Högkostnadskredit - vad är det & hur hög ränta? - [2024]
Hem » Vad är en högkostnadskredit?

Högkostnadskredit 2024

Den låga räntenivån som länge rått i vårt avlånga land har gjort det gynnsamt för konsumenter att låna till olika ändamål. Trenden har stått i sig så länge att regeringen till och med varit tvungna att föreslå ett flertal åtgärder för att åstadkomma en mer ansvarsfull hantering av högkostnadskrediter.

Men vad är egentligen en högkostnadskredit och vad består åtgärderna i? Det och mycket mer får du lära dig i denna artikel.

Pontus Wiss

Innehållsansvarig: Pontus Wiss

Marcus Lindblad

Granskad av: Marcus Lindblad

Denna artikel skrevs 2023-02-22 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 10:50

Illustration över man som fastnat i skuldfälla med högkostnadskredit

Vad är högkostnadskredit?

Med högkostnadskredit menas ett lån eller annan kredit som har en effektiv ränta högre än Riksbankens referensränta plus 30 procent. I dagsläget innebär det en effektiv ränta på minst 33 procent.
Det mest kända exemplet på högkostnadskrediter är SMS-lån som lanserades i Sverige under 2000-talet. Detta är ett lån utan säkerhet på lite mindre belopp, vanligtvis mellan cirka mellan 500 och 20 000 kronor, och med en förhållandevis kort löptid på maximalt 5 år. Den effektiva räntan på dessa lån har i vissa fall uppgått till flera tusen procent.
Historiskt sett har det visat sig att snabblån främst har erbjudits konsumenter med små ekonomiska marginaler eller som har haft svårigheter att betala tillbaka sina skulder i tid. De låga lånekraven har gjort att högkostnadskrediter i många fall varit dessa konsumenters enda möjlighet att låna pengar. Med sådan kredit kommer därför en risk att hamna i svåra ekonomiska problem om pengarna inte betalas tillbaka enligt avtal.
Läs mer om referensränta

Kvinna i labbrock visualiserar de nya bestämmelserna kring högkostnadskrediter

Nya bestämmelser i Konsumentkreditlagen

Den 1 september 2018 infördes ett antal nya bestämmelser i Konsumentkreditlagen (KKrL) i syfte att stärka konsumentskyddet och minska riskerna för överskuldsättning. Särskilda krav ställs på en måttfull marknadsföring av högkostnadskrediter. Som konsument ska du till exempel kunna se lånets prislapp (totalkostnaden) och inte blir beviljad lån som dina ekonomiska förutsättningar försämrar dina möjligheter att återbetala lånet.
De övriga ändringarna som gjordes i lagen är:

 • Den nominella räntan kan högst vara 40 procent över referensräntan.
 • Dröjsmålsräntan får inte överstiga 40 procent över referensräntan.
 • Det införs ett kostnadstak – det du betalar i räntor och avgifter får inte överstiga lånebeloppet.
 • Lånet får bara förlängas en gång mot betalning.
 • Vid försenad betalning ska du bara betala dröjsmålsränta och inga andra avgifter.
 • Den effektiva räntan har inget räntetak.
 • Långivaren ska märka lånet som högkostnadskredit med varningstriangel.

Bestämmelserna från 2018 gäller inte bolån samt krediter som gäller kreditköp (köp av varor eller tjänster på kredit). Det innebär att även kreditkort är undantagna eftersom även de är avsedda för köp.


Eftersom reglerna i KKrL är tvingande måste följas av alla företag i branschen. Villkor som en långivare tillämpar och som strider mot lagen gäller inte.

Man lyser på en tjuv med ficklampa för att visualisera högkostnadskrediter

Räntetak hindrar högkostnadskrediter att bli för dyra

Högkostnadskrediter har länge varit kända för sin höga ränta. För att begränsa din kostnad utan att förbjuda högkostnadskrediten som sådan har regeringen infört ett räntetak. Den är bestämt till referensränta plus 40 procent. Det betyder att i skrivande stund ligger räntetaket på 43 procent.
Värt att veta är att den nominella räntan minskat från cirka 60 procent 2018 till 12 procent 2019 efter införandet av räntetak, detta enligt Finansinspektionens kartläggning.
Ett resultat av de nya bestämmelserna var att vissa typer av lån försvunnit från långivarnas utbud samtidigt som antalet låntagare med högkostnadskrediter har minskat markant.

Antal blancolån och
högkostnadskrediter
2018 2019
Nya blancolån 30626 21058
Nya högkostnadskrediter 11323 866
Andel högkostnadskrediter 37% 4,10%

Källa: FI:s konsumtionslånekartläggning 2018 och 2019
Långivare 2018 2019
Konsumentkreditinstitut 97,0 % 99,3 %
Nischbanker 2,7 % 0,5 %
Övriga (storbanker, finansbolag) 0,3 % 0,2 %

Räntetaket gäller även dröjsmålsräntan som inte får överstiga referensränta plus 40 procent.

Högkostnadskredit

Kostnadstak

En annan viktig del i reformen var att införa ett kostnadstak. I praktiken innebär det att dina kostnader för en högkostnadskredit (ränta och avgifter) aldrig får vara större än lånebeloppet. Har du en kredit på 20 000 kronor ska inte summan av ränta och avgifter överstiga det.
Det som ingår i kostnadstaket är:

 • Nominell ränta
 • Uppläggningsavgift
 • Fakturaavgift
 • Försäkring för krediten
 • Betalningspåminnelser
 • Aviavgift
 • Inkassoavgift
 • Dröjsmålsränta

Det som däremot inte ingår i kostnadstaket är:

 • Kostnader hos Kronofogden
 • Utmätningskostnader
 • Rättegångskostnader om ditt ärende går till domstol
 • Förbud mot förlängning av högkostnadskrediten – du kan förlänga en högkostnadskredit bara en gång.
Högkostnadskredit

Förlängning av högkostnadskrediter

Målet med de nya bestämmelserna i Konsumentkreditlagen var bland annat att skydda konsumenterna mot höga kreditkostnader samtidigt som man ville ompröva spelreglerna på snabblån-marknaden. Därför var en av ändringarna att en högkostnadskredit bara får förlängas en gång mot en avgift.
Det är viktigt att veta att som förlängning av kredit räknas följande situationer:

 • Ny kredit hos samma långivare – om din långivare erbjuder dig en ny kredit för att betala den befintliga.
 • Ny kredit hos närstående långivare – om en annan än din långivare som står i nära relation till din erbjuder dig ny kredit.
Illustration över man som fastnat i skuldfälla med högkostnadskredit

Denna artikel skrevs 2023-02-22 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 10:50

Head of online sales och innehållsansvarig

pontus.wiss@likvidum.se Linkedin: Pontus Wiss

Pontus har jobbat inom privatekonomi sedan 2015, både på en långivare och ett av Sveriges största affiliatenätverk. På så sätt har Pontus en bred kunskap och erfarenhet om privatekonomins olika aspekter.

Dela artikel