Disponibel inkomst - vad innebär det? - Likvidum - [2024]
Hem » Vad innebär disponibel inkomst?

Disponibel inkomst

Disponibel inkomst är enkelt förklarat den summa du har kvar att spendera på konsumtion och sparande när du dragit bort skatten på dina inkomster. Det är lätt att blanda ihop begreppen disponibel inkomst och nettolön, men det finns vissa viktiga skillnader som kan vara bra att känna till.
I den här artikeln går Likvidum igenom mer om vad disponibel inkomst är, hur man beräknar den och hur den skiljer sig från din nettolön.

Viktor Ström

Skriven av: Viktor Ström

Olle Gordh

Granskad av: Olle Gordh

Denna artikel skrevs 2023-04-18 och uppdaterades 10 januari, 2024 klockan 10:22

disponibel inkomst

Vad är disponibel inkomst?

Din disponibla inkomst består av alla dina inkomster, bidrag och stöd minus skatten du betalar. Det är alltså den del av din eller hushållets inkomster som du kan spendera på det du vill, exempelvis konsumtion, nöjen och sparande.
Med hjälp av den disponibla inkomsten är det möjligt att få en uppfattning om inkomstfördelningen i en viss region. Den visar dessutom vilka medel hushållen i regionen kan lägga på privat konsumtion som till exempel mat, boende, kläder och bil. Det som blir kvar brukar sparas till framtiden.
Enligt beräkningar från 2019 var den genomsnittliga disponibla inkomsten 231 000 kronor per invånare. Högst var den i Stockholms län med 266 000 kronor och lägst i Blekinge med 208 000 kronor per invånare.
Vill du låna pengar kan din disponibla inkomst utgöra en del av grunden för hur mycket du kan ansöka om och vilka villkor du kan få från långivaren.

disponibel inkomst

Det här ingår i din disponibla inkomst

Din disponibla inkomst visar ditt ekonomiska oberoende och självständighet. Ju högre den är, desto mer pengar har du att röra dig med varje månad. Då har du även möjlighet att bygga upp ett sparande, eller buffert, som du kan använda vid akuta problem eller för framtida behov.
De inkomster som ligger till grund för beräkningen av din disponibla inkomst är främst:

  • Lön
  • Kapitalinkomster, så som aktieutdelning eller räntor på sparande
  • Inkomster från näringsverksamhet
  • Positiva transfereringar, exempelvis socialbidrag, bostadsbidrag, barnbidrag, försörjningsstöd, erhållet studielån
  • Olika subventioner för till exempel utbildning, hälso- och sjukvård
disponibel inkomst

Hur beräknas disponibel inkomst?

När man beräknar din disponibla inkomst minskar man dina samlade inkomster med skatt och de negativa transfereringarna. Det som ska räknas bort från dem är:

  • Slutlig skatt
  • Betalt underhållsbidrag
  • Återbetalt studielån

Dina egna inkomster summeras var för sig medan bidragen – som är gemensamma för alla i hushållet, som till exempel barnbidrag, bostadsbidrag – fördelas lika mellan de vuxna. Det gör man för att lättare jämföra kvinnors och mäns ekonomiska oberoende.
Om det finns subventioner för barnen i hushållet så fördelas de lika mellan föräldrarna, oavsett om de bor tillsammans eller inte.

disponibel inkomst

Disponibel inkomst är inte samma som nettolön

Om du är anställd får du lön varje månad. Utöver den kan du även ha olika löneförmåner. Från bruttolönen drar din arbetsgivare skatt som beräknas med hjälp av skattetabeller. Det som återstår då är din nettolön. Med andra ord beror din nettolön på vilken lön du har samt på hur stora dina löneförmåner är.
När det gäller din disponibla inkomst inkluderar den förutom din lön även andra inkomster som du eller ditt hushåll får, exempelvis bidrag. Det finns många som är berättigade till olika typer av bidrag. Dessa är normalt sett knutna till bidragstagarens ekonomiska, fysiska eller sociala tillstånd.
Det är flera myndigheter som har rätt att besluta om bidrag. Försäkringskassan betalar till exempel ut barnbidrag, sjukpenning och föräldrapenning medan kommunerna betalar ut bostadsbidrag och försörjningsstöd.
Utöver lön och bidrag kan du och ditt hushåll ha andra former av inkomst, från exempelvis aktieutdelning eller sparräntor. Kort sagt är nettolön och disponibel inkomst inte samma sak, även om de till en början kan verka lika.

disponibel inkomst

Denna artikel skrevs 2023-04-18 och uppdaterades 10 januari, 2024 klockan 10:22


Digital specialist och skribent

E-post Linkedin: Viktor Ström

Viktor har flera års erfarenhet av finansbranschen, bland annat från tidigare arbete inom Bonnierkoncernen. Viktor har tidigare jobbat med företagsfinansiering.

Dela artikel