Lagfart - vad är lagfarter & är det viktigt? - Likvidum
Hem » Vad är en lagfart och varför är den viktig?

Lagfart – vad är det?

En lagfart är ett dokument som bevisar att du äger en viss fastighet. Om du köpt exempelvis en villa ska du ansöka om och registrera en lagfart för fastigheten. Det är den statliga myndigheten Lantmäteriet som administrerar och ger ut lagfarter.

Viktor Ström

Skriven av: Viktor Ström

Olle Gordh

Granskad av: Olle Gordh

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 13 juni, 2024 klockan 14:30

lagfart

Vad är en lagfart?

En lagfart är ett dokument som intygar att du är ägaren till en fastighet. Lagfarten innehåller all relevant information som rör en fastighets ägarförhållanden. Här står hur köpet av en bostad gått till, hur mycket den kostade (köpeskilling) och vem eller vilka som är dess nuvarande ägare.

Lagfarten ska också innehålla köpehandlingar (kontraktet eller köpebrevet) i original och historiska uppgifter om fastigheten, till exempel vilka som tidigare ägt den.

lagfart

Därför är lagfarten viktig

Lagfarten är viktig av flera skäl. Dels är den ett bevis på att det faktiskt är du och ingen annan som äger fastigheten. En lagfart kan också vara till stor hjälp om du vill ansöka om att låna pengar med din bostad som säkerhet.

Banken behöver nämligen se att bevis på ägarskap av bostaden innan de låter dig belåna den ytterligare. Men viktigast är förstås att den bekräftar vem som äger bostaden. Omvänt kan det bli knepigt att bevisa att man ägare till en bostad om lagfart saknas. Av den anledningen ska alltid en lagfart registreras när en fastighet byter ägare, oavsett hur överlåtelsen av gått till.

lagfart

Lagfarten ska registreras senast tre månader efter köpet

Den som köper en fastighet ska enligt lag registrera en lagfart, senast tre månader efter att köpekontraktet undertecknats. Ansöker om lagfart gör du hos Lantmäteriet.

Lånar du pengar för att köpa en bostad (vilket de allra flesta gör) får du hjälp av din bank att registrera lagfarten. Om du köper en bostadsrätt behövs emellertid ingen lagfart eftersom innehavaren inte äger bostaden utan en andel i bostadsrättsföreningen.

lagfart

Kostnad för lagfart

När en lagfart registreras tillkommer två olika kostnader. Dels ska du betala en mindre expeditionsavgift till Lantmäteriet. I dagsläget ligger expeditionsavgiften på 825 kronor. Utöver den ska du också betala stämpelskatt, precis som vid ansökan om pantbrev.

Stämpelskatten för lagfarter eller lagfartskostnad som den också kallas ligger på 1,5 procent av antingen köpeskillingen (priset för fastigheten) eller taxeringsvärdet. Stämpelskatt tas ut på det belopp som är högst av de två. Om det är ett företag eller annan juridisk person som registrerar lagfarten är stämpelskatten 4,25 procent.

lagfart

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 13 juni, 2024 klockan 14:30


Digital specialist och skribent

E-post Linkedin: Viktor Ström

Viktor har flera års erfarenhet av finansbranschen, bland annat från tidigare arbete inom Bonnierkoncernen. Viktor har tidigare jobbat med företagsfinansiering.

Dela artikel