Decentraliserad Finans (DeFi): vad är det & hur funkar det?
Hem » Decentraliserad Finans (DeFi)

Decentraliserad Finans (DeFi)

Decentraliserad Finans förkortas DeFi och beskriver ett finansiellt system där företag inte agerar som mellanhänder. Ansöker du om att låna pengar i Sverige sker det normalt via en bank. DeFi använder en särskild teknik som gör att människor kan sköta transaktioner själv utan att använda en banktjänst. I den här artikeln förklarar vi övergripande vad decentraliserad finans är och hur det fungerar.

Pontus Wiss

Innehållsansvarig: Pontus Wiss

Marcus Lindblad

Granskad av: Marcus Lindblad

Denna artikel skrevs 2023-11-14 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 10:07

decentraliserad finans

Vad är decentraliserad finans?

Tekniken är i ständig utveckling och utmanar hur vi tänker och agerar. För att kunna förklara vad decentraliserad finans är så behöver vi förstå de två begreppen blockchain och decentralisering.

Vad betyder decentralisering?

Decentralisering betyder fördelning eller spridning. Istället för att finansiella företag har den centrala rollen så sprids ansvaret ut till alla människor som vill delta. Den funktionen heter blockchain.

Vad är blockchain?

Ordet blockchain översätts till blockkedjor på svenska men normalt används den engelska benämningen. Enskilda personer skriver in så kallade ”smarta kontrakt” via digitala system. Enskilda kontrakt kan kommunicera direkt med varandra och på så sätt utföra transaktioner.
När det sker transaktioner och kontrakt mellan två personer inom decentraliserad finans så används kryptovalutor. Kryptovalutor är exempelvis Bitcoin och Ethereum. Under 2020-talet växte användningen av DeFi även om den fortfarande är liten jämförelsevis med traditionella banker.

decentraliserad finans

Hur fungerar decentraliserad finans?

Enkelt förklarat så är decentraliserad finans ett finansiellt system mellan privatpersoner. Inom DeFi är det möjligt att göra samma saker som vi vanligen gör hos en traditionell bank – spara pengar, lånar pengar och genomföra transaktioner. Alla transaktioner sker mellan privatpersoner utan att företag är involverade.
Genom avancerade finansiella system skapar enskilda personer så kallade kontrakt. Ett kontrakt skapas av en person som vill låna pengar och kopplas ihop med en person som vill låna ut pengar vilket leder till att transaktionen kan genomföras.

Att använda decentraliserad finans har för- och nackdelar. Nedan tar vi upp några som är bra att vara medveten om.

Fördelar

 • Tillgänglighet
  – DeFi innebär att finansiella tjänster alltid finns tillgängliga och går att genomföra då det inte finns några öppettider eller bankdagar att ta hänsyn till.
 • Inkludering
  – Det går att använda DeFi utan att ha en vanlig bank. Personer med olika banker kan annars behöva vänta ett eller flera dygn innan en transaktion genomförs.
 • Öppenhet
  – Transaktioner som genomförs är i de flesta fall synliga för alla. Det ger en öppenhet där varje person kan se vad som sker.
 • Självständighet
  – Det är människorna som använder DeFi som själva sätter upp vilka regler som gäller. Som viken ränta de är villiga att låna ut pengar till.

Nackdelar

 • Säkerhet
  – Det kan ske hackerattacker eller liknande. Om något skulle hända och tillgångarna försvinner kan det vara svårt att få tillbaka något. Risken finns att alla pengar är borta.
 • Tekniken
  – För att använda decentraliserad finans krävs att användaren har en grundläggande teknisk kunskap och kan sätta sig in i allt. Ny teknik, nya begrepp och ett nytt sätt att tänka.
 • Kryptovalutor
  – Kryptovalutor kan ha stora värdeförändringar. Värdet på tillgångar i kryptovalutor kan från en dag till en annan vara i stort sett ingenting.
 • Under utveckling
  – DeFi är fortfarande relativt nytt och under utveckling. Det händer löpande nya saker inom området och det är svårt att veta vad som händer imorgon.

För att kunna använda och ta del av decentraliserad finans krävs ett engagemang och en förståelse för vad det är och hur det fungerar.

decentraliserad finans

Decentraliserad finans och traditionella banker

Likvidum är en låneförmedlare som samarbetar med traditionella banker och kreditbolag. Att låna från en traditionell bank jämfört med att använda decentraliserad finans har en väsentlig skillnad att ta hänsyn till – traditionella banker är hårt reglerade. Regleringen av banker finns i lagen och är en säkerhet för dig som konsument.
Eftersom att DeFi är en så pass ny bransch finns inte samma regleringar och det händer väldigt mycket på kort tid.
Som konsument kan det finnas möjlighet att hitta bättre villkor när det kommer till sparande eller lån, men det kommer med en osäkerhetsfaktor.
I värsta fall kan hela besparingen försvinna och som konsument finns det inte något att göra. På sparkonton finns insättningsgarantin som ger ett skydd om banken går i konkurs. Tar du ett lån finns det försäkring att teckna som en trygghet ifall något händer.
En annan skillnad är att decentraliserad finans är ett system som låter människor över hela världen göra finansiella affärer med varandra utan krav på medborgarskap i ett visst land. Det är ett globalt system som verkar helt digitalt.

decentraliserad finans

Sammanfattning om decentraliserad finans

Vad decentraliserad finans är och hur det fungerar kan vara svårt att riktigt förstå. För att förstå det i detalj krävs engagemang och kunskap. Eftersom att det finns en enorm osäkerhet runt DeFi och vad som kan komma att hända längre fram så kan det vara bra att fortsätta använda vanliga banker. Innan du tar ett beslut om att använda dig av decentraliserad finans är det avgörande att du har kunskap om varje steg samt de risker som finns.

decentraliserad finans

Denna artikel skrevs 2023-11-14 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 10:07


Head of onlinesales och redaktör


pontus.wiss@likvidum.se Linkedin: Pontus Wiss

Pontus har jobbat inom privatekonomi sedan 2015, både på en långivare och ett av Sveriges största affiliatenätverk. På så sätt har Pontus en bred kunskap och erfarenhet om privatekonomins olika aspekter.

Dela artikel