Kalkylränta - vad är det & hur påverkar den mig? | Likvidum
Hem » Kalkylränta

Kalkylränta – vad är det och hur påverkar den mig?

Kalkylränta är ett mått som används av banker när de räknar på bolån. Kalkylräntan är helt enkelt den ränta du ska klara av att betala för att kvalificera dig för lånet. Hos de flesta banker ligger kalkylränta i spannet 6-8 procent. Kalkylräntan används också av investerare för att räkna på framtida avkastningar.

Viktor Ström

Skriven av: Viktor Ström

Marcus Lindblad

Granskad av: Marcus Lindblad

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 10 januari, 2024 klockan 12:29

kalkylränta

Vad är kalkylränta?

Kalkylräntan är en räntesats som används av banker och andra långivare vid bolån. Syftet är att räkna ut hur höga räntekostnader bolånekunder klarar av att betala om räntan skulle höjas.

I praktiken kan man säga att kalkylräntan är den ränta du ska klara av att betala för att alls beviljas ett bolån. Kalkylräntan är därför alltid högre än den gällande utlåningsräntan. För bolån ligger kalkylräntan i de flesta fall kring 6 till 8%.

Kalkylräntan kan också användas för att beräkna avkastningen på lån och investeringar över tid. Den används ofta av investerare innan de går in med pengar i ett företag. I investeringssammanhang kallas kalkylräntan ofta diskonteringsränta.

kalkylränta

Hur fungerar kalkylräntan?

Det finns ingen officiell lagstadgad kalkylränta utan det är bankerna själva som bestämmer hur hög den ska vara. Kalkylräntan för bolån kan därför skilja sig åt en hel del mellan olika banker, precis som räntan för konsumtionslån . Den kan också vara olika hög beroende på låntagarens ekonomiska förutsättningar.

Bankerna använder sig generellt av en schablonberäkning som bygger på deras egen femårsränta plus 2 till 3 procent. I praktiken ligger storbankernas kalkylränta ännu högre än så, inte sällan upp till 5 % högre än den officiella listräntan.

Bankernas kalkylränta påverkar alltså framför allt hur mycket du kan låna till din bostad. Med en hög kalkylränta blir det möjliga lånebeloppet av uppenbara skäl lägre än vad det skulle varit vid en låg kalkylränta.

kalkylränta

Hur hög är kalkylräntan?

Om femårsräntan ligger strax över 2 procent borde alltså kalkylräntan hamnar runt 4 till 5,5 %. Om räntorna är låga använder man andra beräkningar för att inte sätta en alltför låg kalkylränta. Under 2015 låg kalkylräntan hos storbankerna omkring 7-8 %.

Under första halvan av 2019 låg den genomsnittliga kalkylränta på 6 till 8 %, alltså väsentligt högre än femårsräntan (som var drygt 2 % vid samma tidsperiod) plus 2-3 procent.

kalkylränta

Hur mycket blir kalkylräntan och räntekostnaden för mitt lån?

Kalkylräntan skiljer sig som vi har sett mellan olika banker. Men i de flesta fall får du räkna med kalkylränta på 6-8 %. Med ett lån på 3 000 000 miljoner och en kalkylränta på 6-8 % innebär det att du klara av att betala mellan 10 500 och 14 000 kronor i månaden.

Det är visserligen osannolikt att räntan kommer stiga till dessa nivåer inom överskådlig tid. Bankerna måste emellertid ta i ordentligt för att inte utsätta sig för en stor risk när de lånar pengar till dig. Därför kommer ofta deras krav ligga högre än vad en genomsnittlig kalkyl för kalkylräntan ger vid handen.

kalkylränta

Räkneexempel kalkylränta:

Eftersom du har möjlighet att dra av 30 % av det totala lånebeloppet genom ränteavdraget räknas kalkylräntan på 70 % av lånebeloppet. Så här mycket ska du klara av att betala så här mycket per månad för att beviljas ett lån:

Lånebelopp 2 000 000 kronor

Kalkylränta 7 %
Månadskostnad efter ränteavdrag: 1 400 000 x 0,07 / 12 = 8 166 kronor

Kalkylränta 8 %
Månadskostnad efter ränteavdrag: 1 400 000 x 0,08 / 12 = 9 333 kronor

Lånebelopp 5 000 000 kronor

Kalkylränta 7 %
Månadskostnad efter ränteavdrag: 3 500 000 x 0,07 /12 = 20 416 kronor

Kalkylränta 8 %
Månadskostnad efter ränteavdrag: 3 500 000 x 0,08 / 12 = 23 333 kronor

kalkylränta

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 10 januari, 2024 klockan 12:29


Digital specialist och skribent

E-post Linkedin: Viktor Ström

Viktor har flera års erfarenhet av finansbranschen, bland annat från tidigare arbete inom Bonnierkoncernen. Viktor har tidigare jobbat med företagsfinansiering.

Dela artikel