KALP (Kvar-Att-Leva-På) - vad är en KALP-kalkyl? - [2024]
Hem » Kalp-kalkyl

KALP (kvar att leva på-kalkyl) – Hur fungerar det?

Varje gång du ansöker om att låna pengar måste långivaren göra en kreditprövning för att försäkra sig om att din ekonomi klarar av att betala räntor och amorteringar på lånet. Med hjälp av en kalkyl beräknar långivaren månadsbeloppet som blir kvar när lånets inbetalning har gjorts. Den kalkylen kallas för KALP, vilket står för kvar att leva på–kalkyl.

Men hur räknar man och vad ingår egentligen i KALP? I denna artikel berättar vi mer om hur kvar att leva på–kalkylen fungerar och varför den är så viktig, både för långivaren och för dig som låntagare.

Pontus Wiss

Innehållsansvarig: Pontus Wiss

Olle Gordh

Granskad av: Olle Gordh

Denna artikel skrevs 2023-02-27 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 10:49

kvar att leva på-kalkyl

Vad är KALP?

KALP står för ”kvar att leva på” och är en kalkyl många banker och långivare använder sig av för att bedöma din återbetalningsförmåga när du ansöker om lån. Den visar hur mycket av din inkomst blir kvar att leva på när alla dina utgifter har dragits bort från dina inkomster. Resultatet av beräkningen ligger därefter till grund för huruvida långivaren beviljar ett lån eller inte.
Består ditt hushåll av flera personer tar långivaren i beräkningen hushållets totala inkomster och kostnader.

KALP (kvar att leva på-kalkyl)

Varför är KALP viktig?

I sin rapport ”Den svenska bolånemarknaden” från 2022 konstaterar Finansinspektionen att svenskarnas lån i december 2022 uppgick till totalt 4 468 miljarder kronor, vilket motsvarar 89 procent av Sveriges BNP. Bolån stod för 82 procent av hushållens totala lån. En viktig orsak till att vi lånar mer och mer är kombinationen av ökade inkomster, lägre räntor och stigande bostadspriser.
KALP-kalkylen är en viktig del i långivarnas beslutsprocess när det gäller att godkänna din låneansökan. Den avslöjar nämligen hur sårbar din ekonomi blir om villkoren på marknaden ändras. Har du små ekonomiska marginaler kommer du förmodligen att få låna ett lägre belopp som din betalningsförmåga klarar av. Du ska kunna betala ränta och amorteringar på lånet, men även behålla din konsumtion när inkomsten minskar och räntorna stiger.
Visar din KALP-kalkyl ett dåligt värde kan du få svårigheter att betala på ditt lån. Är det många som hamnar i samma situation kan det leda till att lånemarknaden kan göra betydande kreditförluster. Det i sin tur kan orsaka obalans i landets ekonomiska utvecklig och hota den finansiella stabiliteten.

kvar att leva på-kalkyl

Vad ingår i KALP?

I KALP-kalkylen ingår dina inkomster, kostnader för lånet, skulder, driftskostnader för bostaden samt levnadskostnader. Är det flera som bor tillsammans tar långivaren hushållets totala inkomster och kostnader.
När det gäller levnadskostnaderna använder man oftast schablonkostnader. De kan variera mellan de olika bankerna, men i regel går man efter Konsumentverkets skäliga levnadskostnader.
Finansinspektionens kartläggning av schablonkostnader efter hushållets sammansättning ser du i tabellen nedan.

schablonkostnader efter hushållets sammansättning
Levnadskostnader 2019 2020 2021
Ensamboende 9 900 kr 10 100 kr 10 100 kr
Samboende 17 200 kr 17 600 kr 17 600 kr
Per barn 3 700 kr 3 800 kr 3 800 kr
Driftkostnader
Småhus 4 000 kr 4 000 kr 4 000 kr
Bostadsrätt 3 100 kr 3 100 kr 3 100 kr

När långivaren sammanställer KAPL-kalkylen får de en tydlig bild av vad ditt månatliga överskott blir, det vill säga skillnaden mellan inkomster och kostnader. Till inkomster räknas bland annat bruttolön, pension, studiemedel, bidrag och kapitalinkomster. Kostnaderna består istället av skatt på lön, amortering och ränta på lån, boendekostnader, driftkostnader och levnadskostnader enligt schablon.

KALP (kvar att leva på-kalkyl)

Beräkning av KALP (exempel)

Innan banken beviljar ditt bolån gör den en detaljerad sammanställning av din ekonomi och betalningsförmåga genom en KALP-kalkyl. Eftersom det inte finns någon bestämd mall kan kalkylen se ut på olika sätt hos olika banker. Det finns även de som lägger till egna värden och punkter som de anser är viktiga för att fatta beslut.
En annan skillnad mellan bankerna är kraven de ställer på KALP-värdet för att bevilja ett bolån. Vissa accepterar lägre KALP medan andra har högre krav för samma lånebelopp. Därför kan det löna sig att jämföra flera lån innan du ansöker.
Vid själva beräkningen av KALP använder banken en så kallad kalkylränta som är högre än dagens räntenivå och som banken själv bestämmer. Anledningen till det är att banken ska säkerställa att du klarar av stigande räntor utan att äventyra din privatekonomi. I dagsläget rekommenderar Finansinspektionens att KALP-kalkylen ska beräknas med en ränta på mellan 6 och 7 procent.

Exempel på beräkning av KALP

Du är ensamstående med två barn och har en bruttolön på 56 000 kronor i månaden. Ni bor i en trea med en hyra på 7500 kronor. Driftskostnaderna (el, vatten, sophämtning och försäkring) uppgår till 2 000 kronor per månad. Enligt Finansinspektionen blir levnadskostnaderna för din familj 17 700 kronor (10 100 kr + 3 800 kr + 3 800 kr). Utöver det har du ansökt om ett lån på 3 miljoner.
I tabellen nedan har vi gjort beräkningen av KALP som visar att hushållet har 9 000 kronor att leva på under månaden när alla kostnader och skulder är betalda.

Inkomster – Utgifter = KALP (kvar att leva på)

Beräkning av KALP som visar att hushållet har 9 000 kronor att leva på
Inkomster Utgifter
Bruttolön 56 000 kr
Skatt lön 13 000 kr
Barnbidrag 2 500 kr
Hyra 7 500 kr
Driftskostnader 2 000 kr
Levnadskostnader 17 700 kr
Amortering lån 1 300 kr
Ränta 6,5 % 8 000 kr
Totalt: 58 500 kr 49 500 kr
KALP: 9 000 kr

Ju högre KALP-kalkylen visar, desto större chans att få lånet beviljat.

kvar att leva på-kalkyl

Denna artikel skrevs 2023-02-27 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 10:49

Head of online sales och innehållsansvarig

pontus.wiss@likvidum.se Linkedin: Pontus Wiss

Pontus har jobbat inom privatekonomi sedan 2015, både på en långivare och ett av Sveriges största affiliatenätverk. På så sätt har Pontus en bred kunskap och erfarenhet om privatekonomins olika aspekter.

Dela artikel