Vad är brutto?

Myntstapel framför klocka

Vad betyder brutto?

Brutto är ett väl använt begrepp inom både löne- och handelssammanhang, och kan beskriva penningvärde och kapitalvärde före avdrag av något slag, alltså det orörda grundvärdet innan en förändring sker.
Ordet brutto härstammar från latinets Brutus, som översatt till svenska betyder rå, och i handelssammanhang används brutto för att beskriva en rå och enkel, oförändrad produkt eller vara.
Motsatsen till brutto är ordet netto som beskriver slutsumman efter att avdrag har gjorts, och gäller både för ekonomi och produkter. Till exempel, nettolön är lön efter skatt och nettovikt är en produkts vikt efter att förpackningsvikten dragits av.

Vad är bruttolön?

Bruttolön är benämningen på den lönesumma en anställd får av sin arbetsgivare innan skatt dragits av från det totala beloppet, även kallat grundlön. När företag söker ny arbetskraft och skriver ut lön i arbetsplatsannonser är det oftast bruttolön, det vill säga beloppet innan skatt, som skrivs ut. Motsatsen till bruttolön är nettolön, vilket är lönen som betalas ut efter att skatt och sociala avgifter dragits av.

Vad är bruttovinst?

Bruttovinst är ett vanligt nyckeltal som används av olika företag och brukar i de flesta fall avse vinst utan avdrag för olika kostnader. Motsatsen till bruttovinst är nettovinst, vilket är den summa som kvarstår efter att alla kostnader dragits av.

Bruttolöneavdrag

Inkluderat i bruttobeloppet finns ett flertal förmåner som en arbetsgivare kan erbjuda sina anställda, detta kallas för bruttolöneavdrag. Avdraget innebär att den anställde får minskad bruttolön som kompenseras med att den anställde får ta del av förmåner till ett bättre pris än om de hade köpts för egna skattade pengar.
Exempel på vanliga förmåner som ingår i bruttolöneavdraget brukar vara leasing av bil eller bostad och lunchkuponger, men även tillfällig privat sjukvård kan ingå som förmån. Oavsett vilka förmånerna är blir löntagaren förmånsbeskattad när dessa utnyttjas, och detta betyder att beskattningsunderlaget ökar. Vid förmånsbeskattning inkluderas även uträkning av sociala avgifter och källskatt på lön.
Det kan vara bra att komma ihåg att ens bruttolön påverkar bland annat hur mycket som kan fås ut och betalas in i föräldrapenning, sjukpenning och statlig ålderspension. Genom bruttolöneavdrag sänks bruttolönen och därmed sjunker också det underlag som gäller för dessa statliga försäkringar.

Nettolöneavdrag

Motsatsen till bruttolöneavdrag är nettolöneavdrag, som innebär att den anställde tar av sina skattade pengar och betalar tillbaka till sin arbetsgivare. Exempel på när detta sker kan vara vid ett förskott på lön eller semesterersättning, och nettolöneavdrag räknas inte som en skattefördel som bruttolöneavdraget gör.

Artikeln uppdaterades senast 27 Oktober 2021
Viktor Ström
Digital specialist och skribent
viktor.strom@likvidum.se Linkedin: Viktor Ström
Viktor har flera års erfarenhet av sökmotoroptimering, bland annat från tidigare arbete innom Bonnierkoncernen. Viktor har tidigare jobbat med företagsfinansiering.