Gåvobrev - vad är det och när behövs det?| Likvidum - [2024]
Hem » Vad är gåvobrev och när behöves de?

Gåvobrev – hur fungerar det?

Ett gåvobrev är ett juridiskt dokument som intygar att en person gett bort en tillgång till någon. För att gåvobrevet ska vara giltigt krävs att både givaren och mottagaren undertecknar brevet.

Viktor Ström

Skriven av: Viktor Ström

Marcus Lindblad

Granskad av: Marcus Lindblad

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 30 januari, 2024 klockan 13:45

gåvobrev

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är ett juridiskt dokument som kan användas när en gåva har särskilda villkor och förhållanden som behöver regleras inför mottagandet.

Beroende på vem mottagaren är kan ett gåvobrev anpassas efter olika omständighet, till exempel att ett barn inte får tillgång till gåvan förrän det nått en viss bestämd ålder. Andra villkor kan vara att mottagaren inte får sälja vidare gåvan eller att gåvan inte får användas av någon annan än mottagaren.

gåvobrev

När behövs gåvobrev?

Vanligtvis kan en gåva ges utan att man behöver blanda in juridiska dokument, handlar det om mindre föremål blir själva fysiska överlämnandet till mottagaren bindande nog. Det är när gåvans värde börjar komma upp i högre summa eller att det kan uppstå tvister som det kan vara en god idé att skriva ett gåvobrev.

Genom att i dessa fall upprätta gåvobrev ges mottagaren en större säkerhet när det till exempel gäller uppdelning av framtida arv eller andra juridiska situationer. Om gåvan till exempel registreras som enskild egendom behöver mottagaren inte skiljas från gåvan vid eventuell separation eller skilsmässa.

gåvobrev

Så skriver du ett gåvobrev

Det är fullt möjligt att skriva ett gåvobrev själv, så länge innehållet är korrekt anpassat efter det som gåvan innehåller. Om det nu skulle visa sig vara för krångligt att skriva dokumentet själv går det alltid att ta hjälp av en jurist.

Gåvobrev för lös egendom

Ett gåvobrev som gäller lös egendom, till exempel bilar eller sedlar, behöver innehålla följande för att anses juridiskt giltigt:

  • Uppgifter om givare och mottagare
  • Beskrivning av själva gåvan
  • Eventuella villkor om sådana finns
  • Underskrift av både givare och mottagare
  • Ort och datum då det aktuella gåvobrevet undertecknades

Gåvobrev för fast egendom

När det gäller fast egendom, till exempel en fastighet eller tomt, krävs ytterligare faktorer för att gåvobrevet ska anses giltigt:

  • En ytterligare tredje part måste bevittna gåvobrevet
  • Gåvobrevet behöver innehålla fastighetsbeteckning
  • Är gåvan en bostadsrätt måste givaren vara registrerad hos bostadsrättsföreningen och den som ska ta emot gåvan måste ansöka om eget medlemskap
gåvobrev

Registrera gåvobrev hos Skatteverket

I somliga fall måste registrera gåvobrevet hos Skatteverket för att bytet av ägarskap ska anses vara giltigt. Till exempel om gåvan är mellan makar. Då ska du skicka in gåvobrevet i original och det ska vara signerat av båda parter. Du måste också registrera gåvobrevet hos Skatteverket om gåvan är en fastighet. Dessutom ska lagfarten måste ändras och sedan skickas till Lantmäteriet

gåvobrev

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 30 januari, 2024 klockan 13:45


Digital specialist och skribent

E-post Linkedin: Viktor Ström

Viktor har flera års erfarenhet av finansbranschen, bland annat från tidigare arbete inom Bonnierkoncernen. Viktor har tidigare jobbat med företagsfinansiering.

Dela artikel