Trygghetsförsäkring - så fungerar det - Likvidum - [2024]
Hem » Så fungerar trygghetsförsäkring

Trygghetsförsäkring – Så fungerar det

Livet är fullt av överraskningar och ibland är de tyvärr dåliga. Utan förvarning kan det komma ett besked om uppsägning eller ett negativ prognos från din läkare. Det leder i många fall till inkomstbortfall med allt det innebär.

Viktor Ström

Skriven av: Viktor Ström

Marcus Lindblad

Granskad av: Marcus Lindblad

Denna artikel skrevs 2022-05-04 och uppdaterades 10 januari, 2024 klockan 12:46

trygghetsförsäkring

Vad är trygghetsförsäkring

En trygghetsförsäkring är en försäkring som du tecknar privat och som ger dig ersättning för dina fasta månadsutgifter, exempelvis kostnader för lån, el eller liknande, om du blir ofrivilligt arbetslös eller långvarigt sjuk.

Ersättningens storlek per månad väljer du själv, vanligtvis ligger den mellan 2 000 och 10 000 kronor. Du bestämmer också vilka kostnader försäkringen ska täcka upp för. Beloppen är skattefria och betalas normalt sett ut under 12 månaders tid.

Om du behöver låna pengar via oss på Likvidum har du alltid möjligheten att teckna en trygghetsförsäkring!

trygghetsförsäkring

Krav för att teckna en trygghetsförsäkring

För att du ska kunna teckna en trygghetsförsäkring ska du uppfylla vissa krav. De kan skilja sig mellan olika försäkringsgivare, men det som är gemensamt för de flesta är att du ska:

  • Vara folkbokförd i Sverige.
  • Vara mellan 18 och 63 år (den maximala åldern kan variera).
  • Ha haft en tillsvidareanställning på ett visst antal timmar per vecka sedan minst 6 månader tillbaka.
  • Vara fullt frisk och inte få sjukpenning eller aktivitetsersättning.
  • Vara inskriven i att ha rätt till ersättning från A-kassa samt vara berättigad ersättning från Försäkringskassa.

Detta ersätter en trygghetsförsäkring

Nedan ska vi titta närmare på de olika ersättningsområdena i en trygghetsförsäkring.

Hel arbetslöshet

Trygghetsförsäkringen ger dig ersättning om din tillsvidareanställning upphör helt på grund av exempelvis arbetsbrist, omorganisation eller nedläggning av verksamheten. Månadsbeloppet du valt hittar du i ditt försäkringsbesked och det betalas ut under 12 månader.

Karenstid

Försäkringen har normalt sett en karenstid på mellan 30 – 90 dagar. Därefter får du dagersättning i efterskott motsvarande 1/30-del av ditt valda månadsbelopp.

Villkor

För att få ersättning från trygghetsförsäkringen måste du lämna vissa dokument till försäkringsgivaren. Det kan vara intyg från Arbetsförmedlingen som visar att du är inskriven hos dem och är aktivt arbetssökande eller arbetsgivarens besked om uppsägning samt arbetsgivarintyg.

Undantag från ersättning

Trygghetsförsäkringen lämnar inte ersättning om du har känt till kommande varsel om uppsägning när du tecknade försäkringen. Detsamma gäller om arbetslösheten beror på något annat än arbetsbrist, omorganisation eller nedläggning av verksamhet.

Du får dessutom inte någon ersättning om du har en annan typ av anställning, så som vikariat eller visstid.

Sjukskrivning

Trygghetsförsäkringen betalar även ut ersättning om du skulle bli sjukskriven på minst 50 procent till följd av sjukdom eller skada.

Ersättning

Ersättningsnivån du valt ser du i ditt försäkringsbesked. Om din sjukskrivning är på 100 procent betalas hela månadsbeloppet. Vid sjukskrivning på 75 procent är det 75 procent av månadsbeloppet som du får per månad och om sjukskrivningen är på 50 procent får du 50 procent av månadsbeloppet.

Karens

Reglerna för karens är desamma som vid helarbetslöshet, det vill säga mellan 30 – 90 dagar. Efter karenstiden lämnas dagersättning i efterskott med 1/30-del av månadsbeloppet.

Villkor

För att få ersättning ska du överlämna ett läkarintyg till försäkringsgivaren som visar att du är sjukskriven från din heltidstjänst. Det finns dock försäkringsgivare som kan begära andra papper och dokument, så ta reda på så mycket information du kan för att slippa försenade utbetalningar.

Undantag från ersättning

Trygghetsförsäkringen omfattar inte andra typer av anställningar än tillsvidareanställning. Försäkringen lämnar inte heller ersättning för sjukdom eller skada som du haft inom 12 månader innan du tecknade försäkringen. Samma gäller sjuktillstånd som du har sökt behandling för hos hälsovården.

Vissa försäkringsgivare betalar inte heller ut ersättning vid psykisk ohälsa, till exempel depression eller stress.

trygghetsförsäkring

Försäkringsperiod, uppsägning och ångerrätt

Trygghetsförsäkringen börjar gälla när du tecknar den och startdatumet finns angivet i ditt försäkringsbesked. Försäkringsperioden är en månad i taget och förnyas automatiskt upp till 12 månader.

Varje försäkringsmoment har sin egen kvalificeringsperiod, vilket innebär att du måste ha försäkringen en viss tid innan du kan få ersättning. Normalt sett ligger denna period på mellan 30 och 90 dagar.

Som konsument har du rätt att när som helst under försäkringsperioden säga upp försäkringen med omedelbar verkan, utan frågor och kostnader. Du har dessutom ångerrätt om du skulle ändra dig och inte vill fortsätta med försäkringen. Har du redan betalt in en premie kommer den att återbetalas till dig.

trygghetsförsäkring

Försäkrat månadsbelopp

När du tecknar en trygghetsförsäkring ska du välja ett försäkringsbelopp beroende på dina fasta månadsutgifter. Beloppet får dock inte överstiga en viss procent av din bruttolön, till exempel 60 procent. Högsta ersättningen kan variera mellan olika försäkringsgivare, men ligger vanligtvis på mellan 2 000 och 10 000 kronor per månad.

Under en pågående försäkringsperiod har du rätt att höja eller sänka det försäkrade månadsbeloppet. Kontakta försäkringsbolaget och se vad som gäller i ditt fall.

trygghetsförsäkring

Vad kostar en trygghetsförsäkring?

Premien för din trygghetsförsäkring varierar beroende på vilket försäkringsbelopp du valt. Kostnaden finns angiven i ditt försäkringsbesked och du betalar in den månadsvis, normalt sett via autogiro.

Kom ihåg att försäkringen gäller så länge du betalar premierna i tid. Om du missköter betalningarna kan försäkringsbolaget säga upp försäkringen.

trygghetsförsäkring

Denna artikel skrevs 2022-05-04 och uppdaterades 10 januari, 2024 klockan 12:46


Digital specialist och skribent

E-post Linkedin: Viktor Ström

Viktor har flera års erfarenhet av finansbranschen, bland annat från tidigare arbete inom Bonnierkoncernen. Viktor har tidigare jobbat med företagsfinansiering.

Dela artikel