Skuldsanering hos Kronofogden - Så fungerar det - [2024]
Hem » Skuldsanering

Skuldsanering – Allt du behöver veta

Personer som är svårt skuldsatta kan få hjälp att betala sina skulder och slippa betalningsansvaret för delar av skulden. Syftet är att göra det lättare för den skuldsatte att komma på fötter igen och se till att personen ifråga kan betala större delen av skulden inom en rimlig tidsperiod.

Kraven för att få skuldsanering är relativt omfattande, det räcker inte att vara skuldsatt och att ha betalningsproblem.

Pontus Wiss

Innehållsansvarig: Pontus Wiss

Marcus Lindblad

Granskad av: Marcus Lindblad

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 13:00

skuldsanering

Vad är skuldsanering?

När du inte längre kan betala dina skulder kan du ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. En skuldsanering innebär att du blir av med dina skulder inom loppet av fem år. Under denna saneringstid kommer du att leva på existensminimum, då allt överskott av lönen efter räkningar går till att betala av skulderna.

skuldsanering

Vad innebär skuldsanering?

En skuldsanering betyder att du över en period på fem år åtar dig att betala av dina skulder, exempelvis lån du tecknat men inte förmår betala. Efter att du har betalat av dina livsnödvändiga omkostnader ska resterande pengar gå till att betala av skulderna. Detta betyder att det inte finns något utrymme för ekonomiska utsvävningar. Det lägsta beloppet som får behållas av lönen kallas för existensminimum – den minsta summa som behövs för en skälig levnadsnivå.

skuldsanering

Hur fungerar skuldsanering?

För att få hjälp med skuldsanering behöver den skuldsatte först lämna in en ansökan hos Kronofogden. Först och främst gör myndigheten en bedömning om personen som anmälningen gäller uppfyller rätt kriterier för att få skuldsanering.

I detta förhandsbesked ska det finnas en beräkning som visar exakt hur mycket den skuldsatte behöver betala för att bli skuldfri. Dessutom sätter Kronofogden en prognos på hur väl personen ifråga kommer kunna betala av framtida skulder, med följande kriterier:

 • Skuldens eller skuldernas storlek
 • Ålder
 • Arbetsförmåga
 • Utbildning
 • Eventuell sjukdom

När kronofogden gjort bedömningen att alla villkor uppfyllts tar de fram en betalningsplan åt den sökande, som sedan måste ge sitt godkännande. För att denna betalningsplan sedan ska börja gälla måste den godkännas av de som äger skulderna, fordringsägarna. Om någon av de berörda parterna av någon anledning inte godkänner betalningsplanen kan en överklagan lämnas in hos Tingsrätten.

skuldsanering

Hur mycket pengar ska betalas in vid skuldsanering?

Beloppet som ska betalas vid varje betalningstillfälle under skuldsaneringen varierar från fall till fall. Siffran beräknas på hur mycket pengar personen i fråga behöver för att försörja sig och eventuellt sin familj. När summan för de nödvändigaste kostnaderna är satt och klar ska alla pengar som blir över gå till att betala av skulden.

Efter att själva skuldsaneringen påbörjats gör Kronofogden en ännu mer omfattande granskning av ärendet. Beroende på vilken information som dyker upp i detta skede beslutar Kronofogden om summan för skuldsaneringen ska stå fast, sänkas eller om den ska höjas.

Till exempel kan en privatperson som ansöker om skuldsanering redan befinna sig på existensminimum. I så fall kan Kronofogden besluta att den skuldsatte exempelvis slipper löneutmätning, det vill säga att delar av lönen betalar av skulden. Under juni och december behöver den som fått skuldsanering inte betala in något eftersom dessa månader är betalningsfria.

skuldsanering

Hur länge pågår skuldsaneringen?

En godkänd skuldsanering pågår som längst i fem år. Under denna period anses personen leva på existensminimum, minsta belopp för skälig levnadsstandard.

Krävs det några villkor för skuldsanering?

När du ska ansöka om skuldsanering behöver du uppfylla vissa villkor för att bli godkänd, till exempel:

 • Du måste vara folkbokförd som fysisk person i Sverige
 • Du får inte ha näringsförbud
 • Du ska inte ha fått hjälp med skuldsanering tidigare
 • Din skuld måste vara så stor att den inte kan betalas inom tio år
 • Det är dina personliga och ekonomiska förhållanden som avgör om Kronofogden anser att skuldsanering är en rimlig åtgärd. Det betyder bland annat att du ska ha gjort allt du kan för att betala tillbaka pengarna, inte skuldsatt dig med flit och aktivt hjälper med Kronofogden med utredningen.
skuldsanering

Vad händer under och efter skuldsanering?

Så länge som skuldsaneringen pågår, normalt under en period på 5 år, ska du betala in det belopp som du är skyldig. Om det skulle hända under denna period att din ekonomi förändras på något sätt behöver du ansöka om en omprövning i ärendet. Enklast är att lämna in en ansökan själv till kronofogden. En annan fördel med att ansöka om omprövning vid sämre ekonomi är att beloppet du ska betala in varje månad kan sänkas.

Det är viktigt att du betalar in varje belopp i tid varje månad. Om betalningarna inte sker enligt den plan för skuldsanering som du och fordringsägarna kommit överens om kan skuldsaneringen hävas. Det är också viktigt att du under skuldsaneringen inte drar på dig nya skulder. Dessa nya skulder ingår inte i den nuvarande skuldsaneringen, och om det tas ett beslut om löneutmätning för nya skulder kan du få det svårt att betala av de gamla.

Om du av någon anledning skulle behöva rådgivning som rör skuldsaneringen, ska du kontakta en budget- och skuldrådgivare i din kommun. Detta kan du göra före, under och efter skuldsaneringen. När det har gått fem år och du har betalat av alla skulder enligt din plan för skuldsanering, räknas du som skuldfri (förutsatt att inga nya skulder tillkommit). Då kan du också teckna nya lån om det skulle behövas, som omstartslån och andra låneformer. Kom ihåg att jämföra lån från flera banker och långivare innan du bestämmer dig för att för att få bästa räntan och minska risken för att du återigen drar på dig skulder du inte kan hantera.

skuldsanering

Fördelar med skuldsanering

Ifall du hamnat i en skuldfälla och en situation där du inte längre klarar av att betala dina skulder kan du ansöka om skuldsanering som sagt. Fördelarna med att ansöka och bli beviljad sanering på skulderna är flera.

 • Bli av med skulderna
 • Skuldfri inom 5 år
 • Går att ansöka för flera skulder
 • Betalningsfria månader (December och Juni)
 • En chans till omstart
skuldsanering

Nackdelar med skuldsanering

Att bli skuldfri och sanera sina skulder har egentligen inga direkta nackdelar. Men det finns åtaganden man bör känna till innan man ansöker om skuldsanering.

 • Under saneringen måste du leva på existensminimum
 • Du får en anmärkning. (tas bort vid färdig skuldsanering)
skuldsanering

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 13:00

Head of online sales och innehållsansvarig

pontus.wiss@likvidum.se Linkedin: Pontus Wiss

Pontus har jobbat inom privatekonomi sedan 2015, både på en långivare och ett av Sveriges största affiliatenätverk. På så sätt har Pontus en bred kunskap och erfarenhet om privatekonomins olika aspekter.

Dela artikel