Hem » Prisbasbelopp
Pontus Wiss

Av: Pontus Wiss

Uppdaterad: 12 september, 2023

Prisbasbelopp – 2023

Prisbasbeloppet är en summa som används för att beräkna och sätta nivåerna för exempelvis jobbskatteavdraget, pensioner och offentliga ersättningar som sjuk- och föräldrapenning. Prisbasbeloppet bestäms av regeringen en gång per år och ska spegla prisutvecklingen i samhället i stort.

Prisbasbelopp för 2024 fastställt

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet till 57 300 kronor för år 2024

prisbasbelopp

Vad är prisbasbelopp?

Ett prisbasbelopp är ett bestämt värde som varje år räknas ut av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av regeringen. Detta prisbasbelopp, ibland kallat enbart basbelopp, används sedan som underlag av regeringen för att beräkna vilken nivå pensioner och olika allmänna försäkringar ska ligga på.

Exempel på vad prisbasbeloppet har inverkan på är:

  • Skatter
  • Deklaration
  • Sjukpenning
  • Studiemedel
  • Föräldrapenning
  • Tjänstepension
  • Pension
  • Bilförmåner

Basbeloppet både speglar och är till för att justera hur inflationen i det svenska samhället ser ut och är därför kopplat till konsumentprisindex och prisutvecklingen i Sverige överlag.

prisbasbelopp

Hur räknas prisbasbeloppet ut?

När ett prisbasbelopp ska räknas ut används en formel som går ut på att jämföra prisnivån för juni det föregående året med juni år 1997. Resultatet av denna jämförelse multipliceras därefter med 1997 års basbelopp, 36 396 kronor, och detta belopp avrundas slutligen uppåt till närmaste hundratalet.

Prisbasbelopp 2018 – 2024

I enlighet med socialförsäkringsbalken (2010:110) har de senaste årens prisbasbelopp räknats ut av Statistiska Centralbyrån att bli följande:

2024: 57 300 kronor

2023: 52 500 kronor
2022: 48 300 kronor (Förhöjd till 49 300 kronor)
2021: 47 600 kronor
2020: 47 300 kronor
2019: 46 500 kronor
2018: 45 500 kronor

Prisbasbelopp

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 12 september, 2023 klockan 14:44


Head of onlinesales och redaktör


pontus.wiss@likvidum.se Linkedin: Pontus Wiss

Pontus har jobbat inom privatekonomi sedan 2015, både på en långivare och ett av Sveriges största affiliatenätverk. På så sätt har Pontus en bred kunskap och erfarenhet om privatekonomins olika aspekter.

Dela artikel