Avkastning - vad är avkastning & hur beräknas det? - [2024]
Hem » Avkastning

Avkastning

Avkastning är ett lönsamhetsmått som visar hur stor vinst du gjort på en investering. Om du köper en tillgång, som en aktiepost, för 10 000 kronor och säljer den för 15 000 har du fått en avkastning på 50%. Säljer du en tillgång och gör en förlust talar man om negativ avkastning.

Pontus Wiss

Innehållsansvarig: Pontus Wiss

Olle Gordh

Granskad av: Olle Gordh

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 13:50

avkastning

Vad är avkastning?

Inom ekonomi används begreppet avkastning för att beskriva förtjänsten av en investering. Ett exempel på detta kan vara att du satsar pengar på aktier som stiger i värde, den summa som överstiger den ursprungliga investeringen är avkastningen. Investerar du 200 kronor som sedan stiger till 300 kronor, blir avkastningen 100 kr.

Skillnaden mellan ränta och avkastning

Medan avkastning är det du tjänar på en investering av något slag, är ränta kopplat till lån. Ränta är dels kostnaden för en låntagare att ta ett lån, och är samtidigt avkastning för långivaren för att ha givit ut lånet. En annan skillnad är att avkastning kan variera i storlek medan ränta ofta är procentuellt förutbestämd.

Det spelar ingen roll hur ett lån ser ut och vilka som är låntagare eller långivare, ränta betyder samma sak oavsett vem som ska betala.

Till exempel behöver du som låntagare betala ränta till banken eller till en kreditgivare som betalning för att du lånar pengar. Men om du sparar dina pengar på ett sparkonto blir det omvänt, då är det du som är långivare och det är banken som är låntagare och betalar ränta till dig.

avkastning

Olika typer av avkastning

Avkastning är, när den används som en beräkning för för ett företags lönsamhet, ett vanligt nyckeltal som i procent visar verksamhetens vinst. Beroende på vilken sorts investering det handlar om kan avkastning anges i flera former. Till exempel:

Return on invested capital – ROIC

Avkastning på investering – beräknas genom att jämföra avkastningen på kapital med kapitalkostnaden.

Avkastning på investerat kapital = Rörelseresultat efter skatt / Investerat kapital

Return on equity – ROE

Avkastning på eget kapital – beräknas genom att mäta årets resultat delat på det kapital företagets ägare satt in i verksamheten.

Avkastning på eget kapital = Resultat / Eget kapital

Return on assets – ROA

Avkastning på totalt kapital – beräknas genom att mäta avkastningen på tillgångarna med verksamhetens effektivitet.

Avkastning på totalt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) / Totalt kapital

Return of investment – ROI

Avkastning på investering – beräknas genom att dela vinsten från en investering med investeringskostnaden.

Avkastning på investering = Nettovinst / Kostnad för investering

avkastning

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 13:50

Head of online sales och innehållsansvarig

pontus.wiss@likvidum.se Linkedin: Pontus Wiss

Pontus har jobbat inom privatekonomi sedan 2015, både på en långivare och ett av Sveriges största affiliatenätverk. På så sätt har Pontus en bred kunskap och erfarenhet om privatekonomins olika aspekter.

Dela artikel