplattor och vanliga datorer. BankID utfärdas i samarbete mellan Sveriges banker.

Belåningsgrad

Belåningsgraden är ett mått på hur mycket du lån du har på en tillgång, oftast en bostad, och tillgångens värde.

Läs mer om belåningsgrad

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning är en notering i kreditupplysningsföretagens register om att någon inte betalt en skuld i tid. En betalningsanmärkning ligger vanligtvis kvar i tre år. Eftersom en betalningsanmärkning är tecken på att du misskött din ekonomi blir det svårare att låna pengar och teckna avtal som hyreskontrakt och abonnemang om du fått en sådan.

 

Betalningsföreläggande

Ett betalningsföreläggande är ett krav på att en skuld ska betalas. Om du inte betalar en skuld trots påminnelser och inkassokrav kan personen eller företaget du är skyldig pengar ansöka om ett betalningsföreläggande. Det är Kronofogden som utfärdar betalningsförelägganden.

 

Bindningstid

Bindningstid betyder att du förbinder dig att betala för en tjänst under en specifik tidsperiod. Många förknippar begreppet med telefoni- och bredbandsabonnemang där det är vanligt med bindningstider på 12, 18 eller 24 månader. Bindningstiden för ett konsumentavtal får enligt lag inte vara längre än 24 månader.

Läs mer om bindningstid

 

 

Blancolån

Ett blancolån är ett lån utan säkerhet avsett för privat konsumtion. Låntagaren behöver inte pantsätta något och lånet är inte heller låst till en specifik vara, vilket exempelvis ett bolån är. Blancolån är samma sak som privatlån, även om det händer att långivare kallar lån med säkerhet privatlån i sin marknadsföring.

 

Läs mer om blancolån

Borgenär

Borgenär är ett juridisk begrepp. När man lånar pengar finns två partner. Låntagaren som kallas gäldenär och fordringsägaren som även kallas borgenär. Borgenären kan vara en privatperson eller bank som lånar ut pengar. Borgenär kan också vara någon som sålt en vara utfört en tjänst men ännu inte fått betalt.

 

Läs mer om borgenär här

Bruttolön

Bruttoinkomst är den inkomst du får innan skatter och sociala avgifter dragits av. Om någon säger att hon eller han har en lön på 40 000 kronor är det oftast den månatliga bruttoinkomsten som avses. De pengar som blir kvar och betalas ut till bankkonto efter skatter och avgifter kallas nettoinkomst eller nettolön.

 

 

Budget

En budget är en plan för kommande inkomster och utgifter. Genom att göra en hushållsbudget kan du lättare överblicka din ekonomi, säkerställa att lönen räcker månaden ut, planera kommande inköp och se till att du har pengar över för oväntande kostnader.

 

Läs mer om budget

 

 

Buffert

En ekonomisk buffert är ett sparande för oväntade utgifter och  privatekonomiska krissituationer. Genom att buffertspara blir det betydligt lättare att hantera plötsliga kostnader. Till exempel om du behöver laga bilen, köpa en ny diskmaskin eller göra ett akutbesök hos tandläkaren.

 

Läs mer om buffert

 

 

C

 

Clearingnummer

Clearingnummer är en sifferkombination som används för att identifiera bankkonton vid överföringar och betalningar. Alla svenska bankkonton består av både ett clearingnummer och ett kontonummer. De flesta svenska banker använder clearingnummer som är fyra siffror långa. Om du ska överföra pengar till ett konto i en annan bank än den du använder ska clearingnummer alltid anges.

D

 

Deflation

Deflation är ett nationalekonomiskt begrepp som betyder att priserna på varor och tjänster minskar. Om deflation råder går det allmänna prisläget ner, vilket betyder att den nationella valutan ökar i värde. Du kan alltså köpa mer för samma belopp. De flesta nationalekonomer anses att deflation inte är bra eftersom det betyder att tillväxten minskar och att företagen tenderar att gå sämre. Deflation är motsatsen till inflation som innebär att priserna ökar.

 

Delbetalning

Delbetalning betyder att du delar upp betalningen för exempelvis en vara eller tjänst i mindre belopp utspridda över en längre period i stället för att betala allt på en och samma gång. Under delbetalningen betalar man vanligtvis ränta på beloppet men det finns också räntefri delbetalning. Vid räntefri delbetalning ska oftast pengarna betalas tillbaka under en kortare period som tre månader.

Läs mer om delbetalning

 

Disponibel inkomst

Disponibel inkomst är den del av lönen som du kan använda till konsumtion och sparande. Det är de pengarna du har kvar av din lön när skatter och sociala avgifter dragits av. Till den disponibla inkomsten räknas även eventuella bidrag som barn- och bostadsbidrag.

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är en ränta som företag kan kräva som ersättning om en faktura inte betalas i tid. Dröjsmålsräntan regleras av räntelagen som bland annat slår fast att den får tas ut tidigast 30 dagar efter att fakturan skickats ut. Det är bara tillåtet att ta ut dröjsmålsränta om det anges tydligt på originalfakturan.

Läs mer om dröjsmålsränta

 

E

 

E-legitimation

E-legitimation är elektronisk information som används för att styrka din identitet när du gör något på nätet. E-legitimation behövs exempelvis för att logga in på din internetbank, för att göra betalningar och överföringar och för att signera avtal. Den vanligaste formen av e-legitimation i Sverige är mobilt BankID.

 

Effektiv ränta

När man lånar pengar betalar man så gott som alltid ränta. Låneräntan anges i procent. Ofta tillkommer också avgifter som avi-, handläggnings- och vissa fall uppläggningsavgift. Den effektiva räntan avser alla kostnader för att lån inklusive ränta och avgifter. Den effektiva räntan är därför ett bra mått på hur mycket ett lån faktiskt kostar. Alla långivare är skyldiga att uppge den effektiva räntan för lån de marknadsför.

 

Existensminimum

Existensminimum är det lägsta möjliga belopp som en person eller ett hushåll behöver varje månad för att ha råd med grundläggande livskostnader. Till grundläggande livskostnader räknas saker som boende, mat, försäkringar, telefonabonnemang och vissa transporter.

 

Läs mer om existensminimum

 

F

 

F-skatt

Den som driver eget företag är själv skyldig att betala in skatt och sociala avgifter (egenavgifter). För att göra det behöver man registrera sig för f-skatt hos Skatteverket. Alla som startar enskild firma, kommanditbolag eller handelsbolag måste registrera sig för f-skatt.

 

Faktura

En faktura är ett skriftligt betalningskrav för en såld vara, tjänst eller annan skuld. Fakturor ställs oftast ut av företag men även av föreningar och andra organisationer. På fakturan ska det framgå vad skulden gäller, vilket belopp som ska betalas och hur det ska betalas.

 

Fastighetsskatt

Fastighetsskatt är en skatt som betalas för fastigheter som inte innehåller färdiga bostäder. Tidigare betalade alla som äger en fastighet skatt baserat på fastighetens taxeringsvärde. I januari 2008 avskaffades dock den “vanliga” fastighetsskatten. I stället infördes en kommunal avgift på 0,75 % av taxeringsvärdet eller högst 8 049 kronor (2019).

 

Fintech

Fintech är en förkortning av den engelska begreppet financial technology. Med fintech menas oftast nyskapande och digitala lösningar som tagits fram för finansbranschen. Till exempel digitala tjänster för betalning online eller system för identifikation som BankID. Fintech kan också avse företag som kombinerar finansiella tjänster med digital teknik som Paypal och Swish.

 

Fullmakt

En fullmakt är ett dokument som ger en person rätt att handla och fatta beslut i en annan persons eller ett företags ställe. Med en fullmakt kan du ge en annan person möjlighet att exempelvis utföra transaktioner och andra bankärenden eller teckna juridiskt bindande avtal i ditt namn. Det finns ett flertal olika typer av fullmakter som ställningsfullmakt och prokura.

 

Företagslån

Ett företagslån är precis som namnet antyder ett lån som ges till ett företag. Det finns flera olika typer av företagslån. Traditionella företagslån är ett engångsbelopp som lånas ut mot någon form av säkerhet. Men det finns också löpande kontokrediter för företag. Kontokrediter fungerar som en kreditkort, d.v.s. företaget har rätt att vid behov låna pengar upp till ett visst belopp och betalar bara ränta på den utnyttjade krediten. Driver man eget företag kan även ett privatlån användas till företaget, men det räknas inte formellt som ett företagslån.

 

Förvärvsinkomst

Förvärvsinkomst är pengar man tjänar på näringsverksamhet av någon form, alltså arbete. Den vanligaste formen av förvärvsinkomst är lön till anställda.

 

 

G

 

Gåvobrev

Ett gåvobrev är ett dokument som reglerar villkoren för en gåva, till exempel eventuellt ersättning eller regler för hur gåvan får användas. Om man vill skänka bort något värdefullt som en bil, en bostad eller en aktiepost behövs alltid ett gåvobrev för att gåvan ska vara giltig juridisk. Ger man bort en mindre summa pengar eller ett mindre värdefullt föremål räcker det oftast med att gåvan överlämnas fysiskt för att bytet av ägare ska gälla.

 

Läs mer om gåvobrev

 

Gäldenär

Gäldenär är ett juridisk begrepp som avser en person (fysisk eller juridisk) som är skyldig någon annan pengar. Om du tecknar ett lån blir du gäldenär medan långivaren blir borgenär. Samma förhållande gäller om du köper något på avbetalning eller väljer att betala för en vara eller tjänst i efterskott.

 

Läs mer om gäldenär

H

 

Handpenning

Handpenning är ett belopp som betalas i förskott till säljaren av vara i samband med köp. I de flesta fall är handpenningen 10 procent av priset, men kan vara både högre och lägre om man avtalar om det. Handpenning förknippas främst med bostadsaffärer men kan tillämpas vid försäljning av alla slags varor.

 

Läs mer om handpenning

 

Hypotekslån

Ett hypotekslån är ett lån med säkerhet där du behåller äganderätten till säkerheten. Det vanligaste exemplet på hypotekslån bolån där den aktuella bostaden utgör säkerheten.

Läs mer om hypotekslån

 

I

 

IBAN-nummer

IBAN är en förkortning av det engelska namnet International Bank Account Number. IBAN är en internationell standard för att identifiera bankkonto vid betalningar över landsgränser. Svenska IBAN-nummer består av 24 siffror.

 

Läs mer om IBAN

Indexfonder

En indexfond är precis som namnet antyder en fond som följer index, oftast ett nationellt börsindex som Stockholmsbörsen OMX. För att fonden ska följa index väljs aktieposterna som ingår i fonden ut och viktas för att spegla index, alltså börsen som helhet. En indexfond är generellt en avsevärt säkrare investeringar än att köpa aktier i ett specifikt företag.

Inflation

Inflation betyder att priserna i ett samhälle ökar och att pengarnas värde successivt urholkas. Du kan alltså köpa färre varor för ett och samma belopp. Inflationen mäts baserat på hur mycket konsumentpriserna har gått upp under ett år. Motsatsen till inflation kallas deflation, en situation då priserna i samhället istället minskar.

Läs mer om inflation

 

Inkasso

Inkasso är ett samlingsnamn för de företag som arbetar med att driva in skulder. Om du inte betalar en faktura i tid trots påminnelser kommer företaget du är skyldig pengar till slut överlåta fakturan till ett inkassobolag. Inkassobolaget har rätt att driva in pengarna och att ta betalt för sin tjänster i form av inkassoavgift. När man talar om inkasso i vardagligt tal är det oftast inkassokravet som skickas ut av inkassobolaget som avses.

Läs mer om inkassokrav

 

Insättningsgaranti

Insättningsgarantin är en statlig garanti som skyddar pengar som är insatta hos ett finansbolag. Det kan röra sig om exempelvis ett konto hos en bank, ett kreditmarknadsbolag eller en värdepappersförvaltare. Om bolaget du placerat dina pengar hos skulle gå i konkurs får du ersättning på upp till 950 000 kronor, per bolag. De bolag som är anslutna till insättningsgarantin betalar en avgift som samlas i en fond. Det från den pengar betalas ut om något av de anslutna företagen går i konkurs.

 

J

 

Jämkning

Alla som jobbar ska betala skatt på sin inkomst. Om du är anställd kan du be din arbetsgivare att göra ett högre eller ett lägre avdrag för skatt än vad skattetabellen du omfattas av slår fast. Oftast jämkar man för att slippa betala restskatt.

 

Läs mer om jämkning

 

K

 

Kalkylränta

Kalkylränta är ett begrepp som används av banker för att beräkna hur mycket låntagare kan låna för att köpa en bostad. Det är den ränta du ska klara av betala på ditt bostadslån och samtidigt ha pengar över till fasta utgifter. De stora bankerna tillämpar generellt en kalkylränta på 7 till 8 procent. Men den kan också vara högre.

Lär mer om kalkylränta

Konjunktur

Konjunktur är ett begrepp som används för att beskriva hälsan i en nationell ekonomi. När det går bra för företagen, jobben blir fler och ekonomin växer råder högkonjunktur. Om företagen tvärtom går dåligt, arbetslösheten ökar och tillväxt och investeringar bromsar in råder lågkonjunktur.

 

Konsumentkredit

En konsumentkredit är en kredit som ställs ut till privatpersoner för privat konsumtion t. ex. köp av bostad, bil eller någon annan kapitalvara. Generellt så avses lån och krediter utan säkerhet. Lån med säkerhet som bostadslån räknas vanligtvis inte som konsumentkrediter. En konsumentkredit kan vara ett lån i form av engångsbelopp som ett privatlån eller men också en löpande kredit.

 

 

Konsumtionslån

Konsumtionslån är samma sak som privatlån och blancolån, d.v.s. ett lån utan säkerhet som är avsett för privat konsumtion. Eftersom det inte finns någon säkerhet bestämmer du själv vad du vill använda pengarna till.

Läs mer om konsumtionslån

 

Kontantinsats

Sedan 2010 finns det i Sverige ett bolånetak för bostadslån. Bolånetaket innebär att du maximalt kan låna till 85 procent av bostadens värd. Det innebär att köparen måste lägga upp minst 15 % av bostadens värde kontant. Det är detta som är kontantinsatsen.

Läs mer om kontantinsats

 

Kontokredit

En kontokredit kan avse flera saker. Många banker erbjuder möjligheten att fortsätta på handla på ett betalkort som är kopplat till ett konto i banken, trots att det inte finns några pengar kvar på kontot. Man kan alltså medvetet övertrassera sitt konto mot ränta. En kredit kopplat till ett konto helt enkelt. En kontokredit kan även vara en löpande kredit som erbjuds av långivare. En sådan kredit fungerar som ett kreditkort fast utan plastkortet. Dessa krediter marknadsförs också som kontokrediter.

 

Kontoutdrag

Om du har ett bankkonto har du alltid rätt att när som helst begära ut ett kontoutdrag. På kontoutdraget specificeras aktuellt saldo (återstående belopp) och alla transaktioner som gjorts från konto under specifik tidsperiod. De flesta banker skickar ut kontoutdrag månadsvis och vid slutet av året.

Kreditfaktura

En kreditfaktura är en faktura som skickas ut av företag för att reglera en tidigare felaktig faktura. Anta att du beställt fem produkter av ett företag men bara får fyra av dem. Samtidigt får du en faktura där företaget kräver betalt för alla fem. Du ringer till företaget som dessvärre inte har möjlighet att leverera varan som saknas. Företaget ska då skicka ut en ny faktura med det nya korrekta beloppet. Den fakturan kallas kreditfaktura.

Kreditupplysning


Läs mer om kreditupplysning

Kreditvärdighet

Kreditvärdighet är ett mått på en persons förmåga att betala sina skulder. Kreditvärdighet används av långivare för att bedöma sannolikhet för att en person inte betalar tillbaka en skuld i enlighet med gällande avtal. Ju sämre kreditvärdighet desto större är risken att du inte betalar tillbaka en skuld. Därför tenderar långivare att erbjuda lån med sämre villkor (högre ränta) till personer med dålig kreditvärdighet eller inte bevilja dem alls.

 

 

L

 

Lagfart

En lagfart är ett skriftligt bevis på ägarskap av en fastighet eller bostad. När du köper en fastighet ska du ansöka om lagfart för den hos Lantmäteriet. Kostnaden för lagfarten kallas stämpelskatt och ligger i dagsläget på 1,5 procent av priset (köpeskillingen) för bostaden.

 

Läs mer om lagfarter

 

Likvida medel

Likvida medel är tillgångar som kan användas för direkt betalning, till exempel kontanter och pengar på ett bankkonto.  Värdepapper som aktier, obligationer och fonder räknas som inte likvida medel eftersom de måste säljas innan man kan använda pengarna.

 

Läs mer om likvida medel

 

Likviditet

Likviditet är ett mått på en persons eller ett företags förmåga att betala sina kortfristiga skulder. God likviditet betyder att man har mer lika mycket eller mer tillgångar än kortfristiga skulder. Likviditet kan också avse hur snabbt det går att omvandla en aktie till pengar.

Läs mer om likviditet

Låneförmedlare

En låneförmedlare fungerar som en mellanhand mellan dig som kund och bankerna och långivarna. Hos en låneförmedlare kan du jämföra långivarnas räntor och på så sätt enkelt hitta det billigaste alternativet när du letar efter ett lån.

Läs mer om låneförmedlare

Lånekalkyl

En lånekalkyl är en detaljerad uträkning av vad ett lån kommer att kosta över hela dess löptid. Med hjälp av en lånekalkyl kan du se exempelvis effektiv ränta för lånet, total kostnad inklusive avgifter och månadskostnad.

Läs mer om lånekalkyl

Lånelöfte

Ett lånelöfte är i strikt bemärkelse inte ett löfte alls utan ett förhandsbesked från en långivare om hur mycket pengar du kan låna för att t .ex. köpa en bostad. Det är fördelaktigt att första skaffa ett lånelöfte innan du köper en bostad eftersom du då vet hur mycket du kan betala. De flesta mäklare accepterar inte ett bud på en bostad om du inte kan visa upp ett lånelöfte från banken.

Lågkonjunktur

Konjunkturer är ett namn för upp- och nedgångar i samhällsekonomin. När det går bra och ekonomin växer råder högkonjunktur. Vid en lågkonjunktur saktar istället ekonomin in. Vid en lågkonjunktur tenderar saker som löneökningar och konsumtion att minska medan arbetslösheten blir högre.

Läs mer om lågkonjunktur

 

 

M

 

Medlemslån

Ett medlemslån som erbjuds till medlemmarna i en förening eller organisation av något slag. Genom att förhandla kollektivt för medlemmarnas kan organisationer ofta ordna lån med fördelaktiga villkor. En vanligt ett exempel på medlemslån är de lån som arbetstagare ofta kan teckna genom sin fackförening.

Läs mer om mikrolån

Mikrolån

Ett mikrolån är ett mindre lån, ofta på 500 kr till 10 000 kronor. Mikrolån har generellt hög ränta (och räknas som högkostnadskrediter) och ska betalas tillbaka snabbt, inte sällan inom en månad. Begreppet mikrolån används ofta som synonym till snabblån och smslån.

Läs mer om mikrolån

 

Minimilön

Minimilön är den lägsta möjliga lön som en arbetsgivare får betala till sina anställda. Många länder har lagstiftning som reglerar minimilönen. Oftast gäller ett lägsta belopp och ingen får lägga sig under det beloppet oavsett vilken sorts arbete det gäller. Minimilönen anges oftast som timlön. I Sverige har vi ingen statligt lagstiftat minimilön utan det är arbetsmarknadens parter (facket och arbetsgivarna) som avtalar om lägstalöner. Villkoren för lön och arbetstid regleras oftast av kollektivavtal.

 

Moms

Moms eller mervärdesskatt som det också heter är en skatt du betalar till staten när du köper varor eller tjänster. Momsen skiljer sig åt för olika varutyper. I de flesta fall ligger momsen på 25 procent. Men varor som livsmedel och böcker omfattas av lägre momssats, 12 procent för matvaror och 6 procent för böcker.

 

O

 

Obligationer

En obligation är enkelt uttryckt ett lån. Obligationer utfärdas av stater och företag som vill få in pengar men inte vill ta ett vanligt lån. Som privatperson kan du handla med två typer av obligationer, privatobligationer och premieobligationer (en typ av statsobligation).

 

OCR-nummer

OCR är en förkortning av Optical Character Reading. OCR-nummer används för att identifiera vem som betalat en viss faktura. OCR-nummer består enbart av siffror och inleds alltid med fyrkant (#). De kan dock vara olika långa.

 

Offert

En offert är ett affärserbjudande i skriftlig form. Ett företag som vill sälja varor eller tjänster till någon skickar ofta ut en specifikation av vad de har att erbjuda. Specifikationen innehåller i regel en beskrivning av vad som ska göras, hur lång tid det tar och vad det kostar. Denna specifikation kallas offert.

 

Omstartslån

Omstartslån kan avse flera olika typer av lån. I de flesta fall avses ett lån som används för att betala av skulder eller för att samla lån och sänka kostnader. Det kan också vara ett lån med eller utan säkerhet som särskilt riktas till personer som har betalningsanmärkningar eller av andra skäl har låg kreditvärdighet.

 

Läs mer om omstartslån

P

 

Pantbank

En pantbank är en finansiell institution som lånar ut pengar med värdeföremål som säkerhet. Om du har ett värdeföremål kan du ta det till pantbanken och sedan låna pengar som motsvarar föremålets värde. Om du inte betalar tillbaka pengarna kan pantbanken sälja föremålet och riskerar på så sätt inte att förlora pengar. Att låna pengar hos en pantbank är en säker låneform eftersom du aldrig kan hamna i skuld. Det värsta som kan hända är att du inte får tillbaka ditt föremål. En pantbank behöver inte heller göra någon kreditupplysning innan de lånar ut pengarna.

Pantbrev

Ett pantbrev är ett värdebevis som fungerar som säkerhet när du tecknar ett bolån. Pantbrev används eftersom det inte är möjligt att fysiskt lämna in bostaden i pant till banken. Pantbrevet slår fast att en specifik bostad är belånad (pantsatt), till vilket belopp den är belånad till och hos vilken bank. Om en bostad har ett pantbrev får den inte säljas hur som helst utan att först reglera skulden.

Läs mer om P2P-lån

Peer-to-peer-lån

Ett peer-to-peer-lån är en typ av lån där du lånar av en eller flera jämbördiga parter, som andra privatpersoner. Peer-to-peer-lån förmedlas av så kallade P2P-plattformar, företag som kopplar ihop lånekunder och investerare som kan tänka sig att låna ut pengar.

Läs mer om P2P-lån

 

Läs mer om pantbrev

Preferensaktier

En preferensaktie kan liknas med ett mellanting mellan en obligation och en vanlig aktie. Den som äger en preferensaktie har rätt till utdelning om företaget går med vinst före ägare av stamaktier. Den ger också företrädesrätt till företagets tillgångar vid en eventuell konkurs. På samma sätt som obligationer är preferensaktier ett sätt för företag att få in pengar utan att öka skuldsättningen.

 

Prisbasbelopp

Prisbasbelopp eller basbelopp är ett mått som används för att spegla ekonomins utveckling som helhet. Beloppet fastställs en gång om året av regeringen. Prisbasbeloppet används bland annat att för räkna fram ersättningar i pensionssystemet, sjukpenning och för vissa skatter och avgifter.

 

Läs mer om prisbasbeloppet

Provision

Provision är en form av rörlig ersättning som baseras på den anställdes prestation. Provisionsbaserad lön är vanligt inom försäljning. Ofta kombineras provision med fast lön på ett förhållandevis lågt belopp. Men det även helt provisionsbaserad lön förekommer.

 

Påminnelseavgift

Påminnelseavgift är en avgift som ett företag kan kräva om en faktura inte betalas i tid. Påminnelseavgiften får enligt lag maximalt vara 60 kronor per faktura. Det finns dock vissa undantag. Exempelvis får CSN ta ut en påminnelseavgift på 450 kronor. Vid sen betalning har företaget även rätt ta ut dröjsmålsränta utöver påminnelseavgiften.

Vad är påminnelseavgift?

 

 

R

 

Reavinstskatt

Reavinstskatt är en skatt som tas ut när en tillgång säljs med vinst. Om du säljer värdepapper, en fastighet eller någon annan tillgång för mer pengar än vad du köpte den för ska du betala reavinstskatt. Hur hög reavinstskatt blir beror på vilken typ av tillgång det gäller. Vid försäljning av bostäder är reavinstskatten 22 procent av vinstbeloppet. Du kan söka uppskov med inbetalning av reavinstskatten hos Skatteverket.

Läs mer om reavinstskatt

 

Referensränta

Referensräntan är en räntan som precis som namnet antyder används för att fastställa andra räntor. Bland annat baseras dröjsmålsräntan och bankernas utlåningsräntor på referensräntan. Referensräntan uppdateras två gånger om året av Riksbanken, den 1 januari och 1 juli.

 

Läs mer om referensräntan

 

Reporänta

Reporänta är penningpolitiskt styrinstrument och Riksbankens styrränta. Den används framför allt för att bestämma andra räntor.

 

Läs mer om reporänta

Reseavdrag

Reseavdraget är en skattereduktion som kan göra för resor till och från jobbet och för tjänsteresor. Du ansöker om reseavdraget hos Skatteverket i din inkomstdeklaration.

Läs mer om reseavdraget

 

Revers

Revers är annat ord för skuldebrev. En revers reglerar villkoren för en skuld mellan två parter. Reversen ska specificera vad och vem skulden gäller, hur mycket pengar den är på och villkor för återbetalning.

 

ROT-avdrag

Rotavdraget är en avdrag på skatten och ges till bostadsägare som köper hantverkstjänster. Exempel på avdragsgilla tjänster är byggnation och renovering. Rotavdraget gäller för villor, radhus, bostadsrätter och fritidshus. Det är bara möjligt att utnyttja rot-avdraget om du äger din bostad.

 

Läs mer om rotavdraget

RUT-avdrag

RUT är en förkortning för rengöring, underhåll och tvätt. Med rut-avdraget kan privatpersoner göra skatteavdrag för så kallade hushållsnära tjänster. I praktiken innebär det att skatteverket betalar 50 % av kostnaden när du köper exempelvis städning, catering och underhållstjänster.

 

Läs mer om rut-avdraget

Ränta på ränta

Ränta-på-ränta-effekten eller kumulativ ränta som det också kallas är ett begrepp för beskriva hur en investering växer över tid. Om sparar 100 000 kronor och får en ränta på 5 % kommer du ha 105 000 kronor ett år senare. Du får nu inte bara ränta på den ursprungliga investering utan också på de pengar du tjänat på räntan. Det betyder att investeringen växer i allt högre takt.

 

Läs mer om ränta-på-ränta-effekten

Räntelagen

Räntelagen reglerar hur dröjsmålsräntan företag får ta ut vid sen betalning och andra betalningsvillkor. Räntelagen gäller när du tecknar ett lån eller köper något på avbetalning. Det är möjligt att avtala bort villkoren som gäller i räntelagen.

 

Ränteavdrag

Om du har ett lån har du rätt att göra avdrag på upp till 30% för räntekostnaderna i din inkomstdeklaration. Denna reduktion heter egentligen räntereduktion men kallas i dagligt tal ränteavdrag. Syftet med ränteavdraget är att göra det billigare att låna och göra det möjligt för fler att äga en sin bostad.

Läs mer om ränteavdraget

 

S

 

Skuldebrev

Skuldebrev eller revers är ett dokument som reglerar en skuld. I skuldebrevet ska framgå vem som är gäldenär, alltså vem som är skyldig pengar och vem som är fordringsägare (borgenär). Skuldebrevet ska också innehålla information om skuldens storlek, vad den gäller och villkor för återbetalning som delbetalning och ränta. Det finns flera typer av skuldebrev.

Läs mer om skuldebrev

Skuldkvot

Skuldkvoten är ett mått på hur mycket skulder en person eller ett hushåll har i förhållande till sin inkomst. Skuldkvoten beräknas genom att dela hushållets årsinkomst före skatt med skulden. Många banker använder skuldkvoten för att beräkna hur mycket ett hushåll kan låna till en bostad. Det är vanligt att långivare har en maximal skuldkvot (skuldkvotstak) för bolån.

 

Läs mer om skuldkvot

Skuldsanering

Skuldsanering innebär att en person eller ett hushåll får hjälp att av bli av med sina skulder genom en avbetalningsplan. Om man har oöverstigliga skulder är det möjligt att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Betalningsplanen löper över fem år. Under den tiden får den skuldsatte leva på existensminimum, pengar som överstiger existensminimum används till återbetalning av skulderna.

 

Läs mer om skuldsanering

Snittränta

Snitträntan är den genomsnittliga räntan på bolån som erbjuds av en bank under en viss period. 2015 slog Finansinspektionen fast att alla banker måste offentliggöra snitträntan för sina bolån. Snitträntan gör det lättare för kunder att jämföra kostnaden för bolån hos olika banker.

Läs mer om snittränta

Soliditet

Soliditet är ett viktigt begrepp och nyckeltal inom företagsekonomi som avser hur stark betalningsförmåga ett företag har. Soliditeten visar hur stora företagets tillgångar är i förhållande till dess skulder. En soliditet på 100% innebär att alla företagets tillgångar är finansierade med eget kapital och att det inte har några skulder. Med en soliditet på 50% är skulderna och tillgångarna lika stora. Det går också att mäta privatpersoners soliditet genom att titta på värdet av tillgångar som bostad och aktier och hur stora skulderna är.

Läs mer om soliditet

Sparränta

Sparräntan är den ränta du får när du lånar ut pengar till en bank eller annan typ av finansbolag. Sparräntan kan precis som utlåningsräntan vara både fast och rörlig. Oftast har du möjlighet att få högre sparräntan om du binder dina pengar i ett långsiktigt sparande. På vanliga bankkonton är ränta generellt låg eller ger ingen ränta alls, i stället har du möjlighet att när som helst ta ut pengarna.

 

Statlig skatt

Statlig skatt är en skatt på inkomster över en viss nivå, i praktiken en skatt för höginkomsttagare. De allra flesta betalar bara kommunalskatt och landstingsskatt. Det finns två brytpunkter (eller skiktgränser som Skatteverket säger) för statlig skatt. Vid den första brytpunkten betalar man 20 % skatt på pengar som intjänats över brytpunkten. Efter den andra gränsen betalar man ytterligare 5 %, alltså 25 % på inkomster över brytpunkten.

Stämpelskatt

Stämpelskatt är avgift som du betalar om du köpt en fastighet och tomträtt. För privatpersoner är stämpelskatten 1,5 procent av köpeskillingen (alltså slutpriset) eller fastighetens taxeringsvärde, beroende på vilket som är högst. Stämpelskatt kallas även lagfartskostnad.

Läs mer om stämpelskatt

 

 

T

 

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är ett belopp som används för att beräkna skatt för mindre bostadshus (villor och fritidshus). Taxeringsvärdet ska utgöra 75 % av husets marknadsvärde och uppdateras vart tredje år.

 

Läs mer om taxeringsvärde

Topplån

Bolån delades tidigare in i två kategorier; bottenlån och topplån. Topplånet var till för att betala den del av bostadens kostnad som inte täcktes av det större bottenlånet. Det var också möjligt att låna till 100 % av bostadens värde. Under 2016 infördes nya regler. Sedan dess är det bara möjligt att låna till 85% av bostadens värde. Resten ska betalas kontant (kontantinsats). Något som betyder att topplånen försvunnit och ersatts av kontantinsatslån.

Läs mer om topplån

 

U

Uppläggningsavgift

Uppläggningsavgift är en engångskostnad som exempelvis långivare och telekombolag tar ut i samband med att man tecknar ett lån eller abonnemang. Det är också vanligt med uppläggningsavgifter vid köp av varor på avbetalning. Vid lån räknas uppläggningsavgiften in i den effektiva räntan som beskriver den totala kostnaden för ett lån.

 

 

Uppskov

Om du har sålt din bostad med vinst ska du betala reavinstskatt på 22 procent av vinstbeloppet. Det är dock möjligt att skjuta upp betalningen av reavinstskatten. Det kallas uppskov.

 

Läs mer om uppskov

Utmätning

Om du inte betalar en skuld efter påminnelser och inkassokrav kan Kronofogden besluta om ett betalningsföreläggande. Ett betalningsföreläggande är ett krav på att betala en skuld. Om man inte har pengar till det kan Kronofogden besluta att utmäta tillhörigheter som sedan säljs på auktion. Pengarna från auktionen används sedan för att betala fordringsägarna.

 

V

 

VAT-nummer

VAT-nummer är samma sak som momsregistreringsnummer och används när företag gör affärer i internationella sammanhang. VAT-numret används för att rapportera och redovisa momspliktiga inkomster till skattemyndigheter i olika länder. Alla företag är skyldiga att anmäla sig för ett momsregistreringsnummer.

Vinstmarginal

Vinstmarginal är ett så kallat nyckeltal och används för att beräkna ett företags lönsamhet. Vinstmarginalen är ett mått på företagets lönsamhet i förhållande till dess omsättning. Företag kan förbättra lönsamheten antingen genom att minska sina kostnader eller genom att öka intäkterna.

Värdepapper

Värdepapper är ett samlingsnamn för olika typer av värdehandlingar som aktier, optioner, obligationer och fondandelar.

 

Ä

 

Ägarlägenhet

Ägarlägenheten är en relativt ny boendeform som infördes av regeringen 2009. En ägarlägenhet är en bostad i ett flerbostadshus och ägs av innehavaren, till skillnad från bostadsrätter där man inte äger själva lägenheten utan betalar istället pengar till bostadsrättsföreningen för rätten att använda lägenheten. Ägarlägenheter ger bostadens innehavare starkare rättigheter och fler friheter.

 

Ö

 

Överbryggningslån

Ett överbryggningslån är ett tillfälligt lån som används när man köper en bostad men ännu inte hunnit sälja sin nuvarande. Överbryggningslånet ska betalas tillbaka så fort den gamla bostaden är såld. I de flesta fall är överbryggningslån amorteringsfria eftersom de löper över en så kort tid.

Överlåtelseavtal

Ett överlåtelseavtal är ett juridiskt bindande avtal som skrivs när en tillgång byter ägare. Själva överlåtelsen kan ske på flera sätt, exempelvis försäljning, gåva, byte eller arv. Med hjälp av överlåtelseavtalet får den nya ägaren ett bevis på ägarskap av egendomen.

Övertrassering

Övertrassering är ett begrepp som betyder att någon tar ut mer pengar än vad som finns på ett bankkonto. Övertrasseringen kan ske av misstag, exempelvis om du handlar med ditt kort i butik vars kassasystem tillfälligt är offline och det dras mer pengar än vad du har på kontot. Vissa banker erbjuder en tjänst som heter kontokredit. Då har man möjlighet att medvetet övertrassera ett konto. I gengäld betalar man ränta för det lånade/övertrasserade beloppet precis som på vanliga lån.