Taxeringsvärde - vad är det och hur beräknas det? | 2024
Hem » Vad är taxeringsvärde

Taxeringsvärde – Vad är det och hur beräknas det?

Taxeringsvärdet är det samlade värdet av en fastighet. Taxeringsvärde beräknas av Skatteverket och ska motsvara 75 procent av fastighetens marknadsvärde. Värdet används bland annat för att beräkna hur mycket du ska betala i fastighetsskatt.

Småhus kommer snart att få nya taxeringsvärden. Förändringarna beror på ökningen av fastighetspriser mellan 2020 och 2022. Det och andra nyheter gick Skatteverket ut med i ett pressmeddelande.

 • Över 2,4 miljoner småhus får nya taxeringsvärden.
 • Genomsnittlig ökning: 31 procent.
 • Variation i ökning: Jämtland (43 %), Gotland (38 %), Blekinge (26 %).
Viktor Ström

Skriven av: Viktor Ström

Olle Gordh

Granskad av: Olle Gordh

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 5 juni, 2024 klockan 08:19

taxeringsvärde

Vad är taxeringsvärde?

Ett taxeringsvärde är det samlade värdet av en ägd fastighet, och ligger till grund till den fastighetsskatt som ska betalas för fastigheten. Standard brukar vara att taxeringsvärdet ska ligga på ungefär 75 procent av fastighetens marknadsvärde och beräknas av Skatteverket.

Eftersom priserna oftast ändras snabbare på bostadsmarknaden än vad Skatteverket hinner registrera kan det vara bra att själv dubbelkolla och räkna ut ett fastighets taxeringsvärde med hjälp av Skatteverket.

taxeringsvärde

Hur beräknas taxeringsvärdet?

Taxeringsvärdet beräknas baserat på flera faktorer, inklusive fastighetens läge, storlek, ålder och skick. Skatteverket använder dessa faktorer för att uppskatta ett rättvist värde.

Den vanligaste kategorin som oftast räknas in när det gäller fastigheter kallas småhus. När någon talar om taxeringsvärdet är det i princip uteslutande småhus som avses.

Taxeringsvärdet fastslås vart tredje år och ska utgöra 75 procent av fastighetens marknadsvärde. Marknadsvärdet baseras i sin tur på de genomsnittliga priserna, under de två senaste åren, på liknande fastigheter i området. Eftersom priserna förändras snabbt på bostadsmarknaden kan taxeringsvärdet och marknadsvärdet vara skilja sig åt kraftigt.

Beräkning av taxeringsvärde exempel

För att förstå hur taxeringsvärdet beräknas, låt oss titta på ett exempel:
Lisa äger en villa i ett medelstort svenskt samhälle. Hennes villa har följande egenskaper:

 • Läge: Centralt i samhället.
 • Storlek: 150 kvadratmeter boyta.
 • Ålder: 20 år.
 • Skick: Bra underhållen, inga större renoveringsbehov.

Skatteverket använder dessa faktorer samt jämförbara försäljningspriser i området för att beräkna taxeringsvärdet. Efter analys bedöms Lisas villas taxeringsvärde till 1,500,000 kr.

Faktorer som har påverkat beräkningen inkluderar:

 • Markvärde: Fastighetens läge och efterfrågan i området.
 • Byggnadens värde: Storlek, ålder och skick.

Den slutliga beräkningen kan innebära att Lisas fastighetsskatt baseras på detta taxeringsvärde. Om Lisa anser att värdet är för högt kan hon överklaga bedömningen hos Skatteverket.

taxeringsvärde

Därför ska du kontrollera ditt taxeringsvärde

Eftersom taxeringsvärdet ligger till grund för hur mycket fastighetsskatt som ska betalas kan det vara bra att kontrollera värdet med jämna mellanrum. Värdet på fastigheten kan ha gått upp på grund av renovering eller utbyggnad och detta är det bra att kontrollera. Detta kan ha betydelse om du planerar att låna pengar med fastigheten som säkerhet

Det är möjligt att själv räkna ut taxeringsvärdet på sin fastighet och ska då göras i samarbete med Skatteverket för att värderingen ska anses giltig. Det enda som behövs är det aktuella värdeområdets nummer, som kan hittas antingen på Skatteverkets hemsida eller på fastighetsdeklarationen.

taxeringsvärde

Vilka faktorer kan påverka taxeringsvärdet?

När Skatteverket ska räkna ut ett taxeringsvärde finns det flera faktorer som påverkar. Om det rör sig om en bebyggd fastighet, som en tomt med villa eller ett fritidshus, räknas både tomtvärde och byggnadens värde in. Om tomten inte är bebyggd räknas av uppenbara skäl bara tomtens värde.

Om du äger byggnaden men inte marken, exempelvis om du arrenderar tomten ditt hus står på, delas taxeringsvärdet upp. Taxeringsvärdet på ditt hus bygger då endast på byggnadens värde. Medan tomten får ett eget taxeringsvärde eftersom det är någon annan som äger den.

En nyhet detta år är att närheten till vindkraftverk i vissa situationer kan påverka fastigheters marknadsvärde, och det finns möjlighet till justering om fastighetsägaren ansöker om det.

taxeringsvärde

Vilka användningsområden har taxeringsvärdet?

Att ha koll på sitt taxeringsvärde är alltid bra eftersom påverkar din ekonomi på flera sätt. Framför allt om du har ett bolån. Finansinspektion införde 2010 ett amorteringskrav på bostadslån. Sedan dess gäller att om du lånar mer än 50 % av bostadens värde ska du amortera minst en procent om året. Har du lånat mer än 70 procent av bostadens värde ska du amortera två procent av lånet varje år. Om taxeringsvärdet gått upp kan det därför betyda att du inte behöver amortera lika mycket på din bostad.

Taxeringsvärdet ska, som vi sett, utgöra 75% av bostadens marknadsvärde. Om ditt taxeringsvärde har ökat så har även marknadsvärdet gått upp. Om detta har hänt kan det vara klokt att kontakta en mäklare för en omvärdering av bostaden och därefter lägga om lånet. Om värdeökningen är tillräckligt stor i förhållande till ditt bolån kan din belåningsgrad ha gått ner. Vid en belåningsgrad på mer än 70% så måste du nämligen amortera minst 2% per år, vid en belåningsgrad på mer än 50% ska du amortera minst 1%. Om värdeökningen på din bostad är tillräckligt stor kan alltså din belåningsgrad ha ökat så pass mycket att det påverkar hur mycket du behöver amortera.

Taxeringsvärdet ligger också till grund för:

 • Försäkring av fastighet vid eventuella skador
 • Fastighetsvärdering vid exempelvis försäljning, köp eller bodelning
 • Underlag vid exempelvis friköp av tomträtter
 • Beskattning i form av fastighetsskatt eller fastighetsavgift
 • Grund för att få ta lån hos banker och andra låneföretag
taxeringsvärde

Vanliga frågor om taxeringsvärde

Vad menas med taxeringsvärde?

Taxeringsvärde är det värde som Skatteverket fastställer för en fastighet och används som grund för att beräkna fastighetsskatt. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan taxeringsvärde och marknadsvärde, där marknadsvärde är det pris fastigheten kan säljas för på den öppna marknaden.

Taxeringsvärdet fastställs vanligtvis till 75% av marknadsvärdet och uppdateras regelbundet för att reflektera förändringar på fastighetsmarknaden. Detta värde påverkar direkt hur mycket fastighetsägaren betalar i fastighetsskatt.

Är det bra med högt eller lågt taxeringsvärde?

Ett högt taxeringsvärde innebär att fastigheten bedöms ha ett högt marknadsvärde, vilket kan vara fördelaktigt vid försäljning. Dock innebär det också högre fastighetsskatt. Ett lågt taxeringsvärde leder till lägre skatt men kan signalera ett lägre marknadsvärde, vilket kan vara negativt vid försäljning eller belåning.

Det är viktigt att taxeringsvärdet är korrekt och återspeglar fastighetens verkliga värde för att undvika över- eller underbeskattning. Fastighetsägare bör regelbundet granska sitt taxeringsvärde och överklaga det vid behov.

Var kan man se sitt taxeringsvärde?

Du kan se ditt taxeringsvärde genom att logga in på Skatteverkets hemsida med ditt BankID. Där kan du hitta detaljer om din fastighet och dess aktuella taxeringsvärde. Du kan också kontakta Skatteverket direkt via telefon eller e-post för att få informationen.

Det är viktigt att kontrollera sitt taxeringsvärde regelbundet, särskilt efter en taxeringsomgång, för att säkerställa att det stämmer överens med fastighetens skick och marknadsvärde.

Hur räknar man ut taxeringsvärdet?

Taxeringsvärdet beräknas utifrån flera faktorer inklusive fastighetens läge, storlek, ålder och skick. Skatteverket samlar in data om fastigheter och använder jämförelser med liknande fastigheter i området. Beräkningsmodellen kan inkludera faktorer som byggnadsår, antal våningar, och renoveringsbehov.

Skatteverket publicerar ibland vägledningar och exempel som fastighetsägare kan använda för att få en uppfattning om hur deras taxeringsvärde har beräknats. Om du anser att taxeringsvärdet är felaktigt, kan du överklaga beslutet med hjälp av dessa uppgifter.

Hur påverkas taxeringsvärdet skatten?

Fastighetsskatten beräknas som en procentandel av taxeringsvärdet. Ett högre taxeringsvärde innebär att fastighetsägaren betalar mer i fastighetsskatt, medan ett lägre taxeringsvärde leder till en lägre skatt. Detta gör det viktigt att taxeringsvärdet är korrekt.

Ändringar i taxeringsvärdet kan ske vid regelbundna taxeringsomgångar eller efter större förändringar på fastigheten, som renoveringar eller ombyggnationer. Det är viktigt att rapportera sådana förändringar till Skatteverket.

Måste man deklarera taxeringsvärdet?

Ja, fastighetsägare måste deklarera sitt taxeringsvärde vid varje taxeringsomgång. Skatteverket skickar ut deklarationsblanketter som fastighetsägaren fyller i med relevanta uppgifter om fastigheten. Denna information används sedan för att fastställa taxeringsvärdet.

Det är viktigt att lämna korrekta uppgifter för att säkerställa att taxeringsvärdet blir rätt. Felaktiga uppgifter kan leda till antingen för hög eller för låg beskattning.

Hur mycket påverkar boytan taxeringsvärdet?

Boytan är en betydande faktor vid beräkningen av taxeringsvärdet. Generellt sett, ju större boytan är, desto högre blir taxeringsvärdet. Detta beror på att större bostadsytor ofta har högre marknadsvärde och därmed högre taxeringsvärde.

Skatteverket tar hänsyn till både huvudbyggnadens boyta och eventuella tilläggsbyggnader när de fastställer taxeringsvärdet. Det är viktigt att rapportera korrekta mått på boytan i fastighetsdeklarationen.

Vad beräknas taxeringsvärdet på?

Taxeringsvärdet beräknas på flera faktorer inklusive fastighetens läge, storlek, ålder, skick och boyta. Skatteverket använder även jämförelser med liknande fastigheter i området för att fastställa ett rättvist värde.

Andra faktorer som kan påverka taxeringsvärdet inkluderar fastighetens användning (t.ex. bostad, kommersiell), byggnadsår, antal våningar, och eventuella renoverings- eller moderniseringsarbeten som har utförts.

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 5 juni, 2024 klockan 08:19


Digital specialist och skribent

E-post Linkedin: Viktor Ström

Viktor har flera års erfarenhet av finansbranschen, bland annat från tidigare arbete inom Bonnierkoncernen. Viktor har tidigare jobbat med företagsfinansiering.

Dela artikel