Denuntiation

Vad betyder dentuntiation?

Ett brev överlämnas

Vad är ränteskillnadsersättning?

Denuntiation är ett meddelande som skickas ut till gäldenären (den är skyldig pengar) när ett enkelt skuldebrev skrivs över på en ny borgenär. Det är ett krav att denuntiation görs när en skuld, till exempel ett lån, som regleras av ett enkelt skuldebrev skrivs över på en ny person eller organisation. Om skulden däremot regleras av ett innehavarskuldebrev krävs ingen denuntiation.

Regler för denuntiation

Reglerna för denuntiation är okomplicerade. Det är framför allt två saker som gäller. Underrättelse via denuntiation ska alltid ske när ett enkelt skuldebrev får en ny ägare, alltså när skulden överlåts på en ny borgenär. Det andra kravet är att villkoren inte får försämras till gäldenärens nackdel. Den nya borgenär kan alltså inte enväldigt höja eventuella räntor eller lägga till nya avgifter.

När en skuld eller fordran som regleras av ett enkelt skuldebrev har överlåtits ska denuntiation ske så snart som möjligt. Anledningen är att gäldenären av uppenbara skäl behöver få reda vem räntor och avbetalning ska betalas till i fortsättningen.

Om denuntiation inte görs kan den nya fordringsägaren inte kräva gäldenären på de pengarna. Det är därför i fordringsägarens intresse att se till att borgenären meddelas om överlåtelsen via denuntiation så fort som möjligt.

Denuntiation vid överlåtelse av andra fordringar

Denuntiation förknippas främst vid överlåtelse av enkla skuldebrev. Men används även vid överlåtelse av andra fordringar. Denuntiation kan också avse en fordran gällande saker som utförda arbetsinsatser, hyrda fordon eller verktyg eller att en hyresbostad fått en ny ägare.

Sänk din ränta

Letar du efter ett lån med bra ränta? Jämför flera olika långivare och banker innan du bestämmer. På sätt kan du få ett riktigt bra låneavtal med schyssta villkor och låg månadskostnad.

Samla dina lån nu
Artikeln uppdaterades senast 27 Oktober 2021

Skribent Felix Franzèn
Ekonomiskribent
felix@searchintent.se Linkedin: Felix Franzén
Felix har arbetat med digital kommunikation i mer än 10 år. Under de åren har han skaffat sig breda kunskaper om frågor som rör finans och privatekonomi. Främst genom rollen som ekonomiskribent.