Ränteavdrag - vad är det och vem har rätt till det? - [2024]
Hem » Ränteavdrag

Ränteavdrag

Om du har tecknat ett lån som du betalar ränta för har du rätt att dra av en del av räntekostnaderna i din inkomstdeklaration. Det avdraget kallas ränteavdraget. Du har rätt att dra av 30% av räntekostnader upp till 100 000 kronor.

Viktor Ström

Skriven av: Viktor Ström

Marcus Lindblad

Granskad av: Marcus Lindblad

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 10 januari, 2024 klockan 12:28

ränteavdrag

Vad är ränteavdrag?

Ränteavdrag, eller räntereduktion som det egentligen heter, är en skattereduktion som innebär att du har rätt att göra avdrag på dina räntekostnader i din inkomstdeklaration. Ränteavdraget är främst förknippat med bolån men går att göra för alla typer av lån. Ränteavdraget är 30 procent på räntekostnader upp till 100 000 kronor och 21 procent på räntekostnader över 100 000 kronor. Det finns ingen övre beloppsgräns.

Tanken med ränteavdraget är att människor ska ges större möjligheter att låna och i längden kunna äga en egen bostad. Det blir billigare för dig att låna pengar genom att kostnaden för att låna större belopp sänks.

ränteavdrag

Hur fungerar ränteavdraget?

Tekniskt sett är ränteavdraget inte ett avdrag. Ett avdrag betyder att du minskar den beskattningsbara inkomsten i din deklaration. Något som får till följd att skatten du ska betala in blir lägre. Med ränteavdraget drar du istället av reduktionsbelopp du har rätt till från skatten du ska betala men det beskattningsbara beloppet minskar inte. Av den anledningen talar ekonomer hellre om räntereduktion är ränteavdrag.

I Sverige är räntekostnader för lån avdragsgilla. Om du har tagit ett bostadslån eller någon annan typ av lån har du rätt som privatperson att dra av räntekostnaderna i din skattedeklaration. Detta gör det mer fördelaktigt att låna om du planerar att köpa en bostad. Ränteavdraget gäller för alla typer av lån som riktas till privatpersoner  bortsett från CSN-lån som räknas som ett redan fördelaktigt lån.

Vid ett ränteavdrag kan du dra av 30 % av räntekostnaden totalt sett upp till 100 000 kronor. Om beloppet som ska dras av överskrider 100 000 kronor får avdraget genomföras med 21 % av den totala räntekostnaden. I övrigt finns det inget direkt övre tak för vilket belopp som gäller för ränteavdrag.

ränteavdrag

Hur räknar jag ut mitt ränteavdrag?

Du kan enkelt räkna fram en uppskattning om hur mycket du kan få tillbaka via ränteavdraget för den ränta du betalat på ditt bolån. Börja med att räkna på hur mycket ränta som du kommer att behöva betala för ditt bolån under året. Ta också reda på hur mycket vinst du kommer få från kapitalinkomster (om du har sådana) under året. Du kan göra avdraget så länge summan av dina kapitalinkomster är lägre än räntekostnaderna. En enkel beräkning för att räkna ut hur mycket ränteavdrag du har rätt till kan se ut så här.

Kapitalinkomster – Räntekostnader = avdragsgillt belopp x 0, 30 eller 0,21

ränteavdrag

Vad krävs för att jag ska få ränteavdrag?

 • Du måste ha betalat in skatt för att få göra avdrag
 • Du måste redan ha betalat räntan under det taxeringsår avdraget gäller
 • Du måste vara den som har ansvar för betalningen. Är det flera som är betalningsansvariga går det att dela upp ränteavdraget som det passar bäst
 • Du måste ha genomfört andra skattereduktioner innan om sådana finns

De övriga skatteavdragen ska genomföras efter en särskild ordning, så länge det finns någon skatt att göra avdrag från:

 • Reduktion för fastighetsavgift för pensionärer
 • Reduktion för sjöinkomst
 • Reduktion för allmän pensionsavgift
 • Reduktion för arbetsinkomst, ofta benämnt jobbskatteavdrag
 • Reduktion för underskott av kapital (ränteavdraget)
 • Reduktion för RUT och ROT
 • Reduktion för förnybar el
ränteavdrag

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 10 januari, 2024 klockan 12:28


Digital specialist och skribent

E-post Linkedin: Viktor Ström

Viktor har flera års erfarenhet av finansbranschen, bland annat från tidigare arbete inom Bonnierkoncernen. Viktor har tidigare jobbat med företagsfinansiering.

Dela artikel