Denuntiation - vad är det & vad innebär det? - Likvidum
Hem » Denuntiation

Denuntiation

Denuntiation används när ett enkelt skuldebrev, som ett låneavtal, skrivs över på en ny fordringsägare. När en skuld får en ny ägare krävs att borgenären (den som är skyldig pengar) meddelas skriftligen. Det är det som är denuntiation.

Viktor Ström

Skriven av: Viktor Ström

Olle Gordh

Granskad av: Olle Gordh

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 10 januari, 2024 klockan 13:14

Denuntiation

Vad är denuntiation?

Denuntiation är ett meddelande som skickas ut till gäldenären (den är skyldig pengar) när ett enkelt skuldebrev skrivs över på en ny borgenär. Det är ett krav att denuntiation görs när en skuld, till exempel ett lån, som regleras av ett enkelt skuldebrev skrivs över på en ny person eller organisation. Om skulden däremot regleras av ett innehavarskuldebrev krävs ingen denuntiation.

Denuntiation

Regler för denuntiation

Reglerna för denuntiation är okomplicerade. Det är framför allt två saker som gäller. Underrättelse via denuntiation ska alltid ske när ett enkelt skuldebrev får en ny ägare, alltså när skulden överlåts på en ny borgenär. Det andra kravet är att villkoren inte får försämras till gäldenärens nackdel. Den nya borgenären kan alltså inte enväldigt höja eventuella räntor eller lägga till nya avgifter.

När en skuld eller fordran som regleras av ett enkelt skuldebrev har överlåtits ska denuntiation ske så snart som möjligt. Anledningen är att gäldenären av uppenbara skäl behöver få reda vem räntor och avbetalning ska betalas till i fortsättningen.

Om denuntiation inte görs kan den nya fordringsägaren inte kräva gäldenären på de pengarna. Det är därför i fordringsägarens intresse att se till att borgenären meddelas om överlåtelsen via denuntiation så fort som möjligt.

Denuntiation

Denuntiation vid överlåtelse av andra fordringar

Denuntiation förknippas främst vid överlåtelse av enkla skuldebrev. Men används även vid överlåtelse av andra fordringar. Denuntiation kan också avse en fordran gällande saker som utförda arbetsinsatser, hyrda fordon eller verktyg eller att en hyresbostad fått en ny ägare.

denuntiation

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 10 januari, 2024 klockan 13:14


Digital specialist och skribent

E-post Linkedin: Viktor Ström

Viktor har flera års erfarenhet av finansbranschen, bland annat från tidigare arbete inom Bonnierkoncernen. Viktor har tidigare jobbat med företagsfinansiering.

Dela artikel