Kreditupplysning på privatperson - vad är det? - Likvidum
Hem » Vad är en kreditupplysning?

Kreditupplysning – vad är det?

En kreditupplysning är en samlad bedömning av en persons, eller ett företags, ekonomi och betalningsförmåga. När du vill låna pengar tar långivaren alltid en kreditupplysning för att säkerställa att du kan betala tillbaka pengarna.

De flesta långivare använder sig av kreditupplysningsbolaget UC vid lån på större belopp. Vid mindre belopp är det vanligt med kreditupplysning från Bisnode eller Creditsafe.

I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta kring kreditupplysningar.

Pontus Wiss

Innehållsansvarig: Pontus Wiss

Marcus Lindblad

Granskad av: Marcus Lindblad

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 09:25

kreditupplysning

Vad är en kreditupplysning?

Företag och andra institutioner som lånar ut pengar eller ger ut andra typer av krediter behöver en hel del information om låntagaren. Processen att samla in den här informationen innan man beviljar (eller avslår) en kredit kallas kreditprövning.

En kreditupplysning är en granskning av din ekonomiska historia och nuvarande betalningsförmåga. Sammantaget ger detta en bild av din kreditvärdighet. Kreditvärdigheten används av långivare för att bedöma om och hur mycket pengar de kan låna ut till dig. Om du ansöker om ett lån eller annan kredit eller köper något på avbetalning görs alltid en kreditupplysning.

Kreditupplysningen innehåller information om tidigare betalningar och hur dessa skötts, om inkomster, eventuella andra lån och om du har betalningsanmärkningar. Om låntagaren har skulder hos Kronofogden kommer detta också stå med i kreditupplysningen.

kreditupplysning

Därför görs en kreditupplysning

Kreditupplysningar görs av flera skäl. Det vanligaste motivet är att ta reda på hur stor risk det innebär att låna ut pengar till någon. Långivaren vill helt enkelt försäkra sig om att du klarar av att betala tillbaka lånet. Men också hur snabbt du kan amortera tillbaka lånet och hur stor månadskostnad du klarar av. Kreditupplysningen används också för att beräkna räntan på lånet.

Om det av någon anledning föreligger större risk att du inte betalar tillbaka, kommer långivaren i regel kompensera för detta genom att begära en högre ränta. Skulle kreditupplysningen visa att du har en historia av att inte betala tillbaka skulder i tid är det mindre troligt att lånet beviljats. Omvänt, om du har få eller inga skulder och tidigare skött dina betalningar har du goda möjligheter att få lånet beviljat. Har du dessutom en god inkomst ökar sannolikheten att du får riktigt bra villkor, exempelvis genom en lägre ränta.

kreditvärdighet

Kreditprövningen hjälper långivaren att beräkna risker

Vid kreditprövningen vill man framförallt veta hur stor risk krediten innebär. Kommer låntagaren att betala tillbaka lånet i tid? Hur stora ränte- och amorteringskostnader klarar låntagaren av att bära? En viktig faktor som alla kreditprövningar bygger på är att det är mindre riskfyllt att låna ut pengar till någon som tidigare skött sin ekonomi väl och betalat tillbaka tidigare skulder i tid. Omvänt innebär det en större risk att låna ut pengar till någon som tidigare misskött sina betalningar.

Självklart är det överlag mindre riskfyllt att låna ut pengar till någon som har en god inkomst än vad det är till en person som tjänar lite pengar eller inte har någon inkomst alls. En detaljerad kreditprövning hjälper också långivaren att beräkna risker för kreditförlust (att låntagaren inte betalar tillbaka alls) på både kort och lång sikt.

När kreditupplysningar gör på företag tittar man bland annat på skuldsättning, ägarförhållanden, bokslut, företagets likviditet, om det finns betalningsanmärkningar och till och med styrelsemedlemmarnas privata ekonomi. Hur länge företaget varit aktivt spelar också roll i bedömningen. Generellt gäller att ju nyare företaget är desto lägre är kreditvärdigheten.

kreditvärdighet

Kreditupplysningsbolag i Sverige

Långivaren inte kreditupplysningen själv utan anlitar ett företag som specialiserat sig på detta, ett kreditupplysningsföretag. I Sverige finns det ett flertal stora och även en del mindre nischade kreditupplysningsföretag.

Det största och mest kända kreditupplysningsbolaget heter Upplysningscentralen (UC). UC ägs gemensamt av de stora bankerna. De flesta långivare använder sig av UC, framför allt om det gäller ett större lån. Men även andra kreditupplysningsbolag som Bisnode och Creditsafe anlitas flitigt när det gäller mindre lån och köp av varor på avbetalning. Båda dessa kreditupplygsningbolag gör det möjligt att låna utan UC

kreditvärdighet

Kreditupplysning: två varianter

Något förenklat kan man säga att det finns två olika former av kreditupplysningar för privatpersoner. Mikroupplysning och personupplysning. Mikroupplysningen är precis som namnet antyder en mindre detaljerad upplysning och innehåller i regel bara namn- och adressuppgifter samt information om skulder hos Kronofogden och betalningsanmärkningar om sådana finns.

Personupplysningen är däremot en detaljerad sammanfattning av den aktuella personens ekonomi. Den innehåller utöver grundläggande persondata också information om inkomster, fastighetsinnehav, tidigare skulder, betalningsanmärkningar och även tidigare kreditupplysningar och förfrågningar (främst hos UC).

Vilken typ av kreditupplysning som kommer att göras beror på vilken typ av kredit du söker. Gäller det ett mindre lån eller ett köp av något förhållandevis billigt på avbetalning räcker det ofta med en mikroupplysning. Vid lån av större belopp kommer långivaren göra en personupplysning, eftersom de vill ha ett så bra underlag som möjligt för att bedöma riskerna med att låna ut pengarna.

kreditupplysning

Gör en kreditupplysning på dig själv

Kreditupplysningen ger som vi sett ovan en bra bild av din ekonomi i sin helhet. Därmed är kreditupplysningen inte bara ett viktigt verktyg för kreditgivare, du kan själv ha stor nytta av en kreditupplysning. Om du exempelvis planerar att köpa en ny bostad, kan du använda en kreditupplysning för att uppskatta både hur mycket du har möjlighet att låna och hur stor månadskostnad du klarar av. Du kan enkelt och kostnadsfritt begära en kreditupplysning på dig själv hos de flesta kreditupplysningsbolag. Det finns också särskilda appar för detta som Min upplysning som ägs av Bisnode och UC’s tjänst med samma namn.

Det är viktigt att komma ihåg att kreditupplysningar kan ha en markant effekt på din ekonomi och framför allt på dina möjligheter att låna pengar. När Upplysningscentralen (det största kreditupplysningsbolaget) gör en kreditupplysning lagrar de informationen om detta i ett år. Om någon annan begär en kreditupplysning på dig längre fram kan de se denna notering. Att ha många noteringar hos UC har en negativ effekt på din kreditvärdighet eftersom det kan tolkas som att du tecknar krediter lättvindigt eller har dålig ekonomi.

kreditupplysning

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 09:25

Head of online sales och innehållsansvarig

pontus.wiss@likvidum.se Linkedin: Pontus Wiss

Pontus har jobbat inom privatekonomi sedan 2015, både på en långivare och ett av Sveriges största affiliatenätverk. På så sätt har Pontus en bred kunskap och erfarenhet om privatekonomins olika aspekter.

Dela artikel