Allmänna villkor - Likvidum
Hem » Om oss » Allmänna villkor

Allmänna villkor

1. Om Likvidum

Likvidum AB, org.nr 556949-5772 (”Likvidum”) är en låneförmedlare där du kan jämföra lån och villkor hos de banker och långivare som Likvidum samarbetar med.

Likvidum innehar tillstånd av Finansinspektionen att driva konsumentkreditförmedling, enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter 4 §

Genom att ansöka hos Likvidum får du möjlighet att jämföra erbjudanden från olika banker och långivare på en och samma ansökan (”Tjänsten”). På så sätt kan du jämföra villkor från flera aktörer och välja det alternativ som passar dig bäst.

2. Nyttjande av Tjänsten

För att få nyttja Tjänsten krävs att du har en inkomst motsvarande minst 120 000 kr per år, är minst 18 år gammal och bosatt i Sverige. Du ska även vara skuldfri hos kronofogden sedan minst 6 månader tillbaka. Genom att godkänna dessa allmänna villkor försäkrar du att lämnade uppgifter är korrekta.

Om du har en medsökande för det lån som du överväger att teckna eller förändra måste även din medsökande uppfylla de krav som finns angivna i dessa allmänna villkor. Du som har en medsökande åtar dig därför att informera din medsökande om innehållet i dessa allmänna villkor och säkerställa att Likvidum har hans eller hennes godkännande till vad som anges i dessa allmänna villkor.

Av Likvidum får du en sammanställning av samtliga erbjudanden som bankerna och långivare erbjuder dig. Det är du själv som väljer hos vilken långivare du vill låna. Det finns ingen avgift förknippad med Tjänsten som Likvidum tillhandahåller.

3. Kreditupplysning och informationshämtning

Genom att använda dig av vår tjänst så godkänner du samt eventuell medsökande att vi beställer en kreditupplysning på dig/er hos UC AB (Upplysningscentralen). De banker och långivare som avser att lämna ett låneerbjudande till dig/er kan under en begränsad tid beställa en kreditupplysning på dig/er hos UC. En beställning innebär att UC AB registrerar en så kallad omfrågning på dig.

Genom att ansöka via Likvidum så registreras endast en kreditupplysning hos UC. Notera att du kan få flera omfrågandekopior hemskickade, men att det inte innebär att flera kreditupplysningar registreras på dig. Kreditupplysningen ligger till grund för kreditgivarnas kreditbedömning och de villkor de kan erbjuda dig. I vissa fall kan någon av våra samarbetspartners göra ytterligare en kreditupplysning hos andra
kreditupplysningsföretag, exempelvis Bisnode, för att säkerställa korrekta uppgifter.

Genom att använda dig av vår Tjänst godkänner du även att vi under handläggningen av din ansökan inhämtar kreditbeslut från de långivare som vi samarbetar med för att vi ska kunna fullgöra låneförmedlingen.

4. Personuppgiftsbehandling

Likvidum kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att kunna genomföra din låneansökan eller annan tjänst, skicka nyhetsbrev samt för marknadsföring. Grunden för denna behandling är antingen avtal, samtycke eller berättigat intresse

För mer utförlig information om Likvidums behandling av personuppgifter så hänvisar vi till vår integritetspolicy som finns tillgänglig på vår webbplats, https://likvidum.se/om-oss/integritetcookie-policy/. Där beskrivs även vilka dina rättigheter är och hur du ska agera för att hävda dem. Om du har några frågor om integritetspolicyn kan du kontakta oss på info@likvidum.se.

5. Ansvar för Tjänsten

Du ansvarar för riktigheten av den information som du lämnat om din ekonomiska situation till Likvidum. Vi har begränsade möjligheter att kontrollera den information som du lämnar till oss och den information som lämnas av våra samarbetspartners. Mot bakgrund härav ansvarar vi inte för eventuell felaktig eller icke uppdaterad information som tillhandahållits av dig, och inte heller för riktigheten, aktualiteten och fullständigheten av den information vi tillhandahåller om långivares och övriga samarbetspartners erbjudanden. Det åligger därför dig att kontrollera den information som vi lämnar om erbjudanden från långivare och övriga samarbetspartners.

Du är skyldig att uppdatera Likvidum om alla förändringar som sker i den av dig lämnade informationen under tiden som vi tillhandahåller dig våra tjänster. De rekommendationer, uträkningar och den information som du erhåller från Likvidum ska endast uppfattas som vägledande, vilket innebär att det är upp till dig att värdera den information som vi lämnat för att avgöra om den är lämplig på din individuella situation och din privatekonomi.

Likvidum ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår på grund av att du väljer att ingå, eller avstår från att ingå låneavtal med någon av de företag med vilka vi samarbetar. Likvidum ansvarar inte för material, produkter eller tjänster som tillhandahålls av de företag med vilka vi samarbetar.

Eventuell finansiell rådgivning som du mottar från de kreditgivare och övriga företag med vilka vi samarbetar med utgör rådgivning från den enskilda kreditgivaren/det enskilda företaget. Avtal som du tecknar med kreditgivare och övriga företag som Likvidum samarbetar med är ett avtal mellan dig och kreditgivaren/företaget.

Likvidum ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår genom sådan rådgivning, eller genom ingåendet av sådana avtal. Likvidum ansvarar inte för indirekt skada, om inte skadan orsakats av Likvidums grova vårdslöshet.

6. Ansvar för information på vår webbplats

Användningen av information på Likvidums webbplats är skyddat enligt lag om upphovsrätt. användningen av informationen på Likvidums webbplats sker på egen risk. Likvidum ansvarar inte i något fall skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av användningen av webbplatsen. Informationen på Likvidums webbplats härrör från källor som Likvidum bedömer varar tillförlitliga.

Likvidum garanterar inte att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen kan komma att ändras eller
tas bort utan att det särskilt meddelas. För det fall Likvidums webbplats innehåller länkar till tredje parters webbplatser ansvarar inte Likvidum för innehållet på sådana tredje parters webbplatser.

7. Ändringar

Likvidum äger rätt att ändra och uppdatera dessa allmänna villkor från tid till annan. Den senaste versionen publicerar vi alltid på vår webbplats www.likvidum.se.

Senast ändrad 31 oktober 2022.