Riksbanken - vad är det och vad är dess uppgift? - [2024]
Hem » Vad är Riksbanken?

Riksbanken – Vad är det?

I den här artikeln får du lära dig mer om hur Riksbanken fungerar, hur banken är uppbyggd och vad deras uppdrag är.

Pontus Wiss

Innehållsansvarig: Pontus Wiss

Marcus Lindblad

Granskad av: Marcus Lindblad

Denna artikel skrevs 2022-10-04 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 10:43

Riksbanken

Om Riksbanken

Riksbanken är Sveriges centralbank med säte i Riksbankshuset i Stockholm. Den grundades 1668 under namnet Riksens Ständers Bank och räknas faktiskt som världens äldsta centralbanker som fortfarande är i drift.
Under 1897 stiftades den första Riksbankslagen som gav Riksbanken ensamrätt att trycka nya sedlar. Fram till 1931 var den svenska valutan säkrad mot guld och papperssedlarna kunde bytas mot guldmynt. Efter att det nya grundlagen antogs 1975 frigjordes banken från regeringen och blev en fristående organ.

riksbanken

Riksbankens struktur

Riksbanken är statlig myndighet under riksdagen. Enligt lag är banken självständig och får inte styras av politiker. Dess struktur består av fullmäktige och direktion.

  • Fullmäktige. Det är fullmäktige som ser till att direktionen arbetar för att nå Riksbankens verksamhetsmål, men beslutar också om hur sedlar och mynt ska se ut. Banken har elva fullmäktige som utses av riksdagen och som i sin tur utser en ordförande och en vice ordförande.
  • Direktionen. Direktionen är bankens ledningsorgan och består av sex ledamöter som fattar självständiga beslut och avgör ärenden som inte ska avgörs av fullmäktige. Direktionen har rätt att ta beslut om vem som ska avgöra ett ärende i banken. Det är bland annat här som beslut om reporäntan fattas.
riksbanken

Riksbankens uppdrag

Riksbankens viktigaste uppdrag är styra Sveriges penningpolitik, verka för finansiell stabilitet och säkerställa att betalningar sker säkert och effektivt. Nedan tittar vi lite närmare på vad dessa uppdrag innebär i praktiken.

Penningpolitik – inflation och styrränta

En av Riksbankens främsta uppgifter är att se till att svenska pengar behåller sitt värde. Det innebär att inflationen ska ligga på max 2 procent, vilket även är bankens inflationsmål. Det betyder att den årliga förändringen av konsumentprisindex inte ska överstiga 2 procent.
Det verktyg som Riksbanken använder för att kontrollera inflationen är styrräntan, alltså den ränta som andra banker betalar för att låna eller placera pengar i Riksbanken.
Vill man sänka inflationen höjer man styrräntan. Då blir det dyrare att låna, men fördelaktigare att spara.
Sänker man däremot styrräntan är det billigare att ta lån, men olönsamt att spara. Styrräntan påverkar på så sätt alla andra räntor i ekonomin.
Det är viktigt inte blanda ihop begreppen penningpolitik och finanspolitik. Penningpolitik är Riksbankens huvuduppgift medan finanspolitiken sköts av finansdepartementet.

Finansiell stabilitet

Ett annat viktigt uppdrag Riksbanken har är att verka för ett stabilt finansiellt system. De ska bland annat minimera riskerna förknippade med lån och pengarnas säkerhet, men också se till att betalningar sker på ett säkert och effektivt sätt.
Fokus ligger i första hand på de stora svenska bankerna, men också på finansmarknaden som helhet.
Riksbanken förser därför banker med RIX, ett elektroniskt betalningssystem som riskfritt kan hantera stora betalningar mellan finansiella aktörer på marknaden.
I uppdraget ingår även att kontrollera hur mycket sedlar och mynt finns i samhället och ge ut nya om det krävs. Under vissa villkor kan Riksbanken också ge tillfälligt stöd till banker som har likviditetsproblem.

riksbanken

Riksbankens statistik

Styrränta från den 21 sep 2022 1,75 %
Inflationsmål för KPIF 2%
Inflationför augusti 2022   9%
Mängd kontanter jämfört med förra året +5,6%
Betalningar i RIX jämfört med förra året +15,0%
Inlösen av ogiltiga sedlar   98,5%
riksbanken

Årsredovisning och rapporter

I sin årsredovisning redogör Riksbanken för hur den har utfört sina uppdrag. I den kan man läsa om bankens ekonomi och om vad den interna styrningen och kontrollen kommit fram till.
Fem gånger per år publicerar Riksbanken sina penningpolitiska rapporter. Där får man ta del av de beslut direktionen fattat för att bestämma en lämplig och nödvändig penningpolitik.
Rapporten innehåller även en prognos om framtida inflation baserad på det aktuella ränteläget. Syftet med rapporterna är att ta fram ett underlag för de kommande besluten, men också för att visa hur Riksbanken gör sina bedömningar.

Riksbanken

Denna artikel skrevs 2022-10-04 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 10:43

Head of online sales och innehållsansvarig

pontus.wiss@likvidum.se Linkedin: Pontus Wiss

Pontus har jobbat inom privatekonomi sedan 2015, både på en långivare och ett av Sveriges största affiliatenätverk. På så sätt har Pontus en bred kunskap och erfarenhet om privatekonomins olika aspekter.

Dela artikel