Skuldebrev - vad är det och när behövs det? | Likvidum
Hem » Skuldebrev

Skuldebrev

Ett skuldebrev är ett juridiskt dokument och avtal som du undertecknar när du lånar pengar. Skuldebrevet reglerar villkoren för skulden och fungerar även som kvitto och bevis för att skulden faktiskt existerar. Det låneavtal du undertecknar när du lånar pengar är en typ skuldebrev.

Pontus Wiss

Innehållsansvarig: Pontus Wiss

Olle Gordh

Granskad av: Olle Gordh

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 14:33

skuldebrev

Vad är ett skuldebrev?

Ett skuldebrev är ett skriftligt och juridiskt bindande avtal som reglerar en skuld, oftast ett lån. I skuldebrevet finns information om lånebeloppet, eventuell ränta och hur skulden ska betalas tillbaka och vem som är gäldenär (låntagare) och vem som är borgenär (långivare). Skuldebrevet förknippas främst med lån som utges av banker och finansbolag, men de används vid lån mellan privatpersoner.

skuldebrev

Varför använda skuldebrev?

Skuldebrevet är ett skriftligt bevis på att skulden existerar och att båda parterna gått in i avtalet frivilligt. Det reglerar också hur och när skulden ska betalas tillbaka och till vilken ränta. På sätt är skuldebrevet en trygghet för både den som lånat ut pengarna och för låntagaren.

Om du har betalat tillbaka en skuld ska du alltid se till att antingen få tillbaka skuldebrevet, att skuldebrevet makuleras eller att det uppdateras med information om betalningen. Annars finns det risk att du tvingas betala tillbaka samma skuld en gång till.

skuldebrev

Enkla skuldebrev

I huvudsak finns det två olika typer av skuldebrev. Enkla och löpande skuldebrev. Ett enkelt skuldebrev är utställt till en specifik namngiven person och är vanligast vid lån mellan två privatpersoner.

Borgenären kan inte sälja eller överlåta ett enkelt skuldebrev och kravet det avser till någon annan utan gäldenärens vetskap och godkännande. Om skuldebrevet överlåts är du inte skyldig att betala pengar till denne nye borgenär förrän du informerats. Den nye borgenären kan inte heller kräva dig på pengar retroaktivt så länge du inte informerats om bytet.

När ett enkelt skuldebrev byter ägare ska gäldenären informeras skriftligt via brev. Brevet med information om överlåtelsen kallas denuntiation.

skuldebrev

Löpande skuldebrev

Vid lån hos banker och kreditmarknadsbolag är det så gott som uteslutande löpande skuldebrev som används. Om du lånar pengar hos en bank eller exempelvis tecknar ett omstartslån genom oss på Likvidum kommer du att underteckna ett löpande skuldebrev. Ett löpande skuldebrev kan fritt säljas och överlåtas utan att gäldenären (låntagaren) informeras först. Därför räknas det som ett värdepapper på samma sätt som aktier och optioner.

Innehavarskuldebrev

De löpande skuldebreven delas i sin tur in två olika underkategorier; innehavarskuldebrev och orderskuldebrev. Innehavarskuldebrev är inte utställt till en specifik person utan precis som namnet antyder till innehavaren.

Det betyder att den som för tillfället har skuldebrevet i sin ägo och kan visa upp det är ägare och kan kräva betalning av gäldenären. Alla löpande skuldebrev där borgenären inte är anges räknas automatiskt som innehavarskuldebrev.

Orderskuldebrev

Ett orderskuldebrev är utställt till en specifik och namngiven person eller till order. Orderskuldebrevet kan fritt överlåtas till vem som helst utan att gäldenären först underrättas. För att ägarbytet ska gälla måste den nya ägaren anges skriftligt i skuldebrevet under order. Av den anledningen är orderskuldebrevet en tryggare form av avtal än ett innehavarskuldebrev. Om du skulle tappa bort ett innehavarskuldebrev skulle nämligen den som eventuellt råkar hitta det räknas som ägare och ha rätt att kräva in skulden i stället för dig.

skuldebrev

Se upp för gratis mallar för skuldebrev online

På nätet går det att hitta och ladda ner massor av gratis mallar för alla upptänkliga typer av skuldebrev. Men var försiktig med att använda sådana om du inte är absolut bombsäker på att skuldebrevsmallen går att använda i din situation. Särskilt om du använder för att dokumentera en skuldrelation där det är du som lånar ut pengar.

Eftersom skuldebrevet är ett juridiskt giltigt dokument är ytterst viktigt att allt stämmer går och att applicera på det sätt du tänkt dig. Skulle något vara fel riskerar du att hela eller delar av skuldebrevet blir ogiltigt. Då står du utan skriftlig dokumentation som visar att du alls lånat ut pengar. Nu är det visserligen möjligt att bevis även muntliga avtal juridiskt, men det blir betydligt svårare. Se därför till att ditt skuldebrev är utformat exakt efter den situation det användas för.

skuldebrev

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 14:33

Head of online sales och innehållsansvarig

pontus.wiss@likvidum.se Linkedin: Pontus Wiss

Pontus har jobbat inom privatekonomi sedan 2015, både på en långivare och ett av Sveriges största affiliatenätverk. På så sätt har Pontus en bred kunskap och erfarenhet om privatekonomins olika aspekter.

Dela artikel