Existensminimum - vad är det och hur beräknas det? - [2024]
Hem » Vad är existensminimum och hur beräknas det?

Existensminimum 2024

Existensminimum, eller förbehållsbelopp som det också heter, är det minsta belopp en person eller ett hushåll anses behöva för att klara sig ekonomiskt varje månad.
En person som genomgår skuldsanering och löneutmätning får leva på existensminimum fram tills att skulderna är betalda.


Förbehållsbelopp 2024

För 2024 ligger existensminimum (förbehållsbeloppet) på:

  • 6 090 kronor för en ensamstående vuxen
  • 10 061 kronor för sammanlevande makar eller sambor
  • 3 255 kronor för barn till och med 6 år
  • 3 906 kronor för barn 7 – 10 år
  • 4 558 kronor för barn 11 – 14 år
  • 5 208 kronor för barn 15 år eller äldre
Viktor Ström

Skriven av: Viktor Ström

Marcus Lindblad

Granskad av: Marcus Lindblad

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 25 januari, 2024 klockan 13:37

existensminimum

Vad är existensminimum?

Begreppet existensminimum används för att beskriva det belopp en person som genomgår skuldsanering via Kronofogden får att leva på varje månad. Det är det lägsta belopp ett hushåll behöver för att klara sig (sin existens) och ska bland annat täcka boendekostnader, mat, försäkringar och telefonabonnemang. Existensminimum är inte officiellt begrepp och används inte heller av myndigheter. Kronofogden refererar istället till det så kallade förbehållsbeloppet och det är också detta begrepp som står i lagboken.

Om du inte kan betala dina skulder riskerar du att ditt ärende hamnar hos kronofogden. Om du fortfarande inte betalar kommer nu Kronofogden utfärdas ett betalningsföreläggande och besluta om utmätning. Om du har lön kommer de att göra löneutmätning. Det betyder i praktiken att Kronofogden tar din lön, utöver förbehållsbeloppet, och ger dem till fordringsägarna (den/de företag du är skyldig pengar). Om du genomgår skuldsanering förbinder du dig att leva på existensminimum i fem år eller tills skulderna är återbetalda.

existensminimum

Så beräknas existensminimum

Existensminimum (förbehållsbeloppet) beräknas baserat på boendekostnad plus det så kallade normalbeloppet. Normalbeloppet bestäms av riksdagen och uppdateras en gång om året. Det är den summa som man räknar behövs för att täcka grundläggande mänskliga behov och klara vardagen (exklusive boende). Hit räknas saker som mat, hygienartiklar, kläder, telefonabonnemang, försäkringar och vissa transporter (t.ex. busskort).

existensminimum

Bidrag kan påverka existensminimum

Eventuella bidrag kan påverka existensminimum, eftersom de antingen räknas som inkomst eller som att de sänker kostnaden för att upprätthålla skälig levnadsstandard med samma belopp som bidraget utgör. Om du exempelvis får ett bostadsbidrag på 900 kronor, så räknas det alltså som att dina boendekostnader minskat med samma belopp. I exemplet ovan skulle alltså existensminimum vara 11 817 kr.

existensminimum

Frågor och svar om existensminimum

Hur mycket är existensminimum 2024?

Existensminimum är inte ett juridiskt begrepp utan ett vardagligt namn för det belopp du får kvar att leva på om du genomgår skuldsanering eller löneutmätning. Kronofogden använder begreppet förbehållsbelopp istället för existensminimum. Förbehållsbeloppet består av två olika delar, din boendekostnad plus normalbeloppet. Normalbeloppet är alltså det du får behålla efter att boendekostnaden är betald.

För 2024 gäller att en ensamstående vuxen får behålla 6 090 kronor, två vuxna (makar eller sambos) får tillsammans 10 061kronor. Du har även rätt till 3 255 kronor för varje barn som är 6 år eller yngre och 3 906 kronor för barn 7 – 10 år. Utöver normalbeloppet kan du också få tillägg för saker som läkemedel, barnomsorgskostnader, resor till arbetet, glasögon och tandvård.

Vad är existensminimum avsett att räcka till?

Existensminimum, eller förbehållsbeloppet som det egentligen heter, ska räcka till livets nödvändigheter. Kort sagt det saker du och din familj behöver för att behålla en skälig levnadsstandard. Hit räknas saker som hyra, mat, el, hemförsäkring, telefon, barnomsorg och resor till och från arbetet.

Kan existensminimumet justeras om min ekonomiska situation förändras?

Ja, existensminimum (förbehållsbeloppet) består av två delar. Dels din boendekostnad plus normalbeloppet. Om din boendekostnad förändras så behöver förbehållsbeloppet räknas om. Du kan även få tillägg om du behöver betala för något akut och nödvändigt som glasögon, ökade resekostnader eller tandvård.

Om du genomgår löneutmätning eller skuldsanering och din ekonomiska situation förändras behöver förbehållsbeloppet räknas om. Till exempel om du blir arbetslös eller om du får ökade boendekostnader. Av den anledningen är det alltid viktigt att underrätta Kronofogden om din ekonomiska förutsättningar förändras.

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 25 januari, 2024 klockan 13:37


Digital specialist och skribent

E-post Linkedin: Viktor Ström

Viktor har flera års erfarenhet av finansbranschen, bland annat från tidigare arbete inom Bonnierkoncernen. Viktor har tidigare jobbat med företagsfinansiering.

Dela artikel