Betalskydd - så fungerar det och därför är det bra - [2024]
Hem » Så fungerar betalskydd

Betalskydd – Så fungerar det

Funderar du på att ta lån eller ansöka om kreditkort? Då kan det vara en god idé att teckna betalskydd i samband med det. Om du skulle förlora din inkomst under löptiden kommer betalskyddet nämligen att täcka dina kostnader under en bestämd tid så att du hinner komma på fötter igen.

I den här artikeln får du lära dig mer om hur betalskydd fungerar, vad det omfattar och vad som krävs för att teckna det.

Viktor Ström

Skriven av: Viktor Ström

Olle Gordh

Granskad av: Olle Gordh

Denna artikel skrevs 2022-04-25 och uppdaterades 10 januari, 2024 klockan 12:58

betalskydd

Vad är betalskydd?

Det finns tillfällen då vår livssituation kan ändra sig på ett ögonblick. Arbetslöshet, sjukdom eller dödsfall kan drabba oss alla med många svåra konsekvenser, dels för oss själva, dels för våra anhöriga.

Ett betalskydd är en försäkring som täcker upp för din låne- eller kreditskuld under en viss tid om du skulle förlora din inkomst, till exempel på grund av långtidssjukdom eller ofrivillig arbetslöshet. Det ger även ersättning om du som huvudsaklig låntagare skulle avlida. När det gäller lån brukar betalskyddet även kallas för låneskydd eller låneförsärking.

Skyddet kan framför allt vara uppskattad när du lånar pengar och speciellt en trygghet vid större lån eftersom det helt enkelt minskar risken för djup skuldsättning. Tack vare betalskyddet kan du som drabbas fortfarande behålla din levnadsstandard och låta betalskyddet ta hand om de löpande kostnaderna för ditt lån.

Ett betalskydd gäller normalt sett för en månad i taget och förlängs automatiskt för en period av 12 månader om du inte säger upp avtalet eller utnyttjar din ångerrätt. Villkoren vad gäller ersättning och premier kan dock variera mellan olika lån- och kreditgivare.

betalskydd

Så här fungerar betalskyddet

Syftet med betalskyddet är att din skuld blir betald även om du skulle förlora din inkomst av olika skäl. Innan du tecknar skyddet kan du i vissa fall behöva fylla i en försäkran om anställning och hälsotillstånd. Det gör du via internet eller på pappersblankett.

Premien för försäkringen finns i försäkringsbrevet och du betalar den månadsvis tillsammans med din månadsfaktura för lånet eller krediten.

Nedan tittar vi närmare på ett par vanliga villkor i betalskyddet.

Hel arbetsoförmåga

Vid sjukskrivning börjar försäkringen gälla efter en viss karenstid, exempelvis 30 dagar. Betalskyddet ersätter månadsbeloppet du ska betala enligt kreditavtalet, det vill säga amortering, ränta och eventuella avgifter. Ersättningsperioden är 12 månader.

Betalskyddet gäller efter uppvisat intyg från legitimerad läkare att du är helt oförmögen att arbeta på grund av sjukdom eller skada samt att du är berättigad till ersättning från Försäkringskassan.

Om du skulle bli frisk, men drabbas av återfall inom två månader kommer du att få nya 30 karensdagar.

Undantag

Försäkringen gäller inte om:

 • Din skada eller sjukdom har tillkommit under de 12 månader innan du tecknade betalskyddet.
 • Sjukskrivningen beror på psykiska besvär, men du saknar diagnos från en specialistläkare.
 • Du har sökt hjälp för din skada eller sjukdom hos hälsovården under de 12 månader innan du tecknade betalskyddet.

Ofrivillig arbetslöshet

Med ofrivillig arbetslöshet menas att din anställning upphört på grund av arbetsbrist eller nedläggning av arbetsgivarens verksamhet. Du ska dessutom få ersättning från en arbetslöshetskassa eller vara aktivt arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Utöver det måste du även varit anställd i minst 12 månader innan du kan få ersättning.

Om du är egenföretagare kan du få ersättning om ditt företag gått i konkurs eller genomgår likvidation. Då krävs det emellertid att du ska ha haft din inkomst i företaget under minst 12 månader innan dess.

Undantag

Du kan inte få ersättning om:

 • Du visste om arbetslösheten när du tecknade betalskyddet.
 • Anställningen varit tidsbegränsad.
 • Arbetslösheten är frivillig, det vill säga att du sagt upp dig själv eller blivit uppsagd på grund av tjänstefel, bedrägeri eller liknande.

Dödsfall

Om du som försäkringstagare skulle avlida under försäkringsperioden ska banken ersätta hela skulden vid tidpunkten för dödsfallet. Det kan dock finnas begränsningar i maxbeloppen.

Undantag

I följande fall gäller inte betalskyddet:

 • Om dödsfallet beror på skada eller sjukdomstillstånd som du haft under de 12 månader innan du tecknade försäkringen.
 • Om dödsfallet beror på skada eller sjukdom du sökt vård för inom 12 månader innan du tecknade försäkringen.
betalskydd

Villkor för att teckna betalskydd

För att du ska kunna teckna ett betalskydd krävs det normalt sett att du:

 • Är bosatt i Sverige.
 • Har ett lån eller kreditkort hos banken.
 • Är mellan 18 och 64 år (vissa tillåter upp till 70 år).
 • Är fullt frisk och arbetsför.
 • Har en fastanställning med ett minimumantal timmar i veckan eller är egenföretagare med F-skattsedel.
 • Inte har kännedom om framtida arbetslöshet eller sjukdom.
betalskydd

Vad kostar ett betalskydd?

Premiens storlek framgår av försäkringsbrevet och utgör i regel en viss procent av månadsbetalningen. Procentsatsen varierar dock mellan långivarna, men ligger normalt sett omkring 0,8 procent.
Om ditt månadsbelopp är 1 000 kronor kostar betalskyddet alltså 80 kronor per månad. Premien betalar du månadsvis i förskott.

betalskydd

Teckna betalskydd hos oss på Likvidum

Även vi på Likvidum erbjuder en betalskyddsförsäkring för dig som jämför lån via oss. Försäkringen täcker dina fasta kostnader för till exempel lån, hyra och telefon och ersättningarna vi betalar ut ligger på mellan 1 500 och 8 000 kronor per månad i 12 månader. Här hittar du förköpsinformationen för vårt betalskydd.

betalskydd

Denna artikel skrevs 2022-04-25 och uppdaterades 10 januari, 2024 klockan 12:58


Digital specialist och skribent

E-post Linkedin: Viktor Ström

Viktor har flera års erfarenhet av finansbranschen, bland annat från tidigare arbete inom Bonnierkoncernen. Viktor har tidigare jobbat med företagsfinansiering.

Dela artikel