Brutto - vad är det och vad betyder det? - Likvidum - [2024]
Hem » Vad är brutto

Brutto

Brutto är ett ekonomiskt begrepp som avser ett värde innan ett eller flera avdrag har gjorts. Ett vanligt exempel är bruttolön, alltså den lön du får innan skatter och sociala avgifter dragits av. Motsatsen till brutto kallas netto.

Viktor Ström

Skriven av: Viktor Ström

Marcus Lindblad

Granskad av: Marcus Lindblad

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 10 januari, 2024 klockan 12:59

brutto

Vad betyder brutto?

Brutto är ett väl använt begrepp inom både löne- och handelssammanhang, och kan beskriva penningvärde och kapitalvärde före avdrag av något slag, alltså det orörda grundvärdet innan en förändring sker.

Motsatsen till brutto är ordet netto som beskriver slutsumman efter att avdrag har gjorts, och gäller både för ekonomi och produkter. Till exempel, nettolön är lön efter skatt och nettovikt är en produkts vikt efter att förpackningsvikten dragits av.

brutto

Vad är bruttolön?

Bruttolön är benämningen på den lönesumma en anställd får av sin arbetsgivare innan skatt dragits av från det totala beloppet, även kallat grundlön. När företag söker ny arbetskraft och skriver ut lön i arbetsplatsannonser är det oftast bruttolön, det vill säga beloppet innan skatt, som skrivs ut. Motsatsen till bruttolön är nettolön, vilket är lönen som betalas ut efter att skatt och sociala avgifter dragits av.

brutto

Vad är bruttovinst?

Bruttovinst är ett vanligt nyckeltal som används av olika företag och brukar i de flesta fall avse vinst utan avdrag för olika kostnader. Motsatsen till bruttovinst är nettovinst, vilket är den summa som kvarstår efter att alla kostnader dragits av.

brutto

Bruttolöneavdrag

Inkluderat i bruttobeloppet finns ett flertal förmåner som en arbetsgivare kan erbjuda sina anställda, detta kallas för bruttolöneavdrag. Avdraget innebär att den anställde får minskad bruttolön som kompenseras med att den anställde får ta del av förmåner till ett bättre pris än om de hade köpts för egna skattade pengar.

Exempel på vanliga förmåner som ingår i bruttolöneavdraget brukar vara leasing av bil eller bostad och lunchkuponger, men även tillfällig privat sjukvård kan ingå som förmån. Oavsett vilka förmånerna är blir löntagaren förmånsbeskattad när dessa utnyttjas, och detta betyder att beskattningsunderlaget ökar. Vid förmånsbeskattning inkluderas även uträkning av sociala avgifter och källskatt på lön.

Det kan vara bra att komma ihåg att ens bruttolön påverkar bland annat hur mycket som kan fås ut och betalas in i föräldrapenning, sjukpenning och statlig ålderspension. Genom bruttolöneavdrag sänks bruttolönen och därmed sjunker också det underlag som gäller för dessa statliga försäkringar.

brutto

Nettolöneavdrag

Motsatsen till bruttolöneavdrag är nettolöneavdrag, som innebär att den anställde tar av sina skattade pengar och betalar tillbaka till sin arbetsgivare. Exempel på när detta sker kan vara vid ett förskott på lön eller semesterersättning, och nettolöneavdrag räknas inte som en skattefördel som bruttolöneavdraget gör.

brutto

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 10 januari, 2024 klockan 12:59


Digital specialist och skribent

E-post Linkedin: Viktor Ström

Viktor har flera års erfarenhet av finansbranschen, bland annat från tidigare arbete inom Bonnierkoncernen. Viktor har tidigare jobbat med företagsfinansiering.

Dela artikel