Vad är bindningstid?

Vad betyder bindningstid?

Bindningstid betyder att du förbinder dig att betala för en tjänst under viss överenskommen tidsrymd. Begreppet bindningstid förknippas av många med telekombranschen och särskilt abonnemang för mobiltelefoni.

Det är vanligt att telekombolagen har en bindningstid på 12, 18 eller 24 månader för sina mobilabonnemang. Ofta är bindningstiden inte direkt kopplad till själva abonnemanget utan till den telefon många passar på att köpa på avbetalning när de tecknar ett nytt abonnemang. Bindningstid för abonnemang får maximalt vara 24 månader och uppsägningstiden får inte vara längre än en månad.

Bindningstid för lån

Egentligen finns det ingen bindningstid för lån. När du tecknar ett lån talar man i stället o löptid eller amoteringstid. Löptiden är den tid du har på dig att återbetala ett lån. För privatlån är det vanligt med löptider på ett till 15 år. I de flesta fall väljer du själv löptid i samband med att du tecknar lånet. De flesta privatlån kommer med rörlig ränta. det betyder att de när som helst kan lösa lånet utan extra kostnad.

Bolånekunder får ofta ett erbjudande om att binda sin ränta under en begränsad tid som 3 månader, 12 månader, 3 eller fem år. De har då valt med lån med fast ränta till skillnad från rörlig ränta (som oftast tillämpas på privatlån). Under tiden räntan är bunden vet kunden hur mycket räntekostnaden kommer vara vid varje betalningstillfälle.

Det kan vara en fördel att binda ränta om man tecknar ett stort lån och även små fluktuationer i ränteläget kan leda till kännbara kostnader. Det är möjligt att bryta ett avtal om bunden ränta, exempelvis genom att lösa lånet. Det brukar dock leda till en extra kostnad, så kallad ränteskillnadsersättning.

Bindningstid för dig som sparar

Om du köper obligationer eller öppnar ett sparkonto med bindningstid låser du dina pengar under en överenskommen tidsperiod. Obligationer kommer med olika bindningstider. Privatobligationer löper över ett till tio år. Sparkonton har ofta en bindningstid på tre månader till fem år. I utbyte mot att du binder upp pengarna får du ofta en bättre sparränta än vad du skulle fått på ett konto utan bindningstid.

Vad säger lagen om bindningstider?

Bindningstider för telefonabonnemang får inte vara längre än 24 månader. Det ska också framgå tydligt i avtalet om ett abonnemang har bindningstid och hur lång den är. Operatören är också skyldig att erbjuda ett alternativ utan bindningstid. Om du köper en telefon på avbetalning eller till rabatterat pris när du tecknar abonnemang ska eventuellt operatörslås plockas bort när bindningstiden gått ut.

Artikeln uppdaterades senast 27 Oktober 2021
Viktor Ström
Digital specialist och skribent
viktor.strom@likvidum.se Linkedin: Viktor Ström
Viktor har flera års erfarenhet av sökmotoroptimering, bland annat från tidigare arbete innom Bonnierkoncernen. Viktor har tidigare jobbat med företagsfinansiering.