Reseavdrag – Så funkar reseavdraget

Vad är reseavdraget?

Reseavdraget är en skattereduktion för resor till, från och i jobbet och finns i ett flertal länder. Hur reseavdraget är utformat skiljer sig mellan olika länder. Det svenska reseavdraget gäller resor till och från arbetet och för tjänsteresor och kan göras om den totala kostnaden för resorna överstiger 11 000 kronor per år. Du ansöker om avdrag för resor i samband med din årliga inkomstdeklaration till Skatteverket.

Hur funkar reseavdraget?

Hur mycket du kan dra av för dina resor beror på vilket transportslag du använder. För bilresor är det möjligt att dra av 18,50 kronor per mil. Om du har förmånsbil är avdraget 9,50 kronor för bensindrivna bilar, ladd hybrider och elbilar och 6,50 kronor för dieselbilar. För att du ska ha rätt till avdraget ska sträckan du reser vara minst fem kilometer.

Ett annat krav är att du ska spara in minst två timmar per dag för resan till och från jobbet genom att ta bilen jämfört med kollektiva resealternativ som buss och pendeltåg. Om det inte finns några allmänna kommunikationsmedel att välja på har du rätt till reseavdrag för bil om sträckan till jobbet är längre än två kilometer.

Så mycket reseavdrag kan du göra 2021

Hur mycket du kan dra av för dina jobbresor beror på vilket transportmedel du använder. Kom ihåg att du bara kan göra avdrag för den del av kostnanden som överstiger 11 000 kronor (2021). Om dina resor kostar mindre än 11 000 kronor per år är det alltså inte avdragsgilla.

  • Reseavdrag för egen: 18,50 kronor per mil
  • Reseavdrag förmånsbil (bensin, laddhybrid, el): 9,50 kronor per mil
  • Reseavdrag förmånsbil (diesel): 6,50 kronor per mil
  • Reseavdrag motorcyklar & mopedbilar: 9 kronor per mil
  • Reseavdrag moped: 4,50 kronor per mil
  • Reseavdrag cykel: 350 kronor per år

Att tänka på inför deklaration av reseavdraget

Börja med att kontrollera att resa i egen bil verkligen är det billigaste resealternativet. Kolla också att du verkligen sparar tid på att välja bilen och din resa uppfyller kraven för avstånd (minst fem kilometer). Spara alla relevanta kvitton, du kommer behöva dem vid deklarationen. Du deklarerar reseavdraget precis som vanligt i din inkomstdeklaration.

Det är möjligt att göra avdraget både på papper och i elektronisk form. Kom ihåg att bifoga kopior på eventuella kvitton. Om du är osäker på hur mycket avdrag du kan göra eller hur det går till kan du hjälp att beräkna avdraget på Skatteverkets webbsida. Du kan också ringa en handläggare på Skatteverket och fråga.

Nya regler för reseavdraget på gång

Under den senare delen av 2017 tillsatte regeringen en utredning för att rese över det befintliga reseavdraget. Syfte var bland annat att ta reda på om det går att gynna resealternativ med lägre utsläpp av växthusgaser. Men också att göra det smidigare för folk som bor på landsbygden och inte har tillgång till kollektivtrafik.

Det nya förslaget innebär bland annat avståndet till jobbet ska vara minst 30 kilometer och att det går av att dra av 60 öre per kilometer oavsett vilket färdmedel man använder. Om det saknar kollektiva färdmedel ska man också ha rätt att dra av 20 kronor extra per resdag. Antalet resdagar ska också vara minst 59 för att man ska rätt till reseavdraget. Förslaget förväntas träda i kraft den första januari 2021.

Kritik mot det nya reseavdraget

Kritik har riktats mot förslaget om nya regler för reseavdraget från flera håll. Flera bedömare menar att de nya regler missgynnar folk som bor på landet och måste ta bilen till jobbet. Anledningen bland annat är att det nya reseavdraget är samma för alla färdmedel och att reseavdraget gäller för resor mellan 3 och 8 mil.

Det går alltså inte att göra avdrag för den delen av resan som är längre än 8 mil, något som påverkar alla som har längre resväg än så. Enligt Dagens Industri kan upp till 200 000 personer som har  rätt till reseavdraget idag bli av med möjligheten att göra avdrag för sina resor när de nya reglerna träder i kraft.

Artikeln uppdaterades senast 27 Oktober 2021
Skribent Pontus Wiss
Head of onlinesales och redaktör
pontus.wiss@likvidum.se Linkedin: Pontus Wiss
Pontus har jobbat i finansbranschen sedan 2015, både på en långivare och ett av Sveriges största affiliatenätverk. Pontus har en bred kunskap om branschen i sin helhet.