Påminnelseavgift - vad är det? | Likvidum - [2024]
Hem » Vad är påminnelseavgift?

Påminnelseavgift

Påminnelseavgift är en avgift som ett företag, exempelvis en långivare, kan ta ut om du inte betalar en faktura i tid. Syftet är att uppmana till skyndsam betalning.

Påminnelseavgiften får maximalt vara 60 kronor och det är endast tillåtet att ta ut en påminnelseavgift per faktura/skuld.

Vissa myndigheter som CSN kan dock ta ut en större påminnelseavgift.

Viktor Ström

Skriven av: Viktor Ström

Marcus Lindblad

Granskad av: Marcus Lindblad

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 10 januari, 2024 klockan 10:52

Påminnelseavgift

Vad är påminnelseavgift?

Påminnelseavgift är den avgift en leverantör eller kreditgivare kan ta ut vid sen betalning. Om du inte betalar en faktura i tid har företaget du är skyldig pengar rätt att ta ut en påminnelseavgift. Påminnelseavgiften är avsedd som en drivkraft betala skulden. För privatpersoner får avgiften maximalt vara 60 kronor, med ett undantag för vissa myndigheter. CSN har till exempel rätt att lägga på en påminnelseavgift på 450 kronor.

Om köper saker på avbetalning eller mot faktura så du (föga överraskande) en eller flera fakturor att betala. På fakturan finns ett förfallodatum då fakturan ska vara betald. Om du inte betalar i tid får du i regel en skriftlig betalningspåminnelse med en extra avgift. Det är den som är påminnelseavgiften. Oftast från företaget du handlat av. Men vissa företag överlåter förfallna fakturor till ett inkassobolag direkt.

Om du har fått en betalningspåminnelse med tillhörande påminnelseavgift bör du betala den direkt. betalar du inte riskerar ytterligare att fakturan går vidare till ett inkassobolag. Inkassobolaget kommer att ha ett inkassokrav på den ursprungliga skulden, dröjsmålsränta och en inkassoavgift på 160 kronor.

Anser du att fakturan och påminnelsen är felaktig ska du bestrida omgående. Det enklaste är att kontakta företaget som skickat fakturan. Om påminnelsen kommer från ett Inkassobolag ska du kontakta dem och inte företaget som skickade den första fakturan. Inkassobolaget har nämligen tagit över skulden nu och det ursprungliga företaget har inget att göra med skulden längre.

påminnelseavgift

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 10 januari, 2024 klockan 10:52


Digital specialist och skribent

E-post Linkedin: Viktor Ström

Viktor har flera års erfarenhet av finansbranschen, bland annat från tidigare arbete inom Bonnierkoncernen. Viktor har tidigare jobbat med företagsfinansiering.

Dela artikel