Amortering - vad innebär det och vad betyder det? | Likvidum
Hem » Amortering

Amortering – Så funkar amortering

När du lånar pengar ska du inte bara betala ränta. Du ska även successivt betala tillbaka de lånade pengarna. Återbetalningen av lånet kallas amortering och sker så gott som alltid månadsvis. När du ansöker om ett lån är viktigt att välja en amorteringstid (kallas även löptid) som passar dig.

En lång amorteringstid innebär nämligen att du får en hög total räntekostnad och ett dyrare lån. Ett lån med en kortare amorteringstid blir å andra sidan billigare totalt sett, men du får också en högre månadskostnad.

Pontus Wiss

Innehållsansvarig: Pontus Wiss

Marcus Lindblad

Granskad av: Marcus Lindblad

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 09:42

amortering

Vad är amortering?

Att amortera betyder kort och gott att du betalar av på ett lån. Amortering är den summa du betalar tillbaka på lånet vid varje enskilt betalningstillfälle. Det finns flera sätt att amortera på och vilken form som används varierar mellan olika lånetyper. En vanlig amorteringsform är rak amortering, vilket betyder att du amorterar en fast summa varje månad.

En alternativ amorteringsform är annuitet där man betalar ett fast belopp för både amortering och ränta varje månad under lånets hela löptid.

amortering

Amorteringstakt

Alla lån ska förr eller senare betalas tillbaka. Men hur snabbt de ska betalas tillbaka kan skilja sig åt. Om du tecknar ett vanligt privatlån som ett omstartslån utan säkerhet har du oftast möjlighet att själv välja löptid, alltså hur länge du kan ha lånet innan det är helt återbetalt. Med ett lån med en kort löptid behöver du amortera mer vid varje tillfälle. Det betyder att du får en snabbare amorteringstakt. Ett lån med en längre löptid betyder på samma sätt att amorteringstakten blir lägre.

Det finns för- och nackdelar både med en snabb och långsam amorteringstakt. Vid snabbare amortering betalar du som vi sett mer vid varje betalningstillfälle. Du betalar alltså ränta för de lånade pengarna under kortare tid, och får också snabbare ner beloppet du betalar ränta för. Något som innebär att den totala räntekostnaden för lånet blir lägre. Omvänt så innebär en långsam amorteringstakt att du behöver betala in mindre pengar vid varje betalningstillfälle. Något som kan vara praktiskt om du har små marginaler. Samtidigt blir den totala räntekostnaden för lånet högre.

amortering

Amorteringsplan och extraamortering

När du tecknar ett lån får du också en amorteringsplan. I den framgår hur mycket du ska amortera vid varje tillfälle. Om lånet har rörlig ränta kan du, om du vill och har möjlighet, extraamortera. Extraamortera betyder att du betalar in mer än vad din amorteringsplan slår fast. Du kan antingen betala ett större belopp vid ett planerat betalningstillfälle eller betala så mycket du vill när du känner för det. Det kan vara klokt att extraamortera på ditt lån när du kan, särskilt om du din inkomst varierar övertid.

amortering

Rak amortering

Med ett lån med rak amortering betalar du samma belopp för amorteringsdelen vid varje betalningstillfälle. Det betyder att månadskostnaden successivt sjunker eftersom du betalar ränta för mindre pengar. Samtidigt betalar du mer i början av lånets löptid eftersom räntekostnaden då kommer vara högre. En fördel den här amorteringsformen är att det utslaget över lånets löptid blir billigare än motsvarande annuitetslån. Men kostnaden blir som sagt högre i början.

amortering

Amortering med annuitet

Annuitet betyder att du betalar ett förutbestämt belopp för både ränta och amortering under lånets hela löptid. Den här låneformen är väldigt förutsägbar och trygg. Du vet alltid exakt hur mycket du ska betala vid varje tillfälle och månadskostnaden blir inledningsvis lägre. En nackdel med annuitetslån är att det tar längre tid att betala av ett lån som amorteras med annuitet. Den totala räntekostnaden blir också högre.

amortering

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 09:42

Head of online sales och innehållsansvarig

pontus.wiss@likvidum.se Linkedin: Pontus Wiss

Pontus har jobbat inom privatekonomi sedan 2015, både på en långivare och ett av Sveriges största affiliatenätverk. På så sätt har Pontus en bred kunskap och erfarenhet om privatekonomins olika aspekter.

Dela artikel