Bank - vad är det & vad gör de? - Likvidum - [2024]
Hem » Vad är en bank?

Bank – vad är det?

Utan banker stannar många länder. Banksystemet berör nämligen alla – privatpersoner, företag, kommuner och stat. Bankerna underlättar dessutom tillväxten av företag, vilket resulterar i ökad sysselsättning bland invånarna.

Men vad är egentligen en bank? Hur många typer av banker finns det? Vad gör en bank mer än att hjälpa dig när du vill låna pengar? Allt detta får du lära dig mer om i artikeln nedan.

Pontus Wiss

Innehållsansvarig: Pontus Wiss

Olle Gordh

Granskad av: Olle Gordh

Denna artikel skrevs 2023-02-13 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 10:54

bank

Så fungerar en bank

En bank är ett företag som får bedriva finansiell verksamhet enligt Lagen om bank- och finansieringsrörelse. Bankens viktigaste uppgift är in- och utlåning. Du kan sätta in pengar på ditt konto i banken och ta ut dem plus ränta när du behöver. Under tiden kan banken ta dina insatta pengar och låna till en annan kund som ska köpa hus. På så vis hamnar pengarna där de behövs mest. Utöver det kan banker även syssla med värdepappershandel, försäkringar och valutaväxling.
Den första banken i Sverige hette Stockholms Banco och bildades 1657 av Johan Palmstruch – son till en holländsk köpman. Där kunde människor ha sina pengar insatta medan banken lånade sedan ut dessa pengar mot ränta. Banken överlevde dock bara i 10 år fram till 1667 då den avvecklades.
Eftersom behovet av bank var så stort inrättades år 1668 Riksens Ständers Bank, den nuvarande Riksbanken som är Europas äldsta, 26 år äldre än Bank of England. Namnet Sveriges Riksbank antogs år 1867.

bank

En del av finanssektorn

Banken kan ses som motorn i den finansiella sektorn. Den bidrar till den svenska ekonomins tillväxt och ökar samtidigt invånarnas välfärd.
I hela finanssektorn finns över 5 000 företag och de största grupperna är banker, försäkringsbolag, bostadsinstitut och fondbolag. Finanssektorn är i konstant utveckling för att kunna möta konsumenternas ändrade krav och behov. Så bankerna har varit tvungna att hänga med i processen. Flera av de svenska bankerna börjar erbjuda försäkringar genom egna bolag samtidigt som många försäkringsbolag bedriver egen bankverksamhet.
Utbudet av digitala tjänster ökar för att tillfredsställa kundernas önskemål att utföra sina banktjänster via dator och mobiltelefon. Vissa tjänster kan du numera utföra på vissa butikskedjor. Därför har behovet av det traditionella bankkontoret minskat under senare tid.
Den ständiga utvecklingen har gjort att nya produkter har tagits fram samtidigt som de befintliga har anpassats till dagsläget. Det förklarar antalet nya banker på marknaden och den ökade konkurrensen mellan dem.

bank

Olika typer av banker

Beroende på ägande och verksamhetsinriktning finns det olika typer av banker.

Centralbank

Sveriges Riksbank är en centralbank vars huvuduppgift är att garantera tillgången på penningmedel.

Universalbanker

Detta är samlingsbenämningen på de banker som är representerade på den finansiella marknaden och erbjuder alla typer av finansiella tjänster. Här ingår bland annat storbankerna Swedbank, SEB och Handelsbanken. Även om dessa banker betraktas som en enhetlig grupp ska du inte glömma att de konkurrerar med varandra och med alla andra på marknaden.

Bankaktiebolag

Sedan 1990-talet har antalet bankaktiebolag med skiftande ägande och verksamhetsområde vuxit markant. Många kategoriserads som telefon- och internetbanker, exempelvis Länsförsäkringar Bank, Skandiabanken och Ikanobanken, medan andra är knutna till specifika butikskedjor som ICA Bank.
Det finns även banker som Nordnet och Avanza som riktar in sig på handel med värdepapper och förvaltning.

Sparbanker

I flera städer i Sverige finns idag fristående sparbanker som verkar på de lokala eller regionala marknaderna. Även om de är små utgör de sammanlagt cirka 10 procent av privatinlåningen. De flesta av sparbankerna har ett tätt samarbete med Swedbank inom teknik och utbud av produkter och tjänster.

Utländska banker

Under 1986 blev det tillåtet för utländska banker att öppna dotterbolag i Sverige och efter krisen 1990 fick de öppna även filialkontor här. Några kända utländska banker är Danske Bank, Express Bank, Ålandsbanken och sedan oktober 2018 även Nordea som flyttade huvudkontoret till Finland.

Medlemsbanker

Verksamheten i en medlemsbank riktas in bara mot medlemmarna. Här är det möjligt att låna in räntefritt mot sparande i motsvarande grad.

bank

Tillsyn av svenska banker

För att upprätthålla förtroendet för banksystemet har Riksdagen infört ett antal lagar som reglerar aktörerna på marknaden. Exempel på sådana är Lagen om bank- och finansieringsrörelse, Betaltjänstlagen och Lagen om insättningsgaranti.
Ansvaret för stabiliteten av hela finanssystemet delas mellan flera myndigheter: Finansinspektionen, Riksbanken, Riksgälden och Finansdepartementet.

Finansinspektionen

Finansinspektionen lämnar tillstånd att driva en bankrörelse och ansvarar för tillsynen av finansinstituten. Inspektionen utformar regler för bankverksamhet genom föreskrifter eller allmänna råd som inte är tvingande, men många väljer att följa för att kunna bedriva en sund verksamhet.

Riksbanken

Riksbanken ska bland annat arbeta för ett säkert och effektivt betalningssystem samt för att upprätthålla ett fast penningvärde. Om någon bank hamnar i kris kan Riksbanken vidta räddningsåtgärder som till exempel att stötta med pengar eller erbjuda långsiktiga lån i andra valutor.

Riksgälden

Riksgälden ansvar har ändrats under senare tid och gäller numera hantering av banker i kris samt insättningsgarantin.

bank

Denna artikel skrevs 2023-02-13 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 10:54

Head of online sales och innehållsansvarig

pontus.wiss@likvidum.se Linkedin: Pontus Wiss

Pontus har jobbat inom privatekonomi sedan 2015, både på en långivare och ett av Sveriges största affiliatenätverk. På så sätt har Pontus en bred kunskap och erfarenhet om privatekonomins olika aspekter.

Dela artikel