Ränteskillnadsersättning

Ränteutveckling

Vad är ränteskillnadsersättning?

I enlighet med konsumentkreditlagen kan du lösa ett lån när du vill. Om du har ett lån med rörlig ränta så kan du lösa det helt utan extra kostnad. Har du däremot ett lån med fast ränta, till exempel ett bolån med bunden ränta, så kan banken ta ut en avgift om du vill lösa lånet innan bindningstiden gått ut. Den avgiften kallas ränteskillnadsersättning.

Banken har rätt till ränteskillnadsersättningen om du löser hela lånet. Men du kan också bli skyldig att betala ränteskillnadsersättning om du gör en större amortering som inte ingår i din ursprungliga återbetalningsplan.

Så räknas ränteskillnadsersättningen ut

Ränteskillnadsersättningen räknas ut efter en så kallad schablon som regleras av konsumentkreditlagen och utformas efter Finansinspektionens allmänna råd . En ekonomisk schablon är ett bestämt belopp som används istället för individuella beräkningar. Vid beräkningar av ränteskillnadsersättningen används en särskild jämförelseränta som i sin tur bygger på aktuella räntor på bostadsobligationer.

Eftersom jämförelseräntan är dagsaktuell kan du inte räkna ut i förväg vad ränteskillnadsersättningen skulle bli om du vill lösa ett lån i framtiden. Den kan endast användas för att beräkna vad ränteskillnadsersättningen blir idag eller vad den skulle varit längre tillbaka i tiden.

Rent allmänt kan man säga att ränteskillnadsersättningen kommer att bli lägre om det allmänna ränteläget och marknadsräntor går upp. Om marknadsräntorna däremot sjunker kommer ränteskillnadsersättningen bli högre.

Nya regler för ränteskillnadsersättning

De gällande regelverket för ränteskillnadsersättningen infördes den 1 juli 2014. Har du tecknat ett lån efter 2014 är det alltså de nyare reglerna som gäller för ränteskillnadsersättningen. Det äldre regelverket gäller emellertid fortfarande för lån med ränta som bundits före i juli 2014. Ganska få lån med andra ord.

Den nya beräkningsmodellen av ränteskillnadsersättningen baseras på räntor för bostadsobligationer medan den äldre modellen utgår från räntor på statsobligationer och statsskuldväxlar. Tanken med den nyare modellen är att göra det mer fördelaktigt för kunder att lösa sina lån i förtid.

Innan du löser ditt lån

Överväger du att lösa ditt lån i förtid? I vissa fall kan det även vara klokt att lösa det befintliga lånet om du kan teckna ett nytt med lägre ränta. Men inte alltid. Därför bör du först ta reda på vad det skulle kosta att lösa det gamla lånet genom att räkna på ränteskillnadsersättningen.

Kom ihåg att beräkningar av ränteskillnadsersättningen kan skilja sig en del åt från det belopp du faktiskt får betala till banken när du löser ditt lån. Tänk alltid på att använda dagsaktuella räntor när du räknar på ränteskillnadsersättningen. Du kan räkna på ränteskillnadsersättningen hos konsumenternas.

Går det att undvika ränteskillnadsersättningen?

Om du har ett bolån med bunden ränta och plötsligt bestämmer dig för att flytta eller av annan anledningen behöver lösa lånet vill du självklart inte betala avgifter i onödan. I de flesta fall är det dessvärre inte möjligt att slippa undan ränteskillnadsersättningen om du vill lösa ett lån med bunden ränta.

Det enda undantag är om du flyttar över ditt befintliga bolån till din nya bostaden. Det är förstås också möjligt att förhandla med banken. Om du planerar att ta ett nytt lån eller utöka ett befintligt lån har du ganska bra förhandlingsläge eftersom gärna vill att du tecknar det hos dem.

Kan jag dra ränteskillnadsersättningen i min inkomstdeklarationen?

Ja, det stämmer. Du har rätt att göra avdrag på ränteskillnadsersättningen i din inkomstdeklaration precis som du kan göra avdrag för ordinarie låneräntor. Du kan alltså dra av 30% av ränteskillnadsersättningen.

Artikeln uppdaterades senast 27 Oktober 2021

Skribent Felix Franzèn
Ekonomiskribent
felix@searchintent.se Linkedin: Felix Franzén
Felix har arbetat med digital kommunikation i mer än 10 år. Under de åren har han skaffat sig breda kunskaper om frågor som rör finans och privatekonomi. Främst genom rollen som ekonomiskribent.