Hem » styrränta

Styrränta

Styrräntan är något som Riksbanken har i uppdrag att ansvara för och det är en viktig del av svensk penningpolitik. Ett annat förekommande namn på styrräntan är reporäntan som kan öka eller minska för att hålla inflationen i landet på en stabil nivå som möter det aktuella ekonomiska läget.

I den här artikeln går Likvidium igenom begreppet styrräntan, varför den är viktigt och hur den kan påverka dig som lånar pengar.

styrränta

Vad är Styrräntan?

Banker kan låna och placera pengar hos Riksbanken till en kostnad vilken motsvarar styrräntan. Riksbanken använder därför styrräntan som ett viktigt instrument för att hålla inflationen i landet på en bra nivå. Inflation betyder i korthet att prisnivån i Sverige sakta kommer att öka i förhållande till penningmängden som är i omlopp. På så sätt kan en jämn nivå av konsumtion ske och landet har en välmående ekonomi. Därför är det ett begrepp som ofta förekommer inom politiken eller när myndigheter pratar om det ekonomiska läget.

Riksbanken har fått uppdraget att arbeta för en jämn inflation från regeringen.

styrränta

Justering av Styrräntan

Riksbanken justerar reporäntan sex gånger per år. Ett uppdrag som myndigheten har haft sedan år 1994 efter finanskrisen som inträffade i Sverige under början på 90-talet. För att kunna ta beslut om räntan behöver öka eller minskas analyseras konsumentprisindex. Det finns ett årligt mål på att nivån ska ligga runt två procent och med hjälp av reporäntan kan målet uppnås. I Sverige har det till stor del handlat om att stimulera marknaden så att inte en omfattande arbetslöshet uppstår. En arbetsmarknad i balans har stark köpkraft och ekonomin fortsätter att vara välfungerande.

Ekonomin kan stimuleras genom att räntan sänks och bromsas genom att räntan ökar. I takt med att styrräntan justeras påverkar den i flera led – banker, företag och privatpersoner. Genom att parera med justeringar är syftet att undvika ny finanskris och istället ha en välmående ekonomi i landet.

Den historiskt lägsta reporäntan historiskt låg på -0,5 % och den högsta reporäntan låg på 8,91 %. En negativ reporänta betyder inte att det är gratis att låna pengar, räntorna kommer däremot att ligga på en mycket låg nivå.

styrränta

Hur påverkar reporäntan mig?

Nivån har en stor inverkan på det enskilda hushållets ekonomi. I grunden baseras det på att banken styr sina låne- och sparräntor till dig utifrån vilken ränta de har att utgå från. Är reporäntan hög behöver banken öka din bolåneränta och minska sparräntan för att ha en fortsatt lönsamhet och tvärtom vid en låg styrränta. Några exempel på hur det kan påverka dig är:

  • Rörlig ränta på lån ökar eller minskar utifrån styrräntans svängningar och hur påverkar hur mycket kostnader du har varje månad
  • Höga räntor leder till att färre lånar pengar till bostad vilket får bostadspriser att falla. Låga räntor ger motsatt effekt med många som lånar pengar och ökade bostadspriser
  • Räntan som ger avkastning på sparkontot minskar respektive ökar om den är låg
  • Ökade räntor påverkar företag som har lån vilket i sin tur genererar ökade priser på tjänster och produkter

Reporäntan kommer alltså att påverka hur mycket pengar du har kvar på kontot varje månad efter att alla kostnader är betald. En låg ränta gör att du har mer kvar varje månad att handla för och vid en hög ränta stramas ekonomin åt och många är mer försiktig i att göra större inköp.

styrränta

Kommer Styrräntan påverka mitt lån?

Styrräntan är för närvarande på rekordlåga nivåer vilket gör det mycket förmånligt att låna pengar. Hur räntan kommer att utvecklas över tid är det egentligen ingen som vet. Händelser både i landet och omvärlden påverkar ekonomin vilket i sin tur kan få Riksbanken att vidta åtgärder som både ökar och minskar räntan.

Prognoser pekar på att en höjning kommer att ske de närmsta åren och ingen kan säga hur nivån ligger tio år fram i tiden. Frågan är hur det kan påverka ditt lån? Det korta svaret är att räntan på lånet kan komma och ändras. Framförallt är det en högre ränta kan ha en stor inverkan på privatekonomin. Ett lån på ett större belopp påverkar månadskostnaden i högre större omfattning än lån på mindre belopp. Inför att ta ett lån eller inför ett erbjudande om att binda räntan bör du räkna på olika scenarion hur en ökad ränta påverkar dig.

Ett bolån med bunden ränta på exempelvis fem år kommer att ha amorterats till viss del vilket påverkar räntekostnaden varje månad. Genom att ha förståelse och kunskap om reporäntan är det lättare att skapa en realistisk budget. Är det ett lån med rörlig ränta kan den ändras vid flera tillfällen under året. Var tredje månad beräknas räntan på nytt.

Att låna pengar är något de flesta människor gör vid något tillfälle i livet. Genom att ha en grundläggande förståelse vad som påverkar lånet är det lättare att göra bra val.

Artikeln uppdaterades senast: 11 maj, 2022 klockan 09:07

Viktor Ström
Digital specialist och skribent
viktor.strom@likvidum.se Linkedin: Viktor Ström
Viktor har flera års erfarenhet av sökmotoroptimering, bland annat från tidigare arbete inom Bonnierkoncernen. Viktor har tidigare jobbat med företagsfinansiering.

Jämför räntor kostnadsfritt