Effektiv ränta - vad är den & varför är den viktig? - [2024]
Hem » Effektiv ränta

Effektiv ränta

Effektiv ränta är ett mått på den totala kostnaden för en kredit under ett och samma år och uttrycks i procent. Den effektiva räntan avser alltså både de ordinarie räntekostnaderna plus avgifter och övriga kostnader.

Det lån som har den lägsta effektiva räntan är i de allra flesta fall det mest fördelaktiga alternativet.

Pontus Wiss

Innehållsansvarig: Pontus Wiss

Olle Gordh

Granskad av: Olle Gordh

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 10 juni, 2024 klockan 07:52

effektiv ränta

Vad är effektiv ränta?

Effektiv ränta är den totala summan av alla kostnader för ett lån. I den effektiva räntan räknar man in både den ordinarie räntan du betalar för att låna pengarna (den nominella räntan) och alla avgifter som faktura-, uppläggnings- och handläggningsavgifter. Den effektiva räntan är alltså samma sak som ränta + avgifter.

Den effektiva räntan är tänkt att ge en tydlig bild över hur bra lånet är och hur många kostnader som kommer ingå. Som låntagare blir det lättare för dig att jämföra olika lån och krediter med hjälp av den effektiva räntan. Till skillnad från nominell ränta tar den effektiva räntan hänsyn till kostnader som till exempel fasta avgifter och lånets årliga ränta.

effektiv ränta

Hur fungerar effektiv ränta?

Den effektiva räntan hjälper dig som låntagare att se lånets totala kostnad och gör det lättare att jämföra lån och långivare. När den effektiva räntan beräknas tas faktorer som till exempel amorteringsbelopp, avi-avgifter och den nominella räntan med i beloppet. Ju högre den effektiva räntan är desto högre kommer kostnaden för ett eventuellt lån att vara. Vad som däremot inte tas med i beräkningen av effektiv ränta är eventuella externa kostnader som inte är en ordinarie tilläggskostnad för lånet som exempelvis inkasso- och förseningsavgifter.

När du planerar att låna pengar och kontaktar en långivare är det i regel den nominell räntan, den huvudsakliga räntan för ett lån, som visas i marknadsföringen. Anledningen till detta är att effektiv ränta oftast är högre än nominell ränta, eftersom effektiv ränta tar hänsyn till alla kostnader. Den effektiva räntan ska alltid stå med i annonsen, men syns oftast bara i det finstilta.

effektiv ränta

Hur räknar jag ut effektiv ränta?

Att räkna ut den effektiva ränta är ganska knepigt, särskilt för oss som inte läst någon matematik sedan gymnasieskolan. Det du behöver komma ihåg är att den effektiva räntan avser de totala kostnaderna för ta ett lån. Alla kostnader som den “vanliga” nominella räntan, plus eventuella avi-, uppläggnings och handläggningsavgifter. En förenklad formel för att räkna ut effektiv ränta kan se ut så här:

Effektiv ränta = Nominell räntan + avgifter (till exempel avi-, handläggnings- och uppläggningsavgift)

Du bör alltid titta på den effektiva ränta när du jämför olika lån. Alla långivare är skyldiga enligt lag att redovisa den effektiva räntan för sina lån. Eftersom formeln för att räkna ut den effektiva räntan är så komplicerad är smidigaste sättet att jämföra lån att titta på de faktiska kostnaderna. Sajten konsumenternas.se har ett smidigt formulär som hjälper dig att räkna ut den effektiva räntan och kostnaden för alla typer av lån.

effektiv ränta

Effektiv ränta: ett praktiskt exempel

Om vi antar att du planerar att teckna ett mindre lån på 10 000 kr. Du har hittat två olika privatlån som verkar bra, lån ett och lån två. Båda lånen ska betalas av med rak amortering. Oavsett vilket lån du väljer har du bestämt dig för att betala tillbaka pengarna inom 12 månader, fördelat på lika många betalningstillfällen.

Lån ett kommer med en nominell årsränta på 7 % och ingen uppläggningsavgift. Långivaren erbjuder också möjligheten att slippa avi-avgifterna om du betalar av på lånet med e-faktura via din internetbank varje månad. Lån två kommer med en betydligt lägre ränta på 2,75%, vilket låter väldigt fördelaktigt. Samtidigt tar långivaren ut en uppläggningsavgift på 500 kronor och även en avi-avgift på 29 kronor vid varje betalningstillfälle. Vilket ska du välja?

Om vi bara tittar på den nominella räntan ser lån två betydligt bättre ut. Det första lånet kommer ju med mer än dubbelt så hög ränta! Alternativ två borde rimligtvis bli billigare. Men sakta i backarna. Lån ett har visserligen en högre nominell ränta, men eftersom du slipper avgifter helt och hållet blir den effektiva räntan på detta lån lägre. Något som också betyder att det i sin helhet. Den effektiva räntan på lån ett blir 7,23% och de totala kostnaderna för lånet blir 379 kronor. Lån två har en ränta 2,75% vilket förstås är bra, men med alla avgifter blir den effektiva räntan hela 20,64% och den sammanlagda kostnaden 997 kronor.

Tecknar du ett större lån får eventuella avgifter mindre genomslag eftersom de då utgör en mindre andel av lånebeloppet. Om vi istället antar du vill låna 100 000 kronor så kommer ett lån med en ränta på 7% och inga avgifter bli avsevärt dyrare än ett lån med en ränta på 2,75%, även om avgifterna på det senare lånet skulle vara fem gånger högre än i exemplet ovan. I detta fall är både den nominella och effektiva räntan högre. Av den anledningen är det alltid klokt att jämföra lån och titta särskilt noga på effektiva räntan innan du bestämmer dig för ett alternativ.

effektiv ränta

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 10 juni, 2024 klockan 07:52

Head of online sales och innehållsansvarig

pontus.wiss@likvidum.se Linkedin: Pontus Wiss

Pontus har jobbat inom privatekonomi sedan 2015, både på en långivare och ett av Sveriges största affiliatenätverk. På så sätt har Pontus en bred kunskap och erfarenhet om privatekonomins olika aspekter.

Dela artikel