Seniorlån - Alternativ till seniorlån idag - Likvidum [2024]
Hem » Låna pengar » Seniorlån

Seniorlån idag

Seniorlån var en typ av lån som var avsett för äldre personer. Framför allt pensionärer som generellt har svårt att teckna vanliga lån.

kr
5 000 kr 600 000 kr

Ange hela tusental inom det angivna intervallet

Jag vill samla/lösa lån

Ange om du vill lösa lån eller inte

kr
1 000 kr 600 000 kr

Ange hela tusental inom det angivna intervallet

Ange ett giltigt svenskt mobilnummer med tio siffror utan landskod

Ange en giltig e-postadress

Genom att klicka ”Gå vidare” samtycker jag till Likvidums integritetspolicy.Ange syftet med lånet

Kreditbevakning med ID skydd

Likvidum vill erbjuda dig marknadens mest rekommenderade kreditbevakning med ID skydd helt kostnadsfritt i samband med att du ansökt om ett lån. Tjänsten är helt gratis och du behöver inte säga upp den då skyddet upphör automatiskt efter din gratistid.

Efter gratisperioden kommer du få ett erbjudande som är unikt framtaget för dig som kund till oss på Likvidum.

Kreditbevakning med ID skydd levereras av vår partner Tryggsam AB.

Läs mer om kreditbevakning med ID-skydd (länken öppnas i ny flik)

Genom att skicka in formuläret godkänner jag Likvidums allmänna villkor.

Pontus Wiss

Innehållsansvarig: Pontus Wiss

Olle Gordh

Granskad av: Olle Gordh

Denna artikel skrevs 2022-05-10 och uppdaterades 3 januari, 2024 klockan 13:41

seniorlån

Så fungerar ett seniorlån

Seniorlånen, i sin ursprungliga form, var en typ av checkkrediter med låntagarens bostad som säkerhet. Den som tecknade ett seniorlån intecknade sin bostad och öppnade en kredit som gick att nyttja under hela seniorlånets löptid.
Tanken var att erbjuda äldre och pensionärer ett sätt att låna pengar på ålderns höst. Ett behov som onekligen fanns då många äldre har en svagare ekonomi, lägre inkomster och svårare att få lån överhuvudtaget än personer i arbetsför ålder.

seniorlån

Olika typer av seniorlån

Seniorlånen förekom i flera varianter med olika upplägg för betalning av räntan. De två vanligaste varianterna var seniorlån med skulduppräkning och seniorlån med försäkringslösning.

Seniorlån med skulduppräkning

Med ett seniorlån med skulduppräkning var det möjligt att låna till maximalt 50 procent av bostadens marknadsvärde. Lånet delades upp i två olika delar. Den ena delen betalades antingen ut direkt i en klumpsumma, i mindre delar som löpande månadsbetalningar eller en kombination av de båda uppläggen. Den andra delen av lånet reserverade långivaren för kommande räntebetalningar. De löpande räntekostnaderna betalades alltså med lånade pengar. Något som fick till följd att skulden successivt växte (det är detta som är skulduppräkningen).

Vid löptidens slut kunde låntagaren antingen betala tillbaka hela beloppet, alltså de lånade pengarna plus de ackumulerade räntekostnaderna, eller lägga om lånet. För att ha möjlighet att lägga om ett sådant seniorlån vid löptidens slut krävdes att låntagaren hade belåningsbart utrymme kvar på sin bostad. Den som inte hade var i det flesta fall tvungen att sälja sin bostad för att klara återbetalningen.
Detta var så vanligt att den här typen av seniorlån fick så pass skarp kritik av Konsumentverket och intresseorganisationer att låntypen inte längre erbjuds på den svenska marknaden.

Seniorlån med försäkringslösning

Den andra typen av seniorlån kallades för seniorlån med försäkringslösning. Även här krävdes en säkerhet i bostaden och det var möjligt att låna till maximalt 60 procent av bostadens marknadsvärde.
Precis som seniorlån med skulduppräkning bestod lånet av två separata delar. Dels ett vanligt bolån med säkerhet i bostaden, dels en kapitalförsäkring av typen kapitallivränta från ett försäkringsbolag. Till skillnad från seniorlån med skulduppräkning betalade låntagare ränta för lånet under hela löptiden precis som vid ett helt vanligt bolån. Även den här typen av seniorlån är numer helt urfasade från den svenska marknaden.

seniorlån

Skarp kritik mot de ursprungliga seniorlånen

Seniorlånen i sin ursprungliga form fick mycket kritik av flera olika och ganska allvarliga skäl. Dels var räntan på seniorlånen högre än vad den var på vanliga bolån. Ibland så mycket som fyra till fem gånger så hög. Det andra framträdande problemet, som lyftes fram av seniorlånens kritiker, var hur räntan skulle betalas.

På ett vanligt bolån betalar man räntan löpande varje månad och samtidigt som man amorterar, vilket innebär att räntekostnaderna successivt sjunker. På seniorlånen lades räntan istället på hög och inga löpande amorteringar gjordes.

Hela seniorlånet plus all ränta skulle istället betalas på förfallodagen. Något som, i kombination med de höga räntorna, medförde att många fick svårt med betalningen och blev tvungna att sälja och flytta från sina bostäder. På grund av den skarpa kritiken och många missnöjda kunder har bankerna slutat erbjuda seniorlån av den här typen.

seniorlån

Låna pengar som pensionär?

De ursprungliga seniorlånen har helt fasats och erbjuds inte längre av någon bank. Det finns emellertid ett alternativ att låna pengar som pensionär vilket liknar de tidigare seniorlånen, kapitalfrigöringskrediter.
En kapitalfrigöringskredit fungerar i allt väsentligt på samma sätt som de tidigare seniorlånen. Du måste äga din bostad och ha låneutrymme kvar. Du betalar varken räntan eller amorterar under lånets löptid. Tanken är istället att lånet och tillhörande ränta ska betalas tillbaka när bostaden säljs.

Hur mycket du kan låna med en kapitalfrigöringskredit beror på din ålder.
En 60-årig person kan låna till maximalt 25% av bostadens värde. Den möjliga belåningsgraden ökar sedan successivt med åldern upp till 55 procent vid 87 års ålder.

Tänk på att kapitalfrigöringskrediter kommer att absorbera befintliga lån. Om du redan har lån kommer en del av kapitalfrigöringskrediten att användas för att betala av de befintliga lånen.

Med en kapitalfrigöringskredit kan du låna från 100 000 kronor och uppåt. Din bostad ska vara värd minst 500 000 kronor om det är en bostadsrätt och minst 900 000 kronor om det är en villa.

seniorlån

Är ett seniorlån rätt för mig?

Seniorlån och dess samtida motsvarighet kapitalfrigöringskrediter är inte optimala för alla. Om du redan har lån på din bostad och en bra ränta är det långt ifrån säkert att en kapitalfrigöringskredit är ett bra val. En anledning är att en del av krediten, som tidigare nämnt, kommer att användas för att betala befintliga lån.
Har du en låg ränta på ditt nuvarande lån kan det rentav bli dyrare med kapitalfrigöringskredit. Eftersom ditt befintliga lån bakas in i kapitalfrigöringskrediten kommer din nuvarande belåningsgrad att vara avgörande för hur mycket du kan låna.

En 70-årig person kan maximalt låna till 34 procent av bostadens marknadsvärde med en kapitalfrigöringskredit. Är du 70 år och har en belåningsgrad på 25 procent kommer alltså större delen av kapitalfrigöringskrediten att användas till att betala av lånet och du får bara ut nio procent av bostadens värde i rena pengar.

seniorlån

Alternativ till seniorlån

Som vi har sett finns det flera nackdelar med seniorlån och dess ersättare kapitalfrigöringskrediter. För de som har låg belåningsgrad och redan bestämt sig för att sälja sin bostad längre fram kan en kapitalfrigöringskredit vara ett bra val. Om du däremot redan har mycket lån på bostaden och/eller en bra ränta eller om du inte vill sälja din bostad bör du fundera på andra alternativ.

Istället för seniorlån

Vanligt bolån

Ett vanligt bolån kommer med en lägre ränta än ett seniorlån och du betalar ränta löpande. Därmed slipper du betala en stor klumpsumma vid löptidens slut.

Sälj bostaden till någon i familjen

Om du vill att din bostad stannar kvar i familjen kan ett alternativ vara att sälja den till en familjemedlem som ett barn. Det är ofta möjligt att komma överens om en lösning där du bor kvar även om din familjemedlem tar över ägarrätten till bostaden.

Flytta till billigare boende

Genom att sälja din bostad och flytta till en mindre bostad eller hyresrätt är det ofta möjligt att frigöra en hel del kapital.

Teckna lån utan säkerhet

Om du har god kreditvärdighet kan det vara möjligt att teckna ett privatlån med en konkurrenskraftig ränta. I vissa fall kan det här vara ett alternativ till seniorlån.

Låna pengar av familjen

Om du inte bestämt dig för hur du vill göra med bostaden och vill undvika att skuldsätta dig hos banken kan ett alternativ vara att låna av en familjemedlem istället. Ni kan exempelvis komma överens om du betalar tillbaka delar av lånet successivt och resten när du säljer din bostad.

seniorlån

Denna artikel skrevs 2022-05-10 och uppdaterades 3 januari, 2024 klockan 13:41

Head of online sales och innehållsansvarig

pontus.wiss@likvidum.se Linkedin: Pontus Wiss

Pontus har jobbat inom privatekonomi sedan 2015, både på en långivare och ett av Sveriges största affiliatenätverk. På så sätt har Pontus en bred kunskap och erfarenhet om privatekonomins olika aspekter.

Dela artikel