Belåningsgrad - Vad är det och hur beräknas den? - [2024]
Hem » Vad är belåningsgrad?

Belåningsgrad – vad är det?

Termen belåningsgrad dyker ofta upp när man talar om bolån, det vill säga ett lån du tar för att finansiera ett bostadsköp.
Relationen mellan bolånet och bostadens marknadsvärde kallas belåningsgrad. I Sverige får du inte ha en belåningsgrad som överstiger 85 procent av bostadens marknadsvärde.

I den här artikeln förklarar vi hur belåningsgrad fungerar och varför den spelar en betydande roll för din ekonomi. Vi går också igenom hur du räknar ut belåningsgraden för just ditt bolån.

Pontus Wiss

Innehållsansvarig: Pontus Wiss

Marcus Lindblad

Granskad av: Marcus Lindblad

Denna artikel skrevs 2022-07-27 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 13:33

belåningsgrad

Så här fungerar belåningsgrad

Belåningsgraden visar hur stort bolånet är i förhållande till bostadens marknadsvärde. Den påverkar bland annat hur mycket du får låna, vilken ränta du får samt hur mycket du ska amortera per år.
Den 1 oktober 2010 infördes bolånetaket. Det innebär att bankerna får som mest bevilja bolån som motsvarar 85 procent av bostadens köpeskilling. Det betyder också att din belåningsgrad får vara maximalt 85 procent. Vissa banker har ännu stramare regler och tillåter en belåningsgrad på 75, ibland 65 procent.
Resterande 15 procent består av en kontantinsats som du måste bekosta med egna pengar. Har du möjlighet kan du betala mer i kontantinsats och på så sätt sänka din belåningsgrad och amortering.
Belåningsgraden förändras när du amorterar på ditt bolån, lånar mer på bostaden samt när bostadens värde ökar eller sjunker. Därför är det en bra idé att med jämna mellanrum värdera din bostad av mäklare. Ökar bostadens värde har du nämligen möjlighet att utöka bolånet, förhandla din ränta eller minska amorteringen.

belåningsgrad

Hur du räknar ut din belåningsgrad – Exempel

För att beräkna belåningsgraden på din bostad ska du först dividera lånesumman med bostadens värde.
Låt säga att du har en bostad som är värd 1 000 000 kronor och ditt bolån är 700 000 kronor. Belåningsgraden räknar du ut så här:
700 000/1 000 000 = 0,70 eller 70 procent
Efter ett antal år har du 500 000 kronor kvar på lånet samtidigt som din bostad har ökat i värde till 1 200 000 kronor. Då blir din nya belåningsgrad:
500 000/1 200 000 = 0.42 eller 42 procent

belåningsgrad

Belåningsgraden kan påverka lånebelopp och ränta

Amorteringstakten på bolånet varierar beroende på belåningsgraden. Kort sagt
amorterar du 1 procent av lånebeloppet per år om belåningsgraden är mellan 50 och 70 procent. Är belåningsgraden över 70 procent blir amorteringen 2 procent per år.
Med andra ord innebär hög belåningsgrad ett högre amorteringskrav, vilket också leder till högre månadskostnad för ditt bolån. Detta är något bankerna tittar på när de bestämmer hur mycket du ska få låna.
Belåningsgraden kan även påverka räntan på bolånet. Har du en hög belåningsgrad ser bankerna nämligen detta som en hög risk och därför erbjuder de en högre bolåneränta.

belåningsgrad

Varför är belåningsgraden viktig att veta?

Det finns många bra anledningar att hålla koll på din belåningsgrad. Den kan till exempel visa dig följande.

Hur mycket du kan låna

När du ska köpa en bostad och vill veta hur mycket du kan få i bolån är det belåningsgraden du ska räkna ut. Med en hög belåningsgrad kommer nämligen också en hög månadskostnad. Därför gör banken en bedömning av din samlade ekonomi för att avgöra vad du klarar av.

Hur mycket du ska amortera

Är belåningsgraden mellan 70 och 85 procent måste du som tidigare nämnt amortera 2 procent av skulden varje år. Ligger belåningsgraden mellan 50 och 75 procent ska du istället amortera 1 procent per år. Reglerna kallas amorteringskrav och gäller bolån som är beviljade efter 1 juni 2016.

Vilken bolåneränta du får

När du köper en bostad utgör den säkerheten för skulden. Lån med säkerhet betyder lägre ränta, men även en låg belåningsgrad kan minska risken för banken. Det kan därmed ge dig en lägre ränta jämfört med om du tar ett bolån med hög belåningsgrad.

Höja ditt bolån

Belåningsgraden för ett bolån kan inte vara högre än 85 procent. Har du en belåningsgrad som understiger 85 procent har du alltså möjlighet att höja ditt bolån upp till 85 procent och använda pengarna till exempelvis renovering eller utbyggnad.

belåningsgrad

Är det alltid bra att ha en låg belåningsgrad?

Enligt amorteringskravet behöver du inte amortera om din belåningsgrad är under 50 procent och skuldkvoten är under 4,5. Därför kan det kännas frestande att få ner belåningsgraden. Men för att uppnå det måste du antingen amortera mer eller öka kontantinsatsen.
Det kan vara bra att fundera över om detta verkligen lönar sig eller om du kan investera pengarna på ett bättre sätt, exempelvis i aktier och fonder. Generellt sett är det dock alltid bra att försöka betala av alla skulder – även bolån – så snabbt som möjligt.

belåningsgrad

Belåningsgrad sammanfattning

Belåningsgraden är ett mått på hur stort ett bolån är i förhållande till bostadens marknadsvärde eller köpeskilling (pris). Sedan 2010 är det möjligt att låna till maximalt 85 % av en bostads värde. Resterande 15% ska betalas kontant, det är det som är kontantinsatsen. Maximal belåningsgrad på bostäder som finansierats med lån tecknade efter 2010 är därför 85%.

Belåningsgraden avgör också hur mycket du ska amortera på ditt bolån. Sedan 2018 gäller skärpta amorteringsregler. Om belåningsgraden är mer än 50% ska du amortera minst 1% av lånet per år. Vid belåningsgrader över 70% måste man amortera minst 2% per år.

Denna artikel skrevs 2022-07-27 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 13:33

Head of online sales och innehållsansvarig

pontus.wiss@likvidum.se Linkedin: Pontus Wiss

Pontus har jobbat inom privatekonomi sedan 2015, både på en långivare och ett av Sveriges största affiliatenätverk. På så sätt har Pontus en bred kunskap och erfarenhet om privatekonomins olika aspekter.

Dela artikel