Reseavdrag [2024] - Så funkar skatteavdraget för resor!
Hem » Reseavdraget

Reseavdrag – Så funkar reseavdraget 2024

Reseavdraget är ett skatteavdrag du kan göra för resor till och från arbetet och för resor i tjänsten. För att ha rätt till reseavdraget 2024 krävs att dina resekostnader överstiger 11 000 kronor per år och att sträckan du reser till och från jobbet är minst fem kilometer.

Avdrag för 2024 (inkomstår 2023)
Belopp du kan dra av 2024
Egen bil 18,5 kronor per mil
Förmånsbil (Diesel) 6,5 kronor per mil
Förmånsbil (Bensin) 9,50 kronor per mil
Motorcykel/Traktor 9 kronor per mil
Cykel 350 kronor per år
Moped 4,50 kronor per mil
Pontus Wiss

Innehållsansvarig: Pontus Wiss

Olle Gordh

Granskad av: Olle Gordh

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 08:56

reseavdraget

Vad är reseavdraget?

Reseavdraget är en skattereduktion för resor till, från och i jobbet och finns i ett flertal länder. Hur reseavdraget är utformat skiljer sig mellan olika länder. Det svenska reseavdraget gäller resor till och från arbetet och för tjänsteresor och kan göras om den totala kostnaden för resorna överstiger 11 000 kronor per år. Du ansöker om avdrag för resor i samband med din årliga inkomstdeklaration till Skatteverket.

reseavdraget

Hur funkar reseavdraget?

Hur mycket du kan dra av för dina resor beror på vilket transportslag du använder. För bilresor är det möjligt att dra av 25 kronor per mil (tidigare 18,50 kronor). Om du har förmånsbil är avdraget 12 kronor för bensin och dieseldrivna bilar. Avdrag för förmånsbil som är eldriven är 9,50 kr per mil. För att du ska ha rätt till avdraget ska sträckan du reser vara minst fem kilometer.

Ett annat krav är att du ska spara in minst två timmar per dag för resan till och från jobbet genom att ta bilen jämfört med kollektiva resealternativ som buss och pendeltåg. Om det inte finns några allmänna kommunikationsmedel att välja på har du rätt till reseavdrag för bil om sträckan till jobbet är längre än två kilometer.

reseavdraget

Så mycket reseavdrag kan du göra 2024

Hur mycket du kan dra av för dina jobbresor beror på vilket transportmedel du använder. Kom ihåg att du bara kan göra avdrag för den del av kostnaden som överstiger 11 000 kronor (2024). Om dina resor kostar mindre än 11 000 kronor per år är det alltså inte avdragsgilla.

Schablonbelopp för reseavdrag 2024

  • Reseavdrag för egen: 25 kronor per mil
  • Reseavdrag förmånsbil (bensin, diesel): 12 kronor per mil
  • Reseavdrag förmånsbil (el): 9,50 kronor per mil
  • Reseavdrag motorcyklar & mopedbilar: 12,5 kronor per mil
  • Reseavdrag moped: 6 kronor per mil
  • Reseavdrag cykel: 350 kronor per år
reseavdraget

Att tänka på inför deklaration av reseavdraget

Börja med att kontrollera att resa i egen bil verkligen är det billigaste resealternativet. Kolla också att du verkligen sparar tid på att välja bilen och din resa uppfyller kraven för avstånd (minst fem kilometer). Spara alla relevanta kvitton, du kommer behöva dem vid deklarationen. Du deklarerar reseavdraget precis som vanligt i din inkomstdeklaration.

Det är möjligt att göra avdraget både på papper och i elektronisk form. Kom ihåg att bifoga kopior på eventuella kvitton. Om du är osäker på hur mycket avdrag du kan göra eller hur det går till kan du hjälp att beräkna avdraget på Skatteverkets webbsida. Du kan också ringa en handläggare på Skatteverket och fråga.

reseavdraget

Nya regler för reseavdraget

Under den senare delen av 2017 tillsatte regeringen en utredning för att rese över det befintliga reseavdraget. Syfte var bland annat att ta reda på om det går att gynna resealternativ med lägre utsläpp av växthusgaser. Men också att göra det smidigare för folk som bor på landsbygden och inte har tillgång till kollektivtrafik.

Det nya förslaget innebär bland annat avståndet till jobbet ska vara minst 30 kilometer och att det går av att dra av 60 öre per kilometer oavsett vilket färdmedel man använder. Om det saknar kollektiva färdmedel ska man också ha rätt att dra av 20 kronor extra per resdag. Antalet resdagar ska också vara minst 59 för att man ska rätt till reseavdraget. Förslaget var avsett att träda i kraft den första januari 2021.

På grund av Covid-epidemin sköt regeringen upp lanseringen av det nya reseavdraget. De nya reglerna kommer nu istället att gälla från den 1 januari 2023. Något som betyder att de inte kommer att påverka din deklaration förrän tidigast 2024.

reseavdraget

Kritik mot det nya reseavdraget

Kritik har riktats mot förslaget om nya regler för reseavdraget från flera håll. Flera bedömare menar att de nya regler missgynnar folk som bor på landet och måste ta bilen till jobbet. Anledningen bland annat är att det nya reseavdraget är samma för alla färdmedel och att reseavdraget gäller för resor mellan 3 och 8 mil.

Det går alltså inte att göra avdrag för den delen av resan som är längre än 8 mil, något som påverkar alla som har längre resväg än så. Enligt Dagens Industri kan upp till 200 000 personer som har rätt till reseavdraget idag bli av med möjligheten att göra avdrag för sina resor när de nya reglerna träder i kraft.

reseavdraget

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 08:56

Head of online sales och innehållsansvarig

pontus.wiss@likvidum.se Linkedin: Pontus Wiss

Pontus har jobbat inom privatekonomi sedan 2015, både på en långivare och ett av Sveriges största affiliatenätverk. På så sätt har Pontus en bred kunskap och erfarenhet om privatekonomins olika aspekter.

Dela artikel

Relaterade artiklar