Överskuldsättning - orsaker & följder - Likvidum - [2024]
Hem » Överskuldsättning

Överskuldsättning – vad är det?

En lång period av låga, ibland till och med negativa räntor, har stimulerat konsumtionen i Sverige. De låga räntorna har gjort det mindre lönsamt att spara, men desto mer fördelaktigt att låna. Detta har i sin tur bidragit till att en stor del av svenskarna samlat på sig skulder av olika slag, vare sig det är bolån eller blancolån.
De flesta kan lyckligtvis hantera sina skulder, men det finns en liten del som betecknas som överskuldsatta. I denna artikel får du lära dig mer om ämnet överskuldsättning, vad det är och hur det kan påverka din ekonomi.

Pontus Wiss

Innehållsansvarig: Pontus Wiss

Marcus Lindblad

Granskad av: Marcus Lindblad

Denna artikel skrevs 2023-03-27 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 09:40

överskuldsättning

Det här är överskuldsättning

Det finns ingen entydig definition av begreppet överskuldsättning, men generellt sett handlar det om att en person dragit på sig stora och långvariga skulder som orsakat betalningssvårigheter. Den totala skulden har alltså blivit så stor att det inte finns någon möjlighet för den skuldsatte att återbetala den inom den närmsta framtiden. Det leder till att många tar nya lån för att betala av gamla skulder, vilket resulterar i en ond spiral som kan orsaka stora ekonomiska problem.
Majoriteten av befolkningen har idag någon form av skuld, där de vanligaste är studie- och bostadslån. Ibland kan det kännas tufft att hålla sig till hushållsbudgeten, men så länge dessa svårigheter är kortvariga behöver du inte känna dig överskuldsatt.

överskuldsättning

Hur mäter man överskuldsättning?

Som tidigare nämnt finns det ingen gemensam definition för överskuldsättning. Med det sagt går det ändå att mäta överskuldsättning med hjälp av tre olika metoder:

 • Den administrativa metoden. Med hjälp av den metoden samlar man information om hushållets eller individens ekonomiska problem, till exempel betalningsanmärkningar.
 • Den objektiva metoden. Här mäter man hushållens ekonomiska situation genom belåningsgrad eller skuldkvot.
 • Den subjektiva metoden. Den subjektiva metoden bygger på hushållets eller individens egen uppfattning om sin skuldsituation. Det är den metoden som Kronofogden använder i samband med överskuldsättning.
överskuldsättning

Orsaker till överskuldsättning

Orsakerna till överskuldsättning är komplexa och beror på en rad olika faktorer. Det räcker inte med att säga att höga skulder, låga inkomster eller otillräcklig ekonomisk kunskap ligger till grund för överskuldsättning. Snarare är det en kombination av alla faktorer som kan göra en individ eller ett hushåll ekonomiskt sårbara. Sårbarheten fördjupas när oväntade händelser inträffar, exempelvis arbetslöshet, sjukdom, skilsmässa eller dödsfall. Det är i sådana lägen som en överskuldsättning ofta kan uppstå.
Det är emellertid möjligt att dela in faktorerna som kan orsaka överskuldsättning i tre grupper: strukturella, individuella och oförutsedda.

Strukturella faktorer

Strukturella faktorer avser den ekonomiska miljö som individen befinner sig i. Hit hör bland annat tillgång till lån och krediter, marknadsföring samt finansmarknadens utveckling.
Även om den stora delen av skulder utgörs av studie- och bostadslån har konsumtionslånen ökat drastiskt under det senaste decenniet. Etableringen av nya långivare, framför allt sådana som erbjuder snabblån, har gjort det enklare för konsumenterna att ta lån och därmed lättare att hamna i en skuldfälla.

Individuella faktorer

De individuella faktorerna tar hänsyn till individens förutsättning att hantera sin ekonomiska situation. Exempel på individuella faktorer är personens konsumtionsmönster och kunskaper om hur lån fungerar samt vilken effekt de kan ha på den egna ekonomin. ån

Oförutsedda händelser

Det finns flera oväntade händelser som snabbt kan snabbt försämra din ekonomiska situation och leda till överskuldsättning. Exempel på sådana händelser är sjukdom, konkurs eller plötslig arbetslöshet.
Även om de flesta skulle kunna klara av en oväntad situation finns det de med små ekonomiska marginaler som kan drabbas extra hårt. Tappar du kontrollen över din egen ekonomi är steget till överskuldsättning inte så stort.

överskuldsättning

Riskfaktorer för överskuldsättning

Det finns tillfällen och situationer som ökar risken för överskuldsättning. Några av dem är:

Konsumtion på kredit

I vårt digitaliserade samhälle väljer allt fler att handla online och att betala med kreditkort eller mot faktura. Det betyder att antalet konsumenter som handlar på kredit ökar kraftigt. Ju fler krediter du har, desto större är också risken att drabbas av betalningssvårigheter. Enligt Finansinspektionen är faktiskt konsumenter som ofta handlar på faktura och tar små lån utan säkerhet överrepresenterade när det gäller betalningspåminnelser och inkassokrav.

Spelmissbruk

Enligt Kronofogden har cirka 4 procent av Sveriges befolkning någon form av spelmissbruk. Skuldsättningen som orsakas av spel kan dock döljas bakom en annan överskuldsättning, exempelvis krediter och obetalda hyror.
Enligt en studie av Lunds universitet finns det stark koppling mellan att spela på nätkasino och livebetta på sport och att bli överskuldsatt. Det beror på att många som har ett spelberoende ofta använder lån som ett sätt att finansiera spelandet.

Psykisk och fysisk ohälsa

Det är lätt att få dålig ekonomi och hamna i en överskuldsättning på grund av försämrad hälsa. Med sämre hälsa kommer isolering och depressioner. Om man dessutom känner att skulderna hopar sig ökar den drabbades passivitet och förmåga att betala av dem.

överskuldsättning

Överskuldsättningens konsekvenser

Överskuldsättning påverkar i första hand en människas ekonomi och livskvalitet. Men den har även negativ effekt på omgivningen och på samhället i stort.

Konsekvenser för individen

Kopplingen mellan överskuldsättning och dålig fysisk och psykisk hälsa är tydlig. En person som har samlat på sig stora skulder och upplever betalningssvårigheter lever under en enorm ekonomisk stress. Långa stressperioder kan öka risken för hjärtproblem, högt blodtryck och psykisk ohälsa.
Å andra sidan så kan det vara så att det är sjukdomen i sig som orsakar en överskuldsättning och en försämrad ekonomisk situation. En stor del av Kronofogdens register innehåller personer med sjuk- och aktivitetsersättning.

Konsekvenser för familjen

Om en person i familjen har ekonomiska problem drabbas ofta hela familjen, inklusive barnen. Överskuldsättning kan dessutom vara ett hinder för att kunna byta bostad, teckna försäkringar eller köpa mobilabonnemang. Utöver det kan en försämring av familjens levnadsstandard orsaka stress i relationerna och i värsta fall leda till skilsmässa eller separation.

Konsekvenser för samhället

Även om överskuldsättning förstås är svårast för den enskilda personen finns det konsekvenser även för hela samhället. Överskuldsatta personer drabbas till exempel i större utsträckning av fysisk och psykisk ohälsa jämfört med den övriga befolkningen. Beräkningar visar att genomsnittliga sjukvårdskostnaden per person uppgår till över 120 000 kronor om året, vilket ger en total kostnad på över 3,5 miljarder.
Människor som är sjukskrivna orsakar dessutom produktionsbortfall, vilket i sin tur leder till minskad lön, men även minskade inkomster till staten i form av skatt, arbetsgivar- och sociala avgifter.
Överskuldsättning påverkar också samhället genom ökade kostnader för arbetslös- och aktivitetsersättning, sjukpenning och olika ekonomiska bidrag. De sammanlagda kostnaderna för de ersättningarna är beräknade till cirka 2,2 miljarder per år.

överskuldsättning

Hur undviker du överskuldsättning?

Vem som helst kan få ekonomiska bekymmer då och då. De flesta klaras av snabbt och utan större problem, men vill du minska risken för överskuldsättning finns det en del saker du kan göra:

 • Ta inte lån om du absolut inte måste. Fråga familj och vänner först.
 • Försök att lösa bristen på pengar på något annat sätt. Kanske kan du vänta tills du får nästa lön eller försöka spara pengar innan du ska göra det du vill.
 • Låna inte mer än du behöver och återbetala så snabbt du kan.
 • Betala av ett lån innan du ska ta ett annat.
 • Samla dina lån och krediter i ett större lån med lägre ränta.
 • Sök hjälp tidigt om du märker att du får betalningsproblem. Kontakta din långivare eller leverantör och be om en ny avbetalningsplan.
 • Gör en budget. Då vet du exakt vart dina pengar tar vägen.
 • Ha en buffert genom att spara regelbundet. Med ett sparkapital blir det lättare att hantera skulder som uppstår på grund av en förändrad livssituation.
 • Kontakta din kommunala budget- och skuldrådgivare om du känner oförmåga att själv lösa dina skuldproblem. Där kan du få hjälp med att planera din ekonomi och hantera dina skulder samt kontakta dem som du är skyldig pengar. Dessutom får du stöd om du skulle ansöka om skuldsanering.
överskuldsättning

Denna artikel skrevs 2023-03-27 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 09:40

Head of online sales och innehållsansvarig

pontus.wiss@likvidum.se Linkedin: Pontus Wiss

Pontus har jobbat inom privatekonomi sedan 2015, både på en långivare och ett av Sveriges största affiliatenätverk. På så sätt har Pontus en bred kunskap och erfarenhet om privatekonomins olika aspekter.

Dela artikel