Faktura - vad är det och vad ska den innehålla? - [2024]
Hem » Vad är faktura?

Faktura

När du handlar i en fysisk affär får du ofta möjlighet att betala med kort eller kontant. Handlar du däremot på nätet kan du istället välja att betala mot faktura.

I den här artikeln berättar Likvidum mer om vad en faktura är och vad den ska innehålla. Vi berättar också om hur du gör för att bestrida en felaktig faktura.

Pontus Wiss

Innehållsansvarig: Pontus Wiss

Marcus Lindblad

Granskad av: Marcus Lindblad

Denna artikel skrevs 2022-10-17 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 12:54

faktura

Faktura – vad är det?

En faktura är ett skriftligt krav på betalning från ett företag som har sålt en vara eller en tjänst till dig.
Det är ett populärt betalningsalternativ för personer som handlar på distans och som först vill få hem varan därefter betala för den.
Enkelt förklarat är alltså en faktura är ett slags kreditavtal mellan en säljare och köpare. Om betalningsvillkoren i fakturan är 30 dagar innebär det att du får 30 dagars kredit på fakturabeloppet.
Oftast får du fakturan för ditt köp via mejl eller per post. Du får en viss tid på dig att betala skulden och missar du den sista betalningsdagen kommer du att behöva betala en påminnelseavgift och dröjsmålsränta.
Läs mer om:

faktura

Det här ska finnas med i en faktura

Fakturan har en viktig funktion när det gäller moms och skatter. Det är nämligen innehållet i fakturan som reglerar rätten till avdrag samt till momsåterbäring. Därför är innehållet i en faktura mycket viktigt och regleras i Mervärdesskattelag (1994:200).
Det som ska finnas i en faktura är:

 • Säljarens namn
 • Benämning (Faktura, Självfaktura eller Kreditfaktura)
 • Fakturadatum
 • Fakturanummer
 • Säljarens och köparens adresser
 • De sålda produkternas antal och art
 • Pris per enhet och totalt
 • Eventuella rabatter
 • Momssats (momsbefrielse kräver hänvisning till relevanta bestämmelser)
 • Momsbelopp
 • Betalningsvillkor och dröjsmålsränta
 • Säljarens betalningsuppgifter
 • Förfallodatum
faktura

Förfallodag, påminnelse och dröjsmålsränta

Tre viktiga begrepp att känna till när det gäller fakturor är förfallodag, påminnelse och dröjsmålsränta.

 • Förfallodag. Den sista dagen du har på dig att betala fakturan. Vissa säljare anger ”Betalas senast” där du ser direkt betalningsdagen. Andra använder uttrycket ”Oss tillhanda”, vilket innebär att du måste betala några dagar tidigare så att beloppet är hos säljaren på det angivna datumet.
 • Betalningspåminnelse. Om du missat att betala din faktura i tid kommer du att få en betalningspåminnelse. Den ska innehålla uppgifter om den förfallna fakturan och om att betalning inte skett. Avgiften för den, oftast 60 kronor, kommer att läggas på det ursprungliga fakturabeloppet.
 • Dröjsmålsränta. Beräknas på hela fakturabeloppet inklusive moms, men utesluter de olika avgifterna för påminnelse, fakturering och inkasso. Räntan ska betalas från förfallodagen med den avtalade procentsatsen. Finns det inget avtalat om procentsats gäller lagens bestämmelse om att dröjsmålsränta ska motsvara referensräntan + 8 procent av fakturabeloppet.
faktura

Faktura som löpande kredit

Det är även möjligt att handla mot faktura på ett annat sätt som skiljer sig från det traditionella. Vissa säljare kan nämligen bevilja en kreditgräns på ett visst belopp. Därefter kan du handla varor och tjänster och få en gemensam faktura. Så fort du betalar fakturan förnyas kreditutrymmet som du kan återanvända.
Normalt sett är det inte säljaren eller butiken som lånar ut pengarna till dig, utan det finns oftast en bank eller kreditinstitut som samarbetar med butiken och som står för lånet.

faktura

Vad är en kreditfaktura?

Ibland kan hända att det uppstår fel i en faktura. Det kan gälla produkt, pris eller kvantitet. Då ska du kräva att fakturan ändras så att du betalar det som du faktiskt köpt.
För att rätta till felen måste säljaren dock först utfärda en kreditfaktura. I den krediteras du på det du betalat för mycket, vilket gör att fakturan får ett negativt totalbelopp. Har du inte betalat den ursprungliga fakturan än kommer du att få en ny faktura med de rätta beloppen. Har du redan betalat kommer du att få pengarna på ditt konto.

bestrid faktura

Bestrida en felaktig faktura

Bara för att du fått en faktura betyder inte att den är riktig och du ska betala. Anser du att det är något du inte beställt ska du bestrida fakturan i sin helhet. Är fakturan delvis fel kan du betala det du anser stämmer och bestrida den felaktiga delen.
Så här bestrider du en faktura

1. Skriv till säljaren

Det första steget är alltid att kontakta säljaren. Det är bra om du gör det skriftligen för att samla in bevis i ärendet. Skicka mail med läskvitto så är du säker på att mailet kommit fram och öppnats.

2. Om du får påminnelser och inkassokrav

Du behöver inte bestrida påminnelser för fakturor du bestridit och har bevis för. Får du inkassokrav betyder det inte att du måste betala det eller att du kommer att få en betalningsanmärkning. Ett inkassokrav bestrider du på samma sätt som en faktura. Bifoga bara din bestridan så de vet att du har gjort rätt.

3. Om säljaren kontaktar Kronofogden

Vissa säljare vänder sig direkt till Kronofogden för att driva in sina pengar. I sådant fall kommer du att få ett betalningsföreläggande från Kronofogden. Som svar kan du skriva att du bestrider kravet samt bifoga all korrespondens i ärendet. Så länge du är aktiv kan du inte få betalningsanmärkningar.

4. Säljaren går vidare

Om säljaren bestämmer sig kan den gå vidare och få ärendet prövat i tingsrätt. Det är viktigt att veta att det är säljaren som måste bevisa att fakturan är riktig. Dessutom är det ganska få företag som driver ett ärende så långt.

5. Be om hjälp

Är du osäker dina rättigheter ska du ta kontakt med kommunens konsumentvägledning eller med Hallå konsument. Båda tjänsterna är gratis och erbjuder värdefull rådgivning.

6. Få ärendet prövat

Om du och säljaren inte kommer överens kan du få ditt ärende prövat i ARN – Allmänna reklamationsnämnden. Nämnden kommer med rekommendationer som nästan alla företag följer. Det är gratis, men handläggningstiden kan vara upp till 6 månader.

faktura

Denna artikel skrevs 2022-10-17 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 12:54

Head of online sales och innehållsansvarig

pontus.wiss@likvidum.se Linkedin: Pontus Wiss

Pontus har jobbat inom privatekonomi sedan 2015, både på en långivare och ett av Sveriges största affiliatenätverk. På så sätt har Pontus en bred kunskap och erfarenhet om privatekonomins olika aspekter.

Dela artikel