Kronofogden - vilka är de & vad gör dem? - Likvidum - [2024]
Hem » Vilka är Kronofogden?

Kronofogden – vilka är de?

Om du, av olika anledningar, har svårt att betala tillbaka en skuld i tid finns risken att ditt ärende kan hamna hos Kronofogden. Det är i detta skede du riskerar att få en betalningsanmärkning.
I den här artikeln får du lära dig mer om Kronofogden och deras ansvar. Vi tittar även på hur processen går till om du inte har möjlighet att betala en skuld enligt avtalet.

Pontus Wiss

Innehållsansvarig: Pontus Wiss

Marcus Lindblad

Granskad av: Marcus Lindblad

Uppdaterad: 4 januari, 2024

kronofogden

Vad är kronofogden?

Kronofogden är en statlig verkställande myndighet som ser till att skulder blir betalda, men som också arbetar förebyggande för att minska den generella skuldsättningen i samhället. Kronofogdemyndigheten lyder under Finansdepartementet och verksamheten finansieras av staten samt olika avgifter. Kontoren finns på 32 orter i landet med omkring 2 300 anställda.
Förutom att hjälpa den som inte fått betalt genom indrivning, kan Kronofogden även underlätta för den som ska betala genom exempelvis stöd och skuldsanering. Själva skulden kan vara till en privatperson, myndighet, hyresvärd eller annan leverantör på marknaden.

kronofogden

Vad händer om du inte kan betala?

Du som inte kunnat betala din skuld hamnar förstås inte direkt hos Kronofogden, utan det finns flera steg i processen innan dess.

1. Påminnelse

Den du är skyldig pengar skickar först en påminnelse om att du har en obetald faktura hos dem. Antalet påminnelser som skickas ut varierar mellan företagen, men varje påminnelsefaktura innehåller en påminnelseavgift. Betalar du fakturan tillsammans med avgiften blir det inga konsekvenser.

2. Inkasso

Har du fortfarande inte möjlighet att betala fakturan trots påminnelser kan företaget skicka ärendet vidare till inkasso. Inkassoföretaget skickar i sin tur ett inkassokrav med nya avgifter. Tänk på att den du är skyldig pengar inte måste ta hjälp av inkasso, utan de kan vända sig direkt till Kronofogden.

3. Kronofogden

Om du fortfarande inte betalar hamnar ärendet till slut hos Kronofogden och här kommer det att lösas på ett sätt eller annat. Det enklaste och bästa för dig är förstås att betala din skuld och få problemet ur världen. Gör du inte det kommer Kronofogden att vidta vissa åtgärder för att driva in det du är skyldig.

Kronofogden

Betalningsföreläggande

Om du inte betalar din skuld kan företag, banker eller långivare vända sig till Kronofogden för att ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande. Det innebär att du får ett brev med information om föreläggandet och en tidsfrist för att antingen betala eller bestrida kravet.
Accepterar du kravet kan du betala mottagaren innan förfallodagen och slippa betalningsanmärkning. Missar du att betala i tid kan Kronofogden besluta om utmätning (mer om det nedan) samtidigt som du kan få en betalningsanmärkning som finns kvar i tre år. Det gäller även om du betalar senare.
Accepterar du inte kravet, exempelvis om det är felaktigt, ska du skriva ett svar och ange orsaken till att du anser detta. Så länge du aktivt bestrider ett betalningskrav får du ingen anmärkning.

kronofogden

Utmätning

Om du varken bestrider ett betalningskrav eller betalar din skuld kan Kronofogden besluta om något som kallas för utmätning. Objekt för utmätning kan exempelvis vara din lön eller egendom som du äger.

Utmätning av lön

Lagens bestämmelser gäller följande:

 • Arbetslön
 • Arbetsersättningar
 • Pension eller livränta
 • Dagersättningar från socialförsäkringen – sjuk-, föräldra- och rehabiliteringspenning
 • Ersättningar för olycksfall, utbildning eller arbetslöshet

Har du en arbetsgivare är det deras ansvar att dra av ett bestämt belopp från din lön varje månad och betala in det till Kronofogden. Det finns en del av lönen som inte får ingå i utmätningen och den kallas förbehållsbelopp.
Från den 1 juni 2022 gäller följande belopp:

 • 5 158 kronor ensamstående
 • 8 520 kronor för sammanlevande makar
 • 2 756 kronor för ett barn mellan 0–6 år
 • 3 308 kronor för barn mellan 7–10 år
 • 3 860 kronor för barn mellan 11–14 år
 • 4 411 kronor för barn från 15 år och äldre

Utmätning av egendom

Enligt Utsökningsbalken (1981:774) får utmätning bara ske ”om beloppet som beräknas flyta in, med avdrag för kostnader, ger ett överskott som gör åtgärden försvarlig”.
Både fast och lös egendom kan ingå i en utmätning, men med vissa undantag. Det gäller föremål för ditt personliga bruk och sådana som är nödvändiga för ditt hem.
Lös egendom som har blivit utmätt säljs utan dröjsmål och intäkterna används för att täcka skulden. Fast egendom (alltså en fastighet) säljs på offentlig auktion inom fyra månader efter utmätningen.

kronofogden

Skuldsanering är en sista utväg

Skuldsanering är ett av Kronofogdens uppdrag som kan vara en sista utväg för dig som inte har möjlighet att lösa dina skulder. Det betyder att du får en alternativ avbetalningsplan och att du lever på existensminimum under en viss tid. Därefter skrivs övriga skulder av.
Innan du ansöker om skuldsanering måste du först visa att du har gjort allt du kan för att betala det du är skyldig. Det måste dessutom vara tydligt att du inte har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att lösa din situation inom en överskådlig framtid.
Om du uppfyller alla krav fattar Kronofogden beslut om skuldsanering och bestämmer ett belopp du ska betala varje månad enligt en betalningsplan. Vanligtvis pågår skuldsaneringen i fem år, men om du är äldre eller har barn kan betalningstiden vara en annan. Lever du redan på existensminimum kan du få skuldsanering utan betalning.

Kronofogden

Denna artikel skrevs 2022-06-20 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 09:21

Head of online sales och innehållsansvarig

pontus.wiss@likvidum.se Linkedin: Pontus Wiss

Pontus har jobbat inom privatekonomi sedan 2015, både på en långivare och ett av Sveriges största affiliatenätverk. På så sätt har Pontus en bred kunskap och erfarenhet om privatekonomins olika aspekter.

Dela artikel