Borgenär - Vilka krav kan de ställa på låntagaren? - [2024]
Hem » Borgenär

Borgenär – Vad är det?

Vid en ekonomisk transaktion finns det minst två parter – en som lånar ut och en som tar emot. Den som lånar ut har en så kallad fordran på motparten och kallas ofta för borgenär.

I den här artikeln får du lära dig mer om vad en borgenär är, men också vad som är skillnaden mellan en borgenär och en borgensman – två begrepp som är ganska vanliga att blanda ihop.

Pontus Wiss

Innehållsansvarig: Pontus Wiss

Olle Gordh

Granskad av: Olle Gordh

Denna artikel skrevs 2022-06-07 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 13:14

Borgenär

Vem är borgenär?

Borgenären är en fordringsägare som har lånat ut pengar till en annan person. När du till exempel lånar pengar är det banken som är borgenär och du blir gäldenär, alltså låntagare.
Banken har i det här fallet en ekonomisk fordran på dig (lånet) och har rätt att kräva sina pengar enligt gällande villkor i pantbrev eller kreditavtal. När det handlar om lån kan borgenären vara en bank, kreditinstitut eller annan långivare.
Ett ekonomiskt krav behöver dock inte komma ifrån en marknadsaktör. En borgenär kan även vara en privatperson som har lånat ut pengar till en vän, sålt en vara eller utfört en tjänst och får betalt i efterhand. I alla dessa fall finns det en fordran som borgenären förväntar sig inkassera.
Vid varje tillfälle då du betalar med faktura skapas ett borgensåtagande tills du har betalat det du är skyldig.

Avtal och pantbrev

Borgenärens åtagande regleras i ett avtal eller pantbrev. Här ska alla villkor som rör lånet, återbetalning och låntagarens oförmåga att fullfölja avtalet vara specificerade i detalj.
Pantbrevet anger även säkerheter som lämnas i pant, exempelvis en bostad. Det kan även notera att borgenären har företräde till betalning ur panten före vissa andra fordringsägare vid en eventuell utmätning eller konkurs.

Borgenär

Skillnaden mellan borgenär och borgensman

Enligt en undersökning som Skatteverket gjorde 2006 var ordet borgenär det mest missförstådda ekonomiordet. Hela 93 procent av de tillfrågade trodde att ordet var synonymt med borgensman.
Som tidigare nämnt är borgenären en fysisk eller juridisk person, företag eller organisation som har en ekonomisk fordran på en motpart, det vill säga som har lånat ut till en annan person.
En borgensman, å andra sidan, är någon som går i borgen för en skuld (lån). Det innebär att den personen blir skyldig att betala tillbaka skulden om den huvudsakliga låntagaren inte kan.

Borgenär

Borgenären kan ställa krav

Varje borgenär har rätt att få tillbaka det han lånat ut enligt avtal eller överenskommelse. För att försäkra sig om det kan borgenären ställa vissa krav på gäldenären för att avtalen faktiskt ska genomföras. Här är några exempel på vanliga krav

Borgensman

När du ansöker om lån kan borgenären kräva att du har en borgensman om denne tvivlar på att du klarar återbetalningen själv. Borgensmannen är kort sagt en säkerhet att borgenären får tillbaka sina pengar.

Pantsättning

I andra fall, och speciellt vid stora lån, kan borgenärens säkerhet även vara i form av pantsättning, egendom eller varulager (för företagare).

Medlåntagare

När det gäller bolån kan både borgenär och gäldenär gynnas av att ha en medlåntagare. En medlåntagare innebär helt enkelt att ni är två som har solidariskt betalningsansvar för samma skuld.
Detta ger borgenären, alltså banken, dubbel säkerhet, vilket kan leda till bättre lånevillkor och lägre ränta för er som låntagare.

Kreditupplysning

Vissa borgenärer har för praxis att ta en kreditupplysning på sina kunder för att kunna bedöma deras återbetalningsförmåga. Har du dålig kredithistoria eller för många betalningsanmärkningar kan det till exempel bli svårare att bli beviljad ett lån.
Vissa borgenärer accepterar betalningsanmärkningar, men då får du högre ränta på lånet för att kompensera risken borgenären tar.

Borgenär

Borgenärens rättigheter om du inte kan betala

Det finns situationer i våra liv som vi inte kan påverka och som kan göra det svårare att betala våra skulder. Så vad händer om du upptäcker att du inte kan betala av på ditt lån? Det ska vi gå igenom nedan.

1. Påminnelse

Har du missat att betala på förfallodagen kommer borgenären att skicka en påminnelse. I de flesta fall kommer den även att medföra en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta på fakturabeloppet. Betalar du inte då heller får du ytterligare en påminnelse med tillhörande avgifter.

2. Uppsägning av lånet

Bortser du från båda påminnelserna kommer du att få ett uppsägningsbrev där du blir ombedd att betala hela din återstående låneskuld, inklusive räntor och avgifter.

3. Inkasso

Om du fortfarande inte kan betala kan borgenären kontakta ett inkassoföretag och lämna över ärendet hos dem för att driva in betalningen. Du får då ett inkassokrav och måste betala ytterligare en avgift på 180 kronor. Vid utebliven betalning går ditt ärende vidare till Kronofogden.

4. Kronofogden

Kronofogden utreder hur borgenären kan få tillbaka sina pengar. Det kan till exempel vara genom att utmäta din lön eller egendom inklusive din bostad. I allra värsta fall kan skuldsanering vara ett sätt att bli skuldfri.

borgenär

Bra att komma ihåg

För att undvika missförstånd är det viktigt att veta skillnaden mellan de olika termerna när det gäller lån och krediter:

  • Borgenär – den som lånar ut pengar. Kan vara en bank, kreditinstitut eller privatperson.
  • Gäldenär – den som lånar pengar, alltså låntagaren.
  • Borgensman – den som går i borgen för ett lån. Det är borgensmannen som blir skyldig att betala lånet om låntagaren inte kan.

Denna artikel skrevs 2022-06-07 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 13:14

Head of online sales och innehållsansvarig

pontus.wiss@likvidum.se Linkedin: Pontus Wiss

Pontus har jobbat inom privatekonomi sedan 2015, både på en långivare och ett av Sveriges största affiliatenätverk. På så sätt har Pontus en bred kunskap och erfarenhet om privatekonomins olika aspekter.

Dela artikel