Vad är snittränta?

Snittränta är en räntesats som visar hur den genomsnittliga bolåneränta är hos en specifik bank. Du kan alltid hitta information om de olika bankernas snitträntor. 2015 införde nämligen Finansinspektionen en regel som gör det obligatoriskt för bankerna att publicera sina snitträntor för bolån.

10% på svart grtiffeltavla

Varför är snitträntan viktig?

Snitträntan är främst av intresse för dig som funderar på att teckna ett bolån. Snitträntan är helt enkelt ett genomsnitt av den ränta som som bolånekunderna faktiskt betalar för sina lån till en specifik bank. Snitträntan är intressant eftersom den ger dig ett en bra bild om av hur mycket du får betala för ett bolån och hur väl enskilda långivares räntor står sig i konkurrensen.

Kom ihåg att snittränta är precis vad det låter som. Ett snitt. Din personliga räntan kan bli både högre och lägre beroende på din ekonomi och ditt unika förhandlingsläge när du tecknar lånet. Om du samlar alla din banktjänster som en och samma bank, har en stabil ekonomi och/eller lägger in en stor kontantinsats förbättrar du dina chanser att få ett billigt lån med en ränta som är lägre än bankens snittränta.

Hur beräknas snitträntan?

Långivarna är skyldiga att redovisa snitträntor för bolån och redovisa viktiga villkor som bindningstid, om räntan är bunden eller inte och vilken betalningsform som gäller. De är dock inte skyldiga att publicera snitträntan för konsumentkrediter och konsumtionslån som privatlån eller blancolån. Snitträntan för bolån beräknas utifrån de faktiska räntekostnaderna för alla lån under de senaste året eller sex månaderna.

Alla bolån ska vara med i beräkningen av snitträntan, även lån som tecknats tidigare och lån där räntan gått upp eller ner. Bankerna är också skyldiga att publicera sina snitträntor både för den fasta och rörliga ränta, På så sätt blir det enklare för kunder som vill teckna eller omförhandla ett bolån att jämföra bankernas räntor.

Jämför bankernas snitträntor

Om planerar att teckna ett bolån är det alltid klokt att jämföra lån och olika långivares räntor och då är snitträntan värdefull. Det är just det den är till för. Eftersom ett bolån i regel är ett stort lån som ska betalas av under många år kommer även små ränteskillnader att byta stora skillnader i kostnad.

Kom ihåg att snitträntan är ett genomsnitt för de räntor bankens samtliga bolånekunder betalar. Din personliga bolåneränta kan bli både högre och lägre, beroende faktorer som belåningsgrad och din ekonomiska situation.

Artikeln uppdaterades senast 27 Oktober 2021

Skribent Felix Franzèn
Ekonomiskribent
felix@searchintent.se Linkedin: Felix Franzén
Felix har arbetat med digital kommunikation i mer än 10 år. Under de åren har han skaffat sig breda kunskaper om frågor som rör finans och privatekonomi. Främst genom rollen som ekonomiskribent.