IBAN - Så fungerar IBAN-nummer | Likvidum - [2024]
Hem » IBAN – Så funkar IBAN-nummer

IBAN-nummer – så funkar det

IBAN, en förkortning för International Bank Account Number, är en internationell standard för identifiering av bankkonton vid överföringar och transaktioner mellan konton i olika länder. IBAN-systemet används i alla EU-länder och Norge, Liechtenstein, Schweiz, Turkiet samt Ungern.

Viktor Ström

Skriven av: Viktor Ström

Olle Gordh

Granskad av: Olle Gordh

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 10 januari, 2024 klockan 13:16

IBAN-nummer

Vad är ett IBAN-nummer?

Akronymen IBAN är en förkortning för den engelska termen International Bank Account Number. IBAN är en internationellt accepterad metod för att identifiera mottagarkontot vid banköverföringar och betalningar över landsgränser. Ett IBAN-nummer består av en sifferserie som identifierar land, kontonummer och bank.

IBAN-nummer

Var används IBAN?

IBAN-systemet används i samtliga EU-länder plus Norge, Island, Liechtenstein och Turkiet. Om du bor i något av dessa länder och vill göra en banköverföring till någon i ett annat land så ska du därför ange det mottagande kontos IBAN-nummer vid överföringar. Inom EU, EES och Schweiz måste IBAN-numret ange om du gör en överföring i Euro.

I de flesta fall ska du utöver IBAN-numret även ange BIC-kod vid betalning till utländska konton. I USA används inte IBAN-systemet. Gör du en överföring till ett amerikanskt konto ska du istället ange en så kallad FW-nummer (förkortning för Federal Wire) och BIC-nummer.

IBAN-nummer

Därför används IBAN

IBAN-systemet utvecklades för att göra betalningar över landgränser säkrare och för att effektivisera bankernas arbete. Tack vare IBAN går det betydligt snabbare att överföra pengar eftersom banken inte längre behöver lägga lika mycket resurser på kontroller.

Innan man började använda IBAN och motsvarande system var någon på banken tvungen att manuellt granska varje överföring. Det var också vanligt att betalningar stoppades på vägen och gick i retur till avsändaren eftersom mottagaren inte kunde identifieras. Genom IBAN-system slipper man den problematiken.

IBAN-nummer

Så funkar IBAN-systemet

IBAN består av en serie siffror som talar om vilket land, bank och kontonummer det gäller och beräknas enligt den internationella standarden ISO 13.616. IBAN-systemet har utvecklats från en matematisk modell som gör att det går att kontrollera all information automatiskt. Vid betalningar från svenska banker till utländska konton ska både IBAN och även ett BIC-nummer (BIC identifierar bank) användas.

IBAN-nummer kan vara olika långa men består som mest av 34 tecken och inleds alltid med två bokstäver som anger vilket land kontot finns i. Svenska IBAN-nummer börjar (föga överraskande) med SE och innehåller totalt 24 tecken varav 22 är siffror. Norska medborgare har något färre IBAN-siffror att hålla koll på. Ett norskt IBAN består av 15 tecken och börjar med NO.

IBAN-nummer

IBAN-nummer består av följande delar:

  • Två bokstäver som talar vilket land mottagaren finns i.
  • Två kontrollsiffror som bygger på de följande siffror och räknas fram enligt en särskild formel.
  • Tre siffror som anger vilken bankkontot finns hos.
  • Resten av siffrorna identifierar kontot. Hur många siffror som anges skiljer sig från land till land. I Sverige är det 17 siffror som gäller.
IBAN-nummer

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 10 januari, 2024 klockan 13:16


Digital specialist och skribent

E-post Linkedin: Viktor Ström

Viktor har flera års erfarenhet av finansbranschen, bland annat från tidigare arbete inom Bonnierkoncernen. Viktor har tidigare jobbat med företagsfinansiering.

Dela artikel