Hem » Lågkonjunktur

Lågkonjunktur

Konjunktur är ett begrepp som beskriver det ekonomiska tillståndet i ett land eller en annan större ekonomi.
När det råder lågkonjunktur går ekonomin sämre och tillväxten avtar eller minskar. Vid en lågkonjunktur tenderar arbetslösheten att öka och färre investeringar sker.

Sverige på väg mot lågkonjunktur 2023

Konjunkturläget rapport

”Den höga inflationen och centralbankernas räntehöjningar slår mot omvärlden och den svenska ekonomin och svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur nästa år. Det framgår av vår senaste prognos i rapporten Konjunkturläget som publiceras i dag.”.


Pressträff den 28 september – Konjunktur institutet
lågkonjunktur

Vad är lågkonjunktur?

En lågkonjunktur sker när efterfrågan på varor och tjänster är mindre än vad som beräknats av företagen, som inte får sina varor och tjänster sålda. Detta kan leda till uppsägning av anställda och ökad arbetslöshet som leder till mindre konsumtion i samhället.

lågkonjunktur

Vad kännetecknar en lågkonjunktur?

  • Låg efterfrågan på varor och tjänster
  • Företag får inte sina varor och tjänster sålda enligt sina beräkningar
  • Uppsägningar av anställda på grund av mindre intäkter
  • Ökad arbetslöshet bland invånare
  • Hushåll får det sämre ställd och konsumerar mindre
  • Staten får in mindre skatt på grund av minskad konsumtion

En lågkonjunktur kännetecknas av att konsumenternas efterfrågan på varor och tjänster minskar drastiskt. Detta innebär att företag inte får sina varor och tjänster sålda enligt de beräkningar och produktionsplaner. Ju färre ordrar som kommer inte desto mindre blir de planerade intäkterna som ska få företagen att gå runt ekonomiskt.

När intäkterna minskar för företagen blir det svårare att behålla anställda och betala deras löner, och anställda kan behövas varslas och sägas upp.
Detta leder till en ökad arbetslöshet i samhället samtidigt som hushållen får mindre pengar att röra sig med. Ju sämre ställt hushåll får desto mindre konsumeras i samhället och detta leder till minskade skatteintäkter för staten. Mindre pengar till statskassan innebär mindre pengar till förbättringar och välfärd.

lågkonjunktur

Hur påverkar lågkonjunktur samhället?

När ett samhälle drabbas av lågkonjunktur sjunker priserna på varor och tjänster och företagen får inte in tillräckligt med intäkter som täcker bland annat produktionskostnader. Detta inkomstbortfall leder ofta till uppsägningar och ökad arbetslöshet bland befolkningen.
Många företag hamnar i ett läge där de inte längre kan bedriva sina verksamheter alls längre och hamnar i konkurs.
Aktiemarknaden påverkas av lågkonjunkturen och faller, vilket påverkar alla aktieägare. Privatpersoner och företag kan inte längre ta lån och investera pengar lika lätt som innan. Sämre möjligheter till lån kombinerat med arbetslöshet gör att bostadsmarknaden påverkas negativt och bostadspriserna sjunker.

lågkonjunktur

Vilka faktorer kan bidra till lågkonjunkturer?

Konjunkturförändringar har oftast flera och samverkande orsaker. Dessutom försöker i regel varje lands regering undvika lågkonjunkturer genom en aktiv ekonomisk politik. Några vanliga orsaker är ökade priser vilket leder stagnerande löner vilket leder minskad efterfrågan. Andra orsaker kan vara höga räntor vilket minskar investeringsvilja, konsumtion och företagens förmåga att anställa. Ökade produktionskostnader, högre priser på råvaror vilket leder till högre priser, arbetslöshet vilket även det leder till minskad efterfrågan.

lågkonjunktur

Artikeln uppdaterades senast: 28 september, 2022 klockan 11:18

Viktor Ström
Digital specialist och skribent
viktor.strom@likvidum.se Linkedin: Viktor Ström
Viktor har flera års erfarenhet av sökmotoroptimering, bland annat från tidigare arbete inom Bonnierkoncernen. Viktor har tidigare jobbat med företagsfinansiering.

Jämför räntor kostnadsfritt