Upplupen ränta - vad är det för något? - Likvidum - [2024]
Hem » Vad är upplupen ränta?

Upplupen ränta

Begreppet upplupen ränta är vanligt förekommande inom bokföringen, mer specifikt i samband med bokslutet, för att visa en verklig bild av årets resultat.
Men upplupen ränta kan även ha en viss ekonomisk betydelse för dig som privatperson.
Läs vidare för att ta reda mer om upplupen ränta, hur den fungerar och hur den påverkar dig.

Viktor Ström

Skriven av: Viktor Ström

Marcus Lindblad

Granskad av: Marcus Lindblad

Denna artikel skrevs 2022-04-11 och uppdaterades 10 januari, 2024 klockan 10:14

Upplupen ränta

Vad är upplupen ränta?

Termen upplupen ränta avser ränta som inte har betalats än, men som hör till det aktuella året. Beroende på vad den avser kan den upplupna räntan vara en inkomst, exempelvis inlåningsränta på sparande, eller en utgift, så som ränta på krediter.

Anledningen till att räntan kallas för upplupen är eftersom den är beräknad, men kommer att betalas ut eller in under en senare period. Några tillfällen då upplupen ränta ofta förekommer är i samband med bolån, sparkonto eller i företagets bokföring.

Upplupen ränta

Hur fungerar upplupen ränta

För att du ska få en bättre bild av hur upplupen ränta fungerar i praktiken ska vi ta några exempel.

Sparkonto

När du öppnar ett sparkonto på en bank betalar banken ut ränta till dig för att låna dina pengar. Denna ränta kallas inlåningsränta och baseras på kontots räntesats, saldot som finns på kontot och antalet dagar i beräkningsperioden.

Inlåningsräntan är en inkomst och därför är det viktigt att den beskattas och redovisas i din inkomstdeklaration. Detta sköter dock din bank automatiskt som redovisar uppgifterna till Skatteverket.

Med hjälp av sparkontots ränta och behållning beräknar banken en upplupen ränta varje dag. Den slås sedan ihop och betalas ut, antingen månadsvis eller årsvis.

Bolån

Räntan du betalar för ditt bolån är en kostnadsränta eftersom den innebär är en utgift för hushållet. Bolåneräntan beräknas för tiden från den senaste betalningen och fram till nästa betalning. Eftersom räntekostnaden under den aktuella perioden är obetald då du betalar räntan i efterhand blir den upplupen.
Medan upplupen ränta är en kommande utgift för dig är den en kommande inkomst för din bank.

För dig med företag

I bokföringssammanhang kan upplupen ränta vara antingen en tillgång av intjänad ränta (intäktsränta) eller en skuld av utnyttjad kredit (kostnadsränta). Båda två ska dock ingå i balansräkningen på debet- eller kreditsidan.

Upplupna ränteintäkter och räntekostnader bokför du i samband med bokslutet i syfte att beräkna ett korrekt resultat för räkenskapsåret.

Upplupen ränta

Beräkning av upplupen ränta

Om du har lån eller krediter är det bra att själv kunna beräkna den upplupna räntan. På så sätt kan du enklare förstå hur höga dina räntekostnader kommer att bli, vilket minskar risken för otrevliga överraskningar. Räntekostnader är visserligen avdragsgilla, men trots det kan de påverka din privata ekonomi.

Exempel på upplupen utlåningsränta:

Du tar ett lån på 1 000 000 kronor med en årsränta på 5 procent. Räntekostnaden blir då:
1 000 000 x 0,05 = 50 000 kronor per år eller
50 000/12 = 4 166,6 kronor per månad
Har det varit 3 månader sedan du betalade ränta ska den upplupna räntan beräknas enligt:
4 166,6 x 3 = 12 499,8 kronor i upplupen ränta

Exempel på upplupen inlåningsränta

Du har öppnat ett sparkonto med 2 procent i årsränta och har ett saldo på 100 000 kronor. Inlåningsräntan beräknar du så här:
100 000 x 0,02 = 2 000 kronor i ränta per år eller
2 000/12 = 166,6 kronor per månad
Vi antar att du får ränta varje kvartal och då blir den upplupna räntan för nästa period:
166,6 x 3 = 499,8 kronor

Upplupen ränta

Upplupen ränta vid ångerrätt

Konsumentkreditlagen ger dig alltid 14 dagar för att ångra ett ingånget kreditavtal och ångerfristen börjar löpa den dag avtalet undertecknats. Du har då 30 dagar på dig från att ha informerat långivaren till att betala tillbaka krediten med tillägg för upplupen ränta.
Räntan ska beräknas från den dag du fick pengarna till den dag du gjorde återbetalningen.

upplupen ränta

Summering

Upplupen ränta är ränta som inte betalats än. Den kan räknas som utgift eller som inkomst beroende på vad den avser. Har du ett sparkonto får du inlåningsränta (inkomst) medan på en kredit ska du betala utlåningsränta (utgift).

Genom att lära dig beräkna den upplupna räntan kan du vid varje tillfälle ta reda på dina räntekostnader och på så sätt undvika överraskningar som kan påverka din ekonomi.

Denna artikel skrevs 2022-04-11 och uppdaterades 10 januari, 2024 klockan 10:14


Digital specialist och skribent

E-post Linkedin: Viktor Ström

Viktor har flera års erfarenhet av finansbranschen, bland annat från tidigare arbete inom Bonnierkoncernen. Viktor har tidigare jobbat med företagsfinansiering.

Dela artikel