Hem » Inkomstbasbelopp
Bild på skribent Viktor Ström

Av: Viktor Ström

Uppdaterad 3 maj, 2023

Inkomstbasbelopp – 2023

Inkomstbasbelopp är ett belopp som beräknas av Pensionsmyndigheten och slås fast av regeringen varje år. Inkomstbasbeloppet används bland annat för att beräkna den högsta pensionsgrundande inkomsten. För 2023 är inkomstbasbeloppet 74 300 kronor.

inkomstbasbelopp

Vad är inkomstbasbelopp?

Inkomstbasbeloppet är ett av tre basbelopp som används för att räkna fram ersättningar i det offentliga försäkringssystemet. Den andra två basbeloppen är prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet. Inkomstbasbeloppet fastställs av Pensionsmyndigheten varje år och används för att beräkna pensionsgrundande inkomster. Tanken är beloppet ska följa ekonomins och framförallt inkomsternas utveckling för att förhindra att pensionerna släpar efter. Inkomstbasbeloppet för 2023 är 74 300 kronor.

Inkomstbasbeloppet är lätt att blanda ihop med prisbasbeloppet som är ett mått på prisutvecklingen i samhället. Prisbasbeloppet användes tidigare för att beräkna pensionerna, men frångicks 2001 då inkomstbasbeloppet infördes.

inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet speglar inkomsternas utveckling

Tanken är inkomstbasbeloppet ska spegla inkomstutvecklingen i Sverige genom att följa inkomstindex. Inkomstindex beräknas också av Pensionsmyndigheten och utgår från den genomsnittet av pensionsgrundande inkomster för personer i åldrarna 16-64 år. Inkomstbasbeloppet räknas därför om varje år.

inkomstbasbelopp

Så används inkomstbasbeloppet

Inkomstbasbeloppet används för att beräkna den högsta möjliga pensionsgrundande inkomsten. För att räkna fram taket multiplicerar man inkomstbasbeloppet med 8,07 (höjt från faktorn 7,5 som användes tidigare). Inkomster som överstiger 8,07 x 68 200 eller 572 970 kronor per år är alltså inte pensionsgrundande. Du får varken mer mindre i allmän pension (den statliga pensionen som alla svenska medborgare har rätt till) om du tjänar mer än så.

inkomstbasbelopp

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 3 maj, 2023 klockan 14:24


Digital specialist och skribent
E-post Linkedin: Viktor Ström
Viktor har flera års erfarenhet av sökmotoroptimering, bland annat från tidigare arbete inom Bonnierkoncernen. Viktor har tidigare jobbat med företagsfinansiering.

Dela artikel