Annuitetslån - Vad är det & är det bra eller dåligt? [2024]
Hem » Låna pengar » Annuitetslån

Annuitetslån

Alla lån ska betalas tillbaka. Men det finns flera sätt att amortera, alltså att betala tillbaka lånet.

 • Löptid från 1 till 20 år
 • Jämför olika banker & långivares räntor
 • Jämförelsetjänsten är kostnadsfri


Långivaren Nordax logotyp ICA Banken logotyp Coop Medmera logotyp Lån & Spar Bank logotyp

kr
5 000 kr 600 000 kr

Ange hela tusental inom det angivna intervallet

Jag vill samla/lösa lån

Ange om du vill lösa lån eller inte

kr
1 000 kr 600 000 kr

Ange hela tusental inom det angivna intervallet

Ange ett giltigt svenskt mobilnummer med tio siffror utan landskod

Ange en giltig e-postadress

Genom att klicka ”Gå vidare” samtycker jag till Likvidums integritetspolicy.Ange syftet med lånet

Kreditbevakning med ID skydd

Likvidum vill erbjuda dig marknadens mest rekommenderade kreditbevakning med ID skydd helt kostnadsfritt i samband med att du ansökt om ett lån. Tjänsten är helt gratis och du behöver inte säga upp den då skyddet upphör automatiskt efter din gratistid.

Efter gratisperioden kommer du få ett erbjudande som är unikt framtaget för dig som kund till oss på Likvidum.

Kreditbevakning med ID skydd levereras av vår partner Tryggsam AB.

Läs mer om kreditbevakning med ID-skydd (länken öppnas i ny flik)

Genom att skicka in formuläret godkänner jag Likvidums allmänna villkor.

Pontus Wiss

Innehållsansvarig: Pontus Wiss

Olle Gordh

Granskad av: Olle Gordh

Denna artikel skrevs 2021-04-07 och uppdaterades 3 januari, 2024 klockan 14:33

annuitetslån

Vad är ett annuitetslån?

Ett annuitetslån är ett lån med annuitet. Annuitet är en amorteringsform för lån, ett sätt att betala tillbaka lånet. När du lånar pengar med annuitetslån betalar du ett fast belopp för både amortering och ränta varje månad.

Beloppet du betalar är samma varje månad under annuitetslånets hela löptid.
Annuitet är den vanligaste formen för amortering av lån i Sverige. De flesta privatlån och bolån är just annuitetslån. Annuitetslån används ofta för att slå ihop mindre skulder i ett hopbakslån. Genom att lösa mindre skulder med ett större annuitetslån kan du ofta få en lägre månadskostnad, då mindre krediter ofta har höga räntor.

Enkelt att planera ekonomin med annuitetslån

Annuitetslån är en förutsägbar och trygg låneform. Du betalar exakt samma summa varje månad under hela lånets löptid. Med ett annuitetslån blir det enkelt att planera din ekonomi på både kort och lång sikt eftersom månadskostnaden ligger fast. Inledningsvis, i början av annuitetslånets löptid, består månadsbetalningarna till den största delen av ränta och en mindre del amortering. I takt med att du betalar av på lånet minskar räntedelen av månadsbetalningen och andelen amortering växer.

Jämför annuitetslån

Vad är skillnaden mellan annuitetslån och lån med rak amortering?

Så funkar rak amortering

Rak amortering är rent konceptuellt den enklaste amorteringsformen. Rak amortering används i princip enbart vid bostadslån. Så gott som alla privatlån är istället annuitetslån.

Amortera samma belopp varje månad

Med ett lån med rak amortering betalar du tillbaka själva lånet med ett lika stort belopp vid varje enskilt betalningstillfälle (varje månad oftast). Amorteringsdelen består alltså av precis samma belopp under hela återbetalningstiden. Vid varje betalningstillfälle ska du utöver amorteringsdelen även betala ränta.

Exempel rak amortering

Om du tar ett lån på 200 000 kronor och väljer en återbetalningstid på åtta år och amorterar lånet månadsvis, blir det 96 återbetalningstillfällen (8×12). 200 000 kronor delat på 96 blir ungefär 2 083 kronor.

Väljer du istället en återbetalningstid på tio år och amorterar kvartalsvis blir det 40 återbetalningstillfällen och du ska då amortera 5 000 kronor varje gång.

Räntekostnaderna minskar successivt

Med rak amorterings blir månadskostnaden högst i början av låneperioden för att sedan sjunka successivt. Anledningen är enkel. I början av perioden, innan du hunnit amortera ner lånebeloppet, betalar du ränta för ett större belopp.

Då blir också den totala kostnaden vid varje enskilt betalningstillfälle större, inledningsvis. Mot slutet av låneperioden är det precis tvärtom. Då har du amorterat ner lånebeloppet och betalar ränta för en mindre summa.

Följden blir att månadskostnaden sjunker successivt under hela låneperioden och beloppet du ska betala blir mindre vid varje betalningstillfälle. Detta under förutsättning att räntan inte går upp.

Rak amorteringen är det effektivaste amorteringsformen om du vill få ner lånebeloppet så fort som möjligt. Med rak amortering minskar skulden snabbare än vad den skulle gjort om du valt ett annuitetslån på samma belopp. Med rak amortering blir även den totala räntekostnaden lägre jämfört med motsvarande annuitetslån.

Rak amortering sammanfattning

 • Månadsbeloppet sjunker successivt
 • Något lägre total räntekostnad
 • Högre månadskostnad i början av låneperioden
 • Förändringar av räntan är mindre kännbara

 

Så funkar annuitetslån

När du tecknar ett annuitetslån bestämmer man ett fast belopp att betala varje månad. Beloppet omfattar både räntan och amorteringsdelen. Det är detta som är annuiteten.

Du betalar alltså exakt totalbelopp vid varje enskilt betalningstillfälle under hela låneperioden. Så gott som alla lån utan säkerhet avsedda för privat konsumtion är annuitetslån.

Förutsägbart och skonsamt i början låneperioden

Så länge inte räntan går upp eller ner kommer du att betala exakt samma totalbelopp vid varje enskilt betalningstillfälle om du valt ett annuitetslån.

Med ett annuitetslån består det beloppet (annuiteten) inledningsvis, i början av låneperioden, till övervägande del av ränta och en betydligt mindre del amortering.

Detta förändras undan för undan i takt med att du betalar. Mot slutet av låneperioden, när lånebeloppet krympt, kommer annuiteten istället att bestå av en stor andel amortering och en mindre del ränta.

Beräkna annuitet

För att beräkna storleken på annuiteten (månadsbeloppet) behöver man känna till lånebeloppet, räntan och antalet betalningstillfällen. Med ett annuitetslån kommer du att betala ett lägre månadsbelopp i början av låneperioden jämfört med motsvarande lån med rak amortering.

Mot slutet av låneperioden är det tvärtom. Anledningen är enkel. Med annuitetslån betalar du exakt summa varje månad, det är bara balansen mellan ränta och amortering som förändras.

Annuitetslån sammanfattning:

 • Betala samma belopp varje månad
 • Något högre total räntekostnad
 • Lägre månadskostnad i början av låneperioden
 • Förändring av räntan ger större effekt på månadskostnaden
annuitetslån

Betala annuitetslån i förtid?

I Sverige har du som låntagare alltid rätt att lösa lånet i förtid. Det är alltså ingen skillnad på ett annuitetslån och vilket annat lån som helst, då du enligt svensk lag kan betala alla skulder i förtid
Antingen ifall du vill betala delar av beloppet för att sänka löptiden, eller ifall du vill betala hela skulden direkt.
Du får däremot ha i åtanke att det tillkommer en kostnad i form av ränteskillnadsersättning när du vill lösa ditt annuitetslån i förtid.

annuitetslån

Annuitetslån eller rak amortering, vilket ska jag välja?

Både annuitetslån och lån med rak amortering har olika för- och nackdelar som är bra att känna till. Ett annuitetslån har fördelen att det är väldigt förutsägbart. Du vet alltid exakt hur mycket du ska betala varje månad. Något som gör det enklare att planera din privatekonomi på längre sikt.

I början av låneperioden betalar du också ett mindre sammanlagt belopp varje månad än vad du skulle betala för ett lika stort lån med rak amortering.

En nackdel med annuitetslån är att den totala kostnaden ofta blir högre för ett annuitetslån än vad den blir för ett lån med rak amortering.

Den totala merkostnaden för annuitetslån dock i regel inte särskilt stor och fördelas dessutom på många betalningstillfällen.

De flesta anser dessutom att den marginellt högre totalkostnaden vägs upp av annuitetslånets fördelar, som förutsägbarheten och den lägre månadskostnaden i början av lånets löptid.

Väljer du ett lån rak amortering blir totalkostnad marginellt lägre. Men i gengäld får du en kännbart högre månadskostnad i början av lånets löptid.

Vad händer med mitt annuitetslån om räntan ändras?

Med ett annuitetslån betalar man som sagt samma belopp för både amortering och ränta under lånets hela löptid. Men vad händer om räntan ändras? Då blir ju räntedelen du betalar varje månad antingen för hög eller för låg. Långivaren kan hantera förändringar i ränteläget på ett av två sätt. De två olika alternativen att hantera situation när räntan går upp eller ner på annuitetslån ett kallas bibehållen annuitet och ändrad annuitet.

Alternativ 1 – Annuitetslån med bibehållen annuitet

Samma månadsbelopp men låneperioden förlängs

Det vanligaste upplägget som används om räntan ändras på ett annuitetslån är bibehållen annuitet tillämpas. Bibehållen annuitet, som också kallas falsk annuitet, innebär att du betalar samma månadsbelopp som förut även efter att räntan på ditt annuitetslån ändrats. Däremot kommer låneperioden att förlängas (om räntan går upp) eller förkortas, beroende på om räntan gått upp eller ner.

Om räntan på ditt annuitetslån har gått upp så kommer räntekostnaden att öka som andel av månadsbetalning samtidigt som amorteringsdelen minskar något. Om räntan på annuitetslånet istället gått ner så kommer räntedelen gå ner samtidigt som du amorterar mer. Du märker alltså i praktiken ingen skillnad om bibehållen annuitet tillämpas.

För- och nackdelar med bibehållen annuitet

Med bibehållen annuitet behöver du inte oroa dig för plötsligt ökade kostnader för lånet om räntan skulle gå upp. Något som är en fördel eftersom det oftast är just rörlig ränta på de flesta lån utan säkerhet.

En nackdel är att bibehållen annuitet också innebär att det kommer ta längre tid att betala tillbaka lånet. Om räntan går upp så finns det alltså risk att du kommer vara fast vid lånet längre än vad du ursprungligen föreställt dig. Om räntan ökar och låneperioden behöver förlängas så kommer långivaren kontakta dig och informera om vad som hänt.

Alternativ 2 – Annuitetslån med ändrad annuitet

Löptid står fast men månadsbeloppet justeras

Det andra alternativet som kan användas om räntan ändras på ett annuitetslån är ändrad annuitet. Ändrad annuitet, eller äkta annuitet som vissa säger, är precis som namnet antyder raka motsatsen till bibehållen annuitet.

Om ändrad annuitet tillämpas på ditt annuitetslån så kommer låneperiod inte att förändras när räntan går upp. Istället kommer månadsbeloppet för ditt annuitetslån justeras för att kompensera för ränteökningen.

För- och nackdelar med ändrad annuitet

Nackdelen med ändrad annuitet är framför allt att lånet blir mindre förutsägbart. Du kan aldrig säkert veta hur mycket du ska betala nästa månad. I de flesta fall är det här inget att oroa dig för. Förändringar av låneräntan är dock oftast marginella och inget som kommer att bli kännbart ekonomiskt.

Fördelen är att du vet exakt hur länge du kommer ha lånet. Låneperioden kommer inte att ändras bara för att räntan går upp något.

annuitetslån

Vanliga frågor om annuitetslån

Vad är egentligen att annuitetslån?

Ett annuitetslån är ett lån som betalas tillbaka med amorteringsformen annuitet. Annuitet innebär att du betalar samma belopp för både ränta och amortering vid varje betalningstillfälle under lånets hela löptid. Annuitetslånet är en förutsägbar låneform eftersom du alltid vet hur mycket du ska betala varje månad (eller var tredje om du amorterar kvartalsvis).

Med ett annuitetslån blir månadsbeloppet du ska betala lägre i början av löptiden, betydligt lägre än vad det skulle blivit med ett motsvarande lån med rak amortering. En fördel om du har små marginaler när du tecknar lånet. Den totala räntekostnaden blir emellertid högre med ett annuitetslån (jämfört med rak amortering), men det är ingen jättestor skillnad.

När ska jag välja ett annuitetslån?

Fördelen med ett annuitetslån är att du betalar exakt samma belopp varje månad under lånets hela löptid. Det innebär att du får ett väldigt förutsägbart lån och bättre förutsättningar att planera din ekonomi på lång sikt.

En annan fördel är att månadskostnaden blir lägre i början av lånets löptid, jämfört med motsvarande lån med rak amortering. Om du har små marginaler är ett annuitetslån därför att föredra, då får du mer pengar över för oväntade utgifter.

Samtidigt ska man komma ihåg att den totala räntekostnaden blir något högre med ett annuitetslån än vad den skulle blivit om du valt ett lån med rak amortering på samma belopp. Trots detta är ett annuitetslån generellt ett bättre val och majoriteten av alla privatlån amorteras med annuitet.

Vad blir räntan på mitt annuitetslån?

Räntan på de lån vi förmedlar är rörlig och prövas individuellt. I Likvidums låneansöknings-formulär så finner du ett intervall på vilka räntor du kan bli beviljad. Här visas även det senast uppdaterade representativa exemplet som är det vanligast förekommande lånet som förmedlas.

När du ansöker om lån hos får du automatiskt svar från alla långivare och banker vi samarbetar med, som kan erbjuda dig ett lån. Varje svar innehåller besked om personlig ränta, totalkostnad och hur lånet ska amorteras.

En fördel med att ansöka om ditt nästa annuitetslån genom oss är att endast en notering hos UC lagras, trots att du får besked från många olika långivare. Du kan alltså ta reda på vilken ränta du får utan att försämra din kreditvärdighet i onödan.

Ansökan är helt kostnadsfri och ej bindande. Du kan alltså använda vår tjänst enbart för att för att reda på vilken du ränta du kan på ett annuitetslån. Det är inget krav att du tecknar ett lån därefter.

Vad är fördelen med att söka annuitetslån genom Likvidum?

Vi på Likvidum är en låneförmedlare med fokus på privatlån, alltså lån utan säkerhet. Så gott som alla lån vi förmedlar är just annuitetslån. Fördelen med att söka ditt annuitetslån genom oss är du genom en enda ansökan får personligt utformade låneerbjudanden från många olika banker och långivare.

Varje erbjudande du får från långivarna innehåller besked om ränta, totalkostnad och vilka återbetalningsvillkor som gäller. Du får alltså reda på vad det skulle kosta att teckna ett annuitetslån hos ett stort antal långivare – innan du lånar. På så vis kan du enkelt jämföra kostnaden för annuitetslån från en mängd olika aktörer och sedan välja det bästa alternativet efter dina förutsättningar. Smart, eller hur?

Vilka är kraven för att teckna ett annuitetslån?

Vi förmedlar annuitetslån från ett stort antal långivare och banker. Det gör vi för att ge dig så stora valmöjligheter som möjligt och bättre chanser att hitta det bästa annuitetslånet för just dig.

Kraven kan skilja sig något åt mellan de olika långivare vi samarbetar med. En del har något skarpare inkomstkrav, andra är mer tillåtande. Vissa kräver att du är minst 20 år eller mer, hos andra räcker det med att du är 18 år vid ansökningstillfället.

Det är dock inte hela världen om en eller två långivare ger avslag på din ansökan, det kan mycket väl tänkas att flertal andra säger ja. När du ansöker hos oss får du automatiskt låneerbjudanden från alla långivare som kan ge dig ett lån.

Grundkrav för att vi ska behandla din ansökan:

 • Du är minst 18 år gammal
 • Har en månadsinkomst på 10 000 kr eller mer
 • Är folkbokförd i Sverige sedan minst 12 mån
 • Ingen aktiv skuld hos Kronofogden (återbetald sedan minst 6 mån)

Samarbetspartners

ICA banken logotyp
Coop Medmera logotyp
Ikano Bank logotyp
Långivaren Nordax logotyp
Långivaren bank norewgian logotyp
Marginalen Bank logotyp
Långivaren Wästgöta Finans logotyp
Långivaren Remembers logotyp
Santander Consumer Bank
Lån & Spar Bank logotyp
Långivaren Credentos logotyp
Lunar Bank
Långivaren Konsumentkredits logotyp
Nystart Finans logotyp
Sevenday logtyp
Långivaren Avida Finans logotyp
Brocc Privatlån logotyp
Morrow Bank logotyp
Långivaren Nordnets logotyp
Långivaren Money Gos logotyp
Northmill Bank logotyp
Collector
Risicum
Svea Ekonomi
Thorn
Loanstep
Moank
Banky
Facit bank
TF bank

Denna artikel skrevs 2021-04-07 och uppdaterades 3 januari, 2024 klockan 14:33

Head of online sales och innehållsansvarig

pontus.wiss@likvidum.se Linkedin: Pontus Wiss

Pontus har jobbat inom privatekonomi sedan 2015, både på en långivare och ett av Sveriges största affiliatenätverk. På så sätt har Pontus en bred kunskap och erfarenhet om privatekonomins olika aspekter.

Dela artikel