Gäldenär - vad innebär det & vad gäller? - Likvidum - [2024]
Hem » Gäldenär

Gäldenär

Inom finansbranschen finns det begrepp som beskriver parterna och deras roll i en viss transaktion. När det gäller lån används ofta termen gäldenär. Gäldenären är den person som tagit ett lån och som därmed står i skuld till en annan.

I den här artikeln får du lära dig mer vad en gäldenär är och hur denna roll kan påverka din ekonomi.

Pontus Wiss

Innehållsansvarig: Pontus Wiss

Marcus Lindblad

Granskad av: Marcus Lindblad

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 13:15

Gäldenär

Vad är en gäldenär?

Benämningen gäldenär gällen en person som har lånat något av en annan och står i skuld till denne. Om vi tänker banklån är låntagaren gäldenär och långivaren borgenär.
Som gäldenär står du i skuld till den du lånat av tills skulden är betald i sin helhet tillsammans med tillhörande ränta och eventuella avgifter.
Lånet du tar som gäldenär behöver dock inte enbart vara i pengar. Det finns även situationer då lånet kan bestå av exempelvis varor eller tjänster. I de fall lånet gäller tjänster upphör gäldenärsåtagandet när tjänsterna är utförda.
En skuld kan även upphöra genom preskribering eller efter att fordringsägaren eftersänker den.

Gäldenär

Vem kan bli gäldenär?

Oftast när man pratar om gäldenärer syftar man på privatpersoner som lånar pengar av banken. Men en gäldenär kan även vara en juridisk person, det vill säga ett företag, förening eller organisation.
Ett exempel på detta är när ett företag betalar ett annat för att utföra en viss tjänst. Då är företaget som mottagit betalningen gäldenär tills tjänsten är utförd.
Enkelt uttryckt kan vi säga att man blir automatiskt gäldenär när ett skuldförhållande uppstår mellan två eller flera parter.

Gäldenär

Gäldenärens skyldigheter

Nedan ska vi titta närmare gäldenärens ansvar och deras främsta skyldigheter.

Avtal

Gäldenär blir du när du skriver på avtalet eller överenskommelsen om lånet, vad det än gäller. Normalt sett är avtalen skriftliga, detaljerade och beskriver parternas rättigheter och skyldigheter. Avtalet är bindande för alla parter tills skulden är återbetald eller tjänsten utförd.

Amortering och ränta

Det som förväntas av dig som gäldenär är att betala tillbaka din skuld. När det gäller lån av pengar är gäldenären skyldig att betala en viss ränta om det framgår i avtalet, men det kan även tillkomma avgifter av olika slag. Om du missköter betalningen kan straffavgifterna bli både fler och högre.

Borgensman

Det finns situationer då borgenären (långivaren) kan kräva en borgensman för att bevilja lånet. Syftet med det är att stärka säkerheten för lånet ifall gäldenären inte har möjlighet att betala själv.

Gäldenär

Det kan finnas flera gäldenärer

Det förekommer fall då fler personer kan söka ett lån, det vill säga att det finns fler än en gäldenär för samma lån. Reglerna som gäller då går att hitta i Lagen om skuldebrev. Enligt svensk lag har alla gäldenärer solidariskt ansvar för skulden förutsatt att det inte finns förbehåll om delat ansvar.
Det innebär att borgenären (långivaren) kan kräva betalning av vem som helst av gäldenärerna. Efteråt kan den som betalat rikta ett regresskrav mot de andra gäldenärer för att kräva deras andelar i skulden.
Vill gäldenärerna inte ha solidariskt ansvar måste de skriva ner en överenskommelse om delat betalningsansvar och lämna över den till borgenären. På så sätt ska borgenären vända sina krav mot varje gäldenär och bara för dennes andel.

Gäldenär

Olika typer av gäldenärer

Beroende på vad skulden består av och när den uppkommer talar vi om penningsgäldenär, naturagäldenär och konkursgäldenär.

  • Penningsgäldenär är du när du lånar pengar på bank eller hos någon långivare. Då består din skuld i pengar som du förväntas betala tillbaka tillsammans med en viss ränta och avgifter. Du blir skuldfri när pengarna är återbetalda enligt avtalets villkor.
  • Naturgäldenären har en skuld som inte är ekonomisk utan består av en motprestation eller tjänst som är betald men ännu inte utförd. Du är naturgäldenär om du till exempel säljer en tjänst till någon. Skulden blir avskriven när du har utfört tjänsten enligt gällande avtal och på utsatt tid.
  • Konkursgäldenär är en term som används när en privatperson går i konkurs. Borgenär i detta fall är de olika fordringsägarna som har ekonomiska krav på konkursboet. Skulderna återbetalas genom att en konkursförvaltare säljer boets tillgångar till dess att pengarna är slut. Det är viktigt att veta att en konkursgäldenär inte befrias från sina skulder genom en konkurs. Borgenären fortsätter istället att driva in sina pengar på andra sätt.
Gäldenär

Om gäldenären inte kan betala

Av olika anledningar kan en gäldenär möta svårigheter med att betala tillbaka en skuld, oavsett om gäldenären är fysisk eller juridisk person. Tar man inte nödvändiga åtgärder kan situationen bli kritisk och orsaka stor skada på hushållets eller företagets ekonomi.
Om du som gäldenär känner att en tuff period är på ingång och de förväntade inkomster uteblir ska du direkt ta kontakt med dina borgenärer och förklara läget. De flesta kommer nog att hjälpa dig på något sätt eftersom de vill ha tillbaka sina pengar.
Missar du detta tillfälle kommer borgenären att skicka till dig en betalningspåminnelse. Vid utebliven betalning skickas ditt ärende till inkasso och därefter till Kronofogden för att driva in skulden. Konsekvenserna för dig och ditt företag efter det kan vara katastrofala. Det kan leda till betalningsanmärkningar och svårigheter att ta lån i framtiden.


Har du dessutom sökt lånet tillsammans med en medsökande kommer långivaren att istället vända sig till den personen för att få tillbaka pengarna. Därför är det viktigt att medlåntagaren är införstådd i riskerna att gå i borgen för ditt lån

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 13:15

Head of online sales och innehållsansvarig

pontus.wiss@likvidum.se Linkedin: Pontus Wiss

Pontus har jobbat inom privatekonomi sedan 2015, både på en långivare och ett av Sveriges största affiliatenätverk. På så sätt har Pontus en bred kunskap och erfarenhet om privatekonomins olika aspekter.

Dela artikel