Restskatt - när ska restskatten betalas? - Likvidum - [2024]
Hem » Restskatt
Viktor Ström

Av: Viktor Ström

Uppdaterad: 4 januari, 2024

Array

Restskatt 2024 – Då ska den vara betald

Alla som får deklaration från Skatteverket är skyldiga att deklarera. Syftet med deklarationen är att räkna fram den verkliga skatten du är skyldig att betala på dina inkomster. Har du betalat för mycket i preliminärskatt under inkomståret kommer du att få återbäring. Om du däremot betalat för lite får du så kallad restskatt.

I denna artikel får du lära dig mer om restskatt, vad det är och när den ska betalas. Likvidum tipsar också om vad du kan göra för att undvika restskatt helt.

restskatt

Vad är restskatt?

Restskatt, eller kvarskatt som den också kallas, är ett underskott av inbetalad preliminärskatt under föregående inkomstår.

Varje år får du din inkomstdeklaration från Skatteverket med uppgifter om dina samlade inkomster, avdrag och inbetalad preliminärskatt. För att avgöra om skatten motsvarar det du egentligen ska betala gör Skatteverket beräkningar för att komma fram till din slutliga skatt.

Betala restskatt

Om det visar sig att skatten du betalat under hela förra året överstiger den slutliga skatten får du överskottet tillbaka i form av skatteåterbäring. Visar det sig att slutskatten är högre än den du betalat under beskattningsåret får du restskatt. Det betyder att du får betala in mellanskillnaden.

restskatt

Därför får du restskatt

Den främsta anledningen till att du får restskatt är att skatten som har dragits på din lön under förra året är lägre än slutskatten du får med din deklaration. Slutskattebeskedet du får gäller förutsatt att du inte ska göra ytterligare ändringar som kan påverka beräkningen av den slutliga skatten.

Omständigheter som kan bidra till ändrat slutskattebesked är till exempel om du:

  • Har enskild firma
  • Sålt en fastighet
  • Ska ansöka om avdrag
  • Handlat med aktier

Har du haft flera arbetsgivare under året kan skatteavdraget bli för lågt. I sådana fall ska du fylla i kompletterande bilagor och skicka till Skatteverket. De gör då en ny beräkning och återkommer med ett nytt korrigerat skattebesked.

restskatt

När ska restskatten vara betald 2024?

Datumet då din restskatt senast ska vara betald finns angivet på ditt slutskattebesked. Deklarerar du digitalt och inte behöver göra några ändringar i din deklaration kan du göra en inbetalning omgående eller åtminstone innan sista betalningsdagen. På så sätt är du färdig med deklarationen och slipper betala kostnadsränta på beloppet.

Tänk på att du kommer att få ditt nya slutskattebesked tillsammans med ändringsbeslutet om du ändrar din deklaration. Då har du 90 dagar på dig att betala in skatten. Datumet finns på beskedet.

Normalt ska restskatten vara betalt senast den 12 September 2024. För att betala den loggar du in hos Skatteverket, där du kan göra en inbetalning med Swish eller till Skatteverkets bankgiro 5050-1055.

restskatt

Beräkning av ränta på restskatten

Tillsammans med restskatten ska du även betala en kostnadsränta. Från vilken dag man börjar räkna ränta beror på hur stor restskatten är.

  • Från och med den 14 februari 2024 på restskatt över 30 000 kronor
  • Från och med den 4 maj 2024 på restskatt under 30 000 kronor

Den låga kostnadsräntan ligger på 2,5 procent vilket motsvarar basräntan.

Restskatt räkneexempel

En restskatt på 100 000 kronor som betalas in den 12 September kan beräknas enligt följande:

  • 100 000 kronor
  • Låg kostnadsränta är 2,5 procent
  • Kostnadsräntan = (2,5/100) x (100 000 kronor) x (12 september – 14 februari) = (0,025) x (100 000) x (180 dagar) = 4500 kronor
restskatt

Vad händer om jag inte betalar restskatten i tid?

Det är aldrig rätt att inte betala sina skulder. Påföljderna kan bli stora och obehagliga med långtgående ekonomiska konsekvenser. Du kan få onödiga betalningsanmärkningar med försämrad kreditvärdighet som resultat.

Hög kostnadsränta

Hög kostnadsränta beräknas om du inte betalar din restskatt i tid och börjar löpa efter förfallodagen den 13 november. Den motsvarar basräntan (2,5 procent) plus 15 procent, vilket blir totalt 17,5 procent.

Från 14 november och till dess restskatten är betald hamnar ärendet hos Kronofogden för indrivning.

restskatt

Så kan du undvika att betala restskatt

Tillhör du gruppen som får restskatt varje år? Då ska vi föreslå två enkla saker du kan göra för att undvika det i framtiden.

1. Höj ditt skatteavdrag

Prata med din arbetsgivare och be den dra ett förhöjt skattebelopp på din lön varje månad. Har du flera arbetsgivare ska du vända dig till den som betalat högst lön.

Några hundra lappar varje månad kommer inte att göra så stor skillnad som flera tusen kronor nästkommande år. Genom att betala högre skatt på din lön minskar skillnaden mellan preliminär och slutlig skatt i din deklaration.

2. Ansök om jämkning hos Skatteverket

Med jämkning menas justering av din A-skatt så att den hamnar på rätt nivå. Skatteverket återkommer med ett beslut som du ska lämna till din arbetsgivare.

restskatt

Restskatt summering

Restskatt får du om du betalat för lite preliminärskatt under inkomståret. I deklarationen ser du hur mycket skatt du skulle ha betalat egentligen (slutskatten).

Om slutskatten är högre än din preliminärskatt ska du betala restskatt, det vill säga mellanskillnaden mellan den skatt du betalat och den verkliga skatten.

restskatt

Denna artikel skrevs 2022-03-29 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 12:34


Digital specialist och skribent

E-post Linkedin: Viktor Ström

Viktor har flera års erfarenhet av finansbranschen, bland annat från tidigare arbete inom Bonnierkoncernen. Viktor har tidigare jobbat med företagsfinansiering.

Dela artikel