Löptid för lån & krediter - hur ska du tänka kring löptiden?
Hem » Löptid

Löptid

Löptid är den tidsperiod du har på dig att återbetala din skuld när du tagit ett lån. Löptiden kan sträcka sig från några få månader upp till flera år och spelar en stor betydelse för den totala lånekostnaden.
Nedan får du lära dig mer om hur löptiden fungerar och hur den påverkar vad det kommer att kosta dig i slutändan att låna pengar.

Pontus Wiss

Innehållsansvarig: Pontus Wiss

Olle Gordh

Granskad av: Olle Gordh

Denna artikel skrevs 2023-03-20 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 10:36

löptid

Vad är löptid?

När du tagit ett lån behöver du återbetala det du lånat inom en viss tid. Denna tidsperiod kallas för löptid, eller återbetalningstid. Begreppet löptid används främst för penninglån som har ett avtalat förfallodatum och inte vid låneformer som löper på tillsvidare, som exempelvis kreditkort eller kontokrediter.
Hos de allra flesta långivare idag kan du återbetala ditt lån i förtid, alltså innan löptiden är slut. Så länge lånet har en rörlig ränta är detta normalt sett helt kostnadsfritt, men om lånet har en bunden ränta (vilket till exempel är vanligt vid bolån) gäller andra regler. Då kommer du vanligtvis att behöva betala en avgift för att lösa lånet i förtid, en så kallad ränteskillnadsersättning.

löptid

Olika lån har olika långa löptider

Olika lån kommer med olika löptider. Ju lägre lånebeloppet är, desto kortare är i regel löptiden. Därför brukar exempelvis snabblån ha en betydligt kortare löptid än vanliga privatlån, vanligtvis på bara ett par månader. För privatlån kan löptiden sträcka sig upp till 20 år, men då är lånebeloppen också betydligt högre – ofta upp till ungefär en halv miljon.
När det gäller bolån kan de vara på flera miljoner kronor. För att du ska ha möjlighet att återbetala ett så stort belopp är löptiden vanligtvis upp till ungefär 60 år. Eftersom bostaden agerar säkerhet för denna typ av lån och löptiden är så pass lån blir risken för långivaren betydligt mindre. Kan du inte betala tillbaka det lånade beloppet har långivaren rätt att ta över bostaden och sälja den för täcka sina kostnader.

löptid

Hur löptiden påverkar lånekostnaden

Totalkostnaden för ett lån varierar dels beroende på lånets storlek, ränta och avgifter, dels på löptiden. Det som alltid gäller är att:

  • Ett lån med kort löptid har högre månadsbelopp, men lägre totalkostnad
  • Ett lån med lång löptid har lägre månadsbelopp, men en högre totalkostnad

-Så varför är det så? Jo, om du har ett lån som ska betalas av under 120 månader (10 år) blir din månadskostnad lägre än om du skulle betala av lånet under 60 månader (5 år) istället. Samtidigt blir lånets totalkostnad högre eftersom du måste betala ränta och vissa avgifter under en betydligt längre tid.
Amortering är också en faktor som påverkar lånets löptid och totalkostnad. Lån med samma löptid kan amorteras med olika månadsbelopp beroende på vilken amortering du väljer.

  • Med annuitetslån har du samma månadskostnad under hela löptiden. Den består av mer ränta och mindre amortering i början för att bli tvärtom mot slutet av löptiden.
  • Med rak amortering betalar du av lånet med samma belopp varje månad. Räntan minskar med tiden eftersom skulden minskar. Det innebär att även månadskostnaden minskar.

Exempel

Du har ett lån på 100 000 kronor till en ränta på 5 procent och en löptid på 5 år. Med rak amortering kommer du att betala 12 708 kronor i ränta. Med annuitetslån blir räntekostnaden istället 13 227 kronor. (Källa: Konsumenternas)

löptid

Dela upp löptiden?

Har du ett stort lån, till exempel bolån, har du möjlighet att dela det i flera mindre delar som räntejusteras vid olika tillfällen. På så sätt minskar risken att hela ditt lån får räntehöjning vid ett och samma tillfälle. Höjer långivaren räntan kommer bara en viss del av ditt lån drabbas och resten behålla sin avtalade räntesats.
Det är ett bra sätt att undvika kostnader, men det har sina nackdelar också. Du kan till exempel inte flytta lånet till annan långivare, du kan inte heller betala tillbaka lånet i förtid så länge det är låst. För att kunna göra det är du tvungen att betala ränteskillnadsersättning till långivaren.

löptid

Hur du väljer rätt löptid på lånet

Låt oss avsluta med ett par riktlinjer som hjälper dig att välja rätt löptid på ditt lån.

  • Ta reda på hur mycket du har råd att återbetala varje månad genom att räkna på dina inkomster och utgifter.
  • Var inte för optimistisk. En kort löptid ger lägre räntekostnader, men kan också orsaka betalningssvårigheter om du inte har råd att betala. Det kan bli ännu mer kostsamt i längden än om du bara valt en längre löptid.
  • En lång löptid kan öka chanserna att bli beviljad ett samlingslån. Eftersom en lång löptid innebär en lägre och mer hanterbar månadskostnad, samt betalningsförmågan ökar. Samtidigt innebär det också en högre totalkostnad i slutet av löptiden.
  • Ta reda på om du kan återbetala hela eller delar av lånet i förtid kostnadsfritt. På så sätt kan du bli skuldfri snabbare och spara pengar.
  • Om du får svårt att betala, kontakta långivaren omedelbart och fråga om det är möjligt att förlänga löptiden för att minska månadskostnaden.
löptid

Denna artikel skrevs 2023-03-20 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 10:36

Head of online sales och innehållsansvarig

pontus.wiss@likvidum.se Linkedin: Pontus Wiss

Pontus har jobbat inom privatekonomi sedan 2015, både på en långivare och ett av Sveriges största affiliatenätverk. På så sätt har Pontus en bred kunskap och erfarenhet om privatekonomins olika aspekter.

Dela artikel