Referensränta - så funkar referensräntan på 4,00% - [2024]
Hem » Referensräntan

Referensränta – vad är det?

Referensräntan är en räntesats som slås fast av Riksbanken och används för att bestämma andra räntor, till exempel dröjsmålsräntan. Referensräntan baseras i sin tur på Styrränta som också den fastställs av Riksbanken. Referensräntan infördes 2002 och ersatte Riksbankens tidigare officiella räntesats diskontot.

Pontus Wiss

Innehållsansvarig: Pontus Wiss

Olle Gordh

Granskad av: Olle Gordh

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 13:27

referensränta

Så funkar referensräntan

Riksbanken fastställer den gällande referensräntan två gånger om året, den 1 januari och den 1 juli. Den gällande referensräntan ska alltid motsvara styrräntan från föregående halvår. Om referensräntan behöver justeras uppåt eller nedåt kan den avrundas till närmaste halva procentenhet.

referensränta

Referensräntan styr andra räntor

Referensräntan har inget uttalat samhällsekonomiskt syfte. Den används däremot för att fastställa andra räntesatser i samhället. Ett exempel är dröjsmålsräntan som ska motsvara den gällande referensräntan plus åtta procent (så länge inget annat avtalats). Om referensräntan är 0 procent blir alltså dröjsmålsräntan exakt 8 procent.

referensränta

Så påverkar referensräntan dig

Referensräntan styr även andra räntor i samhället och kan därmed indirekt påverka din ekonomi. Bankernas in- och utlåningsräntor styrs exempelvis av referensräntan. Om referensräntan går upp kommer bankerna att justera sina utlåningsräntor vilket gör det dyrare att låna pengar för privatpersoner. Ändringar i referensräntan kan därför bli kännbara för dig som har ett stort lån (t. ex. ett bolån) med rörlig ränta.

Referensräntan är idag (2023) högre än tidigare år. Den har legat på 0 procent eller mindre sedan 2015, men har nu under 2023 fastställts till 3,50 procent. Men det kan ändå vara klokt att jämföra lån och räntor innan du tar ett lån hos en specifik långivare. Särskilt om det gäller ett privatlån. När du tecknar ett privatlån sätts räntan nämligen individuellt utifrån din kreditvärdighet. Om räntan blir hög eller låg beror till stor del på hur riskfyllt långivaren anser att det är att låna ut pengar till dig. Olika långivare kan dock göra helt olika bedömningar av den risken Något som betyder att räntan kan skilja sig åt markant beroende på vilken långivare du väljer.

Referensränta

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 13:27

Head of online sales och innehållsansvarig

pontus.wiss@likvidum.se Linkedin: Pontus Wiss

Pontus har jobbat inom privatekonomi sedan 2015, både på en långivare och ett av Sveriges största affiliatenätverk. På så sätt har Pontus en bred kunskap och erfarenhet om privatekonomins olika aspekter.

Dela artikel