Inkomstbasbelopp [2024] - Vad är inkomstbasbeloppet i år?
Hem » Inkomstbasbelopp
Viktor Ström

Av: Viktor Ström

Uppdaterad: 31 januari, 2024

Array

Inkomstbasbelopp – 2024

Inkomstbasbelopp är ett belopp som beräknas av Pensionsmyndigheten och slås fast av regeringen varje år. Inkomstbasbeloppet används bland annat för att beräkna den högsta pensionsgrundande inkomsten. För 2024 är inkomstbasbeloppet 76 200 kronor.

inkomstbasbelopp

Vad är inkomstbasbelopp?

Inkomstbasbeloppet är ett av tre basbelopp som används för att räkna fram ersättningar i det offentliga försäkringssystemet. Den andra två basbeloppen är prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet. Inkomstbasbeloppet fastställs av Pensionsmyndigheten varje år och används för att beräkna pensionsgrundande inkomster. Tanken är beloppet ska följa ekonomins och framförallt inkomsternas utveckling för att förhindra att pensionerna släpar efter.

Inkomstbasbeloppet för 2024 är 76 200 kronor.

Inkomstbasbeloppet är lätt att blanda ihop med prisbasbeloppet som är ett mått på prisutvecklingen i samhället. Prisbasbeloppet användes tidigare för att beräkna pensionerna, men frångicks 2001 då inkomstbasbeloppet infördes.

inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet speglar inkomsternas utveckling

Tanken är inkomstbasbeloppet ska spegla inkomstutvecklingen i Sverige genom att följa inkomstindex. Inkomstindex beräknas också av Pensionsmyndigheten och utgår från den genomsnittet av pensionsgrundande inkomster för personer i åldrarna 16-64 år. Inkomstbasbeloppet räknas därför om varje år.

inkomstbasbelopp

Beräkning av inkomstindex och inkomstbasbelopp

Inkomstindex för 2024: Inkomstindexet för 2024 har beräknats till 208,41. Detta indikerar en ökning med 2,6 procent jämfört med 2023 års inkomstindex på 203,13.

Beräkning av Inkomstbasbelopp för 2024: Inkomstbasbeloppet beräknas genom att multiplicera ett ”bastal” (43 313 kronor) med kvoten av inkomstindexet för 2024 och inkomstindexet för 2005. Enligt Pensionsmyndighetens beräkning blir då inkomstbasbeloppet för 2024 en summa på 76 200 kronor.

inkomstbasbelopp

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 31 januari, 2024 klockan 11:03


Digital specialist och skribent

E-post Linkedin: Viktor Ström

Viktor har flera års erfarenhet av finansbranschen, bland annat från tidigare arbete inom Bonnierkoncernen. Viktor har tidigare jobbat med företagsfinansiering.

Dela artikel