Kontoutdrag - vad är det & hur får du det? | Likvidum - 2024
Hem » Vad är kontoutdrag?

Kontoutdrag – vad är det?

Genom att begära ett kontoutdrag blir det enklare för dig att veta hur mycket pengar du disponerar över. Det ger trygghet och underlättar planeringen för framtiden.

I den här artikeln går Likvidum igenom mer om hur kontoutdrag fungerar, vad det ska innehålla och hur du gör för att beställa ett.

Pontus Wiss

Innehållsansvarig: Pontus Wiss

Olle Gordh

Granskad av: Olle Gordh

Denna artikel skrevs 2022-11-14 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 13:42

kontoutdrag

Hur fungerar ett kontoutdrag?

Ett kontoutdrag är en sammanställning av alla transaktioner på ditt konto. Det visar allt som har gått in på kontot samt allt som har betalats ut. När bankhändelserna har registrerats får du ett saldo som visar kontots behållning, det vill säga summan du har att röra dig med vid den aktuella tidpunkten.
Kontoutdrag som du beställer på papper avser en viss tidsperiod – månad, kvartal eller år. Den visar dock inte det tillgängliga beloppet på kontot just den dagen du får utdraget eftersom det tar några dagar med posten. Vill du veta den exakta summan av dina tillgångar ska du logga in på din internetbank.
Det är vanligt att banker och långivare ber om kontoutdrag, för att göra en riskbedömning av dig när du vill låna pengar

kontoutdrag

Så får du ett kontoutdrag

Det finns fler sätt att få ut ett kontoutdrag beroende på hur snabbt du vill ha informationen:

  • Besök din bank och få ett utdrag utskrivet som du kan ta hem och kontrollera.
  • Skriv ut ett kontoutdrag i en bankomat där du får det aktuella summan som finns på kontot just då.
  • Logga in på internetbanken på dator eller i mobilen och få tillgång till äldre (upp till 24 månader) transaktioner som visar pengarnas rörelser under perioden.
kontoutdrag

Fördelar med kontoutdrag

För dig med små ekonomiska marginaler kan ett kontoutdrag vara ett nödvändigt instrument för att få ekonomin att gå ihop. Några av fördelarna med att använda ett kontoutdrag kan vara följande:

  • Du får en klar bild av hur dina pengar rör sig på kontot. Att identifiera dina inkomster och framför allt dina utgifter kan vara ett bra sätt att styra pengarna och planera realistiskt. Genom att minska utgifterna kan du se en tydlig förbättring av kontots saldo.
  • Du kan upptäcka fel. Du vet på ett ungefär hur mycket pengar kommer att betalas ut från ditt konto varje månad. Men tänk om något har blivit fel? Att det har dragits mer än det du trodde eller att en inkomst har uteblivit? Ska vardagen flyta på normalt måste du veta hur mycket pengar du förfogar över.
  • Nödvändigt för företagare. Har du ett företag och sköter bokföringen själv vet du att kontoutdraget är det viktigaste du har. Via den bockar du av alla leverantörs- och kundfakturor utan risk att glömma någon. Du vet exakt hur mycket det finns på företagskontot och kan fatta informerade beslut om verksamheten, vilket leder till lättare kontoavstämning och snabbare bokföring.
kontoutdrag

Bankens skyldighet

Lagen om betaltjänster (2010:751) innehåller alla regler om betalningar, där även kontoinformationstjänst ingår.
Banken ska erbjuda dig kostnadsfri information om dina kontotransaktioner, vilket sker i form av bankutdrag. Utdraget ska vara tillgängligt minst en gång per månad. Du ska även kunna se löpande transaktioner i din internetbank samt ta fram historiska sådana vid behov.
Bankerna sparar transaktionerna under olika lång tid, men enligt Bokföringslagen ska uppgifter om transaktioner sparas i sju år, men det finns banker som lagrar kontoutdrag i upp till tio år.

kontoutdrag

Kontoutdrag från skattekonto

Har du en inkomst i Sverige ska du betala skatt vilket innebär att du har ett skattekonto. Där finns registrerade bland annat alla dina skatteinbetalningar, preliminär- och slutlig skatt. Blir pengarna liggande där får du även kostnads- och/eller intäktsränta.
Varje månad stämmer man av kontot och skickar ett kontoutdrag hem till dig eller till din digitala brevlåda om du får:

  • Ett betalningskrav
  • Din slutliga skatt
  • Återbäring
  • Ett saldo på över 99 kronor

För att se ditt skattekonto loggar du in på skatteverket.se och legitimerar dig med din BankID.

kontoutdrag

Denna artikel skrevs 2022-11-14 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 13:42

Head of online sales och innehållsansvarig

pontus.wiss@likvidum.se Linkedin: Pontus Wiss

Pontus har jobbat inom privatekonomi sedan 2015, både på en långivare och ett av Sveriges största affiliatenätverk. På så sätt har Pontus en bred kunskap och erfarenhet om privatekonomins olika aspekter.

Dela artikel