Prisbasbelopp – Vad är prisbasbelopp och vad används det till?

Vad är prisbasbelopp?

Ett prisbasbelopp är ett bestämt värde som varje år räknas ut av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av regeringen. Detta prisbasbelopp, ibland kallat enbart basbelopp, används sedan som underlag av regeringen för att beräkna vilken nivå pensioner och olika allmänna försäkringar ska ligga på.

 

Exempel på vad prisbasbeloppet har inverkan på är:

  • Skatter
  • Deklaration
  • Sjukpenning
  • Studiemedel
  • Föräldrapenning
  • Tjänstepension
  • Pension
  • Bilförmåner

Basbeloppet både speglar och är till för att justera hur inflationen i det svenska samhället ser ut och är därför kopplat till konsumentprisindex och prisutvecklingen i Sverige överlag.

Hur räknas prisbasbeloppet ut?

När ett prisbasbelopp ska räknas ut används en formel som går ut på att jämföra prisnivån för juni det föregående året med juni år 1997. Resultatet av denna jämförelse multipliceras därefter med 1997 års basbelopp, 36 396 kronor, och detta belopp avrundas slutligen uppåt till närmaste hundratalet.

I enlighet med socialförsäkringsbalken (2010:110) har de senaste årens prisbasbelopp räknats ut av Statistiska Centralbyrån att bli följande:

2021: 47 600 kronor
2020: 47 300 kronor
2019: 46 500 kronor
2018: 45 500 kronor

Artikeln uppdaterades senast 27 Oktober 2021
Skribent Pontus Wiss
Head of onlinesales och redaktör
pontus.wiss@likvidum.se Linkedin: Pontus Wiss
Pontus har jobbat i finansbranschen sedan 2015, både på en långivare och ett av Sveriges största affiliatenätverk. Pontus har en bred kunskap om branschen i sin helhet.