Taxeringsvärde - vad är det och hur beräknas det? | 2024
Hem » Vad är taxeringsvärde

Taxeringsvärde – Vad är det och hur beräknas det?

Taxeringsvärdet är det samlade värdet av en fastighet. Taxeringsvärde beräknas av Skatteverket och ska motsvara 75 procent av fastighetens marknadsvärde. Värdet används bland annat för att beräkna hur mycket du ska betala i fastighetsskatt.

Småhus kommer snart att få nya taxeringsvärden. Förändringarna beror på ökningen av fastighetspriser mellan 2020 och 2022. Det och andra nyheter gick Skatteverket ut med i ett pressmeddelande.

  • Över 2,4 miljoner småhus får nya taxeringsvärden.
  • Genomsnittlig ökning: 31 procent.
  • Variation i ökning: Jämtland (43 %), Gotland (38 %), Blekinge (26 %).
Viktor Ström

Skriven av: Viktor Ström

Marcus Lindblad

Granskad av: Marcus Lindblad

Uppdaterad: 10 januari, 2024

taxeringsvärde

Vad är taxeringsvärde?

Ett taxeringsvärde är det samlade värdet av en ägd fastighet, och ligger till grund till den fastighetsskatt som ska betalas för fastigheten. Standard brukar vara att taxeringsvärdet ska ligga på ungefär 75 procent av fastighetens marknadsvärde och beräknas av Skatteverket.

Eftersom priserna oftast ändras snabbare på bostadsmarknaden än vad Skatteverket hinner registrera kan det vara bra att själv dubbelkolla och räkna ut ett fastighets taxeringsvärde med hjälp av Skatteverket.

taxeringsvärde

Hur beräknas taxeringsvärdet?

När ett taxeringsvärde ska räknas ut är det Skatteverket som samlar ihop all information och framställer den slutgiltiga summan. Byggnadens ålder (värdeår) tas med i beräkningen. Tanken är att detta ska representera den ungefärliga åldern, med hänsyn till eventuella tillbyggda delar och ombyggnationer

Den vanligaste kategorin som oftast räknas in när det gäller fastigheter kallas småhus. När någon talar om taxeringsvärdet är det i princip uteslutande småhus som avses.

Taxeringsvärdet fastslås vart tredje år och ska utgöra 75 procent av fastighetens marknadsvärde. Marknadsvärdet baseras i sin tur på de genomsnittliga priserna, under de två senaste åren, på liknande fastigheter i området. Eftersom priserna förändras snabbt på bostadsmarknaden kan taxeringsvärdet och marknadsvärdet vara skilja sig åt kraftigt.

taxeringsvärde

Därför ska du kontrollera ditt taxeringsvärde

Eftersom taxeringsvärdet ligger till grund för hur mycket fastighetsskatt som ska betalas kan det vara bra att kontrollera värdet med jämna mellanrum. Värdet på fastigheten kan ha gått upp på grund av renovering eller utbyggnad och detta är det bra att kontrollera. Detta kan ha betydelse om du planerar att låna pengar med fastigheten som säkerhet

Det är möjligt att själv räkna ut taxeringsvärdet på sin fastighet och ska då göras i samarbete med Skatteverket för att värderingen ska anses giltig. Det enda som behövs är det aktuella värdeområdets nummer, som kan hittas antingen på Skatteverkets hemsida eller på fastighetsdeklarationen.

taxeringsvärde

Vilka faktorer kan påverka taxeringsvärdet?

När Skatteverket ska räkna ut ett taxeringsvärde finns det flera faktorer som påverkar. Om det rör sig om en bebyggd fastighet, som en tomt med villa eller ett fritidshus, räknas både tomtvärde och byggnadens värde in. Om tomten inte är bebyggd räknas av uppenbara skäl bara tomtens värde.

Om du äger byggnaden men inte marken, exempelvis om du arrenderar tomten ditt hus står på, delas taxeringsvärdet upp. Taxeringsvärdet på ditt hus bygger då endast på byggnadens värde. Medan tomten får ett eget taxeringsvärde eftersom det är någon annan som äger den.

En nyhet detta år är att närheten till vindkraftverk i vissa situationer kan påverka fastigheters marknadsvärde, och det finns möjlighet till justering om fastighetsägaren ansöker om det.

taxeringsvärde

Vilka användningsområden har taxeringsvärdet?

Att ha koll på sitt taxeringsvärde är alltid bra eftersom påverkar din ekonomi på flera sätt. Framför allt om du har ett bolån. Finansinspektion införde 2010 ett amorteringskrav på bostadslån. Sedan dess gäller att om du lånar mer än 50 % av bostadens värde ska du amortera minst en procent om året. Har du lånat mer än 70 procent av bostadens värde ska du amortera två procent av lånet varje år. Om taxeringsvärdet gått upp kan det därför betyda att du inte behöver amortera lika mycket på din bostad.

Taxeringsvärdet ska, som vi sett, utgöra 75% av bostadens marknadsvärde. Om ditt taxeringsvärde har ökat så har även marknadsvärdet gått upp. Om detta har hänt kan det vara klokt att kontakta en mäklare för en omvärdering av bostaden och därefter lägga om lånet. Om värdeökningen är tillräckligt stor i förhållande till ditt bolån kan din belåningsgrad ha gått ner. Vid en belåningsgrad på mer än 70% så måste du nämligen amortera minst 2% per år, vid en belåningsgrad på mer än 50% ska du amortera minst 1%. Om värdeökningen på din bostad är tillräckligt stor kan alltså din belåningsgrad ha ökat så pass mycket att det påverkar hur mycket du behöver amortera.

Taxeringsvärdet ligger också till grund för:

  • Försäkring av fastighet vid eventuella skador
  • Fastighetsvärdering vid exempelvis försäljning, köp eller bodelning
  • Underlag vid exempelvis friköp av tomträtter
  • Beskattning i form av fastighetsskatt eller fastighetsavgift
  • Grund för att få ta lån hos banker och andra låneföretag
taxeringsvärde

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 10 januari, 2024 klockan 10:41


Digital specialist och skribent

E-post Linkedin: Viktor Ström

Viktor har flera års erfarenhet av finansbranschen, bland annat från tidigare arbete inom Bonnierkoncernen. Viktor har tidigare jobbat med företagsfinansiering.

Dela artikel