Så funkar IBAN-nummer

Man betalar med sitt kontokort via laptop

Vad är ett IBAN-nummer?

Akronymen IBAN är en förkortning för den engelska termen International Bank Account Number. IBAN är en internationellt accepterad metod för att identifiera mottagarkontot vid banköverföringar och betalningar över landsgränser. Ett IBAN-nummer består av en sifferserie som identifierar land, kontonummer och bank.

Var används IBAN?

IBAN-systemet används i samtliga EU-länder plus Norge, Island, Liechtenstein och Turkiet. Om du du bor i något av dessa länder och vill göra en banköverföring till någon i ett annat land så ska du därför ange det mottagande kontos IBAN-nummer vid överföringar. Inom EU, EES och Schweiz måste IBAN-numret ange om du gör en överföring i Euro.

I de flesta fall ska du utöver IBAN-numret även ange BIC-kod vid betalning till utländska konton. I USA används inte IBAN-systemet. Gör du en överföring till ett amerikanskt konto ska du istället ange en så kallad FW-nummer (förkortning för Federal Wire) och BIC-nummer.

Därför används IBAN

IBAN-systemet utvecklades för att göra betalningar över landgränser säkrare och för att effektivisera bankernas arbete. Tack vare IBAN går det betydligt snabbare att överföra pengar eftersom banken inte längre behöver lägga lika mycket resurser på kontroller.

Innan man började använda IBAN och motsvarande system var någon på banken tvungen att manuellt granska varje överföring. Det var också vanligt att betalningar stoppades på vägen och gick i retur till avsändaren eftersom mottagaren inte kunde identifieras. Genom IBAN-system slipper man den problematiken.

Så funkar IBAN-systemet

IBAN består av en serie siffror som talar om vilket land, bank och kontonummer det gäller och beräknas enligt den internationella standarden ISO 13.616. IBAN-systemet har utvecklats från en matematisk modell som gör att det går att kontrollera all information automatiskt. Vid betalningar från svenska banker till utländska konton ska både IBAN och även ett BIC-nummer (BIC identifierar bank) användas.

IBAN-nummer kan vara olika långa men består som mest av 34 tecken och inleds alltid med två bokstäver som anger vilket land kontot finns i. Svenska IBAN-nummer börjar (föga överraskande) med SE och innehåller totalt 24 tecken varav 22 är siffror. Norska medborgare har något färre IBAN-siffror att hålla koll på. Ett norskt IBAN består av 15 tecken och börjar med NO.

IBAN-nummer består av följande delar:

  • Två bokstäver som talar vilket land mottagaren finns i.
  • Två kontrollsiffror som bygger på de följande siffror och räknas fram enligt en särskild formel.
  • Tre siffror som anger vilken bank kontot finns hos.
  • Resten av siffrorna identifierar kontot. Hur många siffror som anges skiljer sig från land till land. I Sverige är det 17 siffror som gäller.
Artikeln uppdaterades senast 27 Oktober 2021
Viktor Ström
Digital specialist och skribent
viktor.strom@likvidum.se Linkedin: Viktor Ström
Viktor har flera års erfarenhet av sökmotoroptimering, bland annat från tidigare arbete innom Bonnierkoncernen. Viktor har tidigare jobbat med företagsfinansiering.