Nischbank - vad är det & hur fungerar de? - Likvidum - 2024
Hem » Vad är en nischbank?

Nischbank – Vad är det?

En nischbank är en mindre bank som riktar in sig på specifika områden. De erbjuder alltså inte ett lika stort utbud av banktjänster som storbankerna. Läs vidare för att lära dig mer om hur nischbanker fungerar och vilka fördelar dessa banker kan ha för dig när du behöver låna pengar.

Pontus Wiss

Innehållsansvarig: Pontus Wiss

Marcus Lindblad

Granskad av: Marcus Lindblad

Uppdaterad: 4 januari, 2024

nischbank

Hur fungerar en nischbank?

Med nischbank menas en mindre bank- och finansföretag som specialiserar sig inom ett visst område (nisch). Till skillnad från en vanlig bank erbjuder en nischbank ett par utvalda banktjänster och/eller vänder sig till en särskild kundgrupp. Verksamheten kan vara inom aktie- och fondhandel, ut- och inlåning, lån till småföretag, factoring eller inkassoverksamhet.
Efter avregleringen av finansmarknaden 1992 blev det möjligt för nischbanker att etablera sig på den svenska marknaden. Med tiden har antalet nischbanker faktiskt vuxit till över 40 stycken, vilket innebär att de tar marknadsandelar från de redan verksamma bank- och kreditinstituten.

nischbanker

Exempel på nischbanker

Med tanke på det stora antalet nischbanker som etablerat sig på den svenska marknaden är det förhållandevis lätt att hitta en aktör som motsvarar dina önskemål som konsument. Här är några av de största nischbankerna i Sverige idag.

  • SBAB (Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag). SBAB startades 1984 i syfte att erbjuda lånefinansiering för bostadsköp. Sedan 1999 samarbetar bolaget med Ikanobanken, ICA Bank och Svensk Fastighetsförmedling.
  • Ikanobanken. Banken ägs av Ingvar Kamprads familj och härstammar från IKEA. Ikanobanken bildades 1995 i syfte att tillhandahålla finansiella lösningar till privata kunder och kreditinstitut.
  • Skandiabanken. Banken startades 1994 och är dotterbolag till Försäkringsaktiebolaget Skandia.
  • Länsförsäkringar Bank AB. Startades 1996 som en nischbank, men har sedan dess utökad antalet banktjänster och erbjuder idag en helhetslösning inom både bank och försäkring.
  • ICA Bank AB. Banken registrerades 2001 med mål att erbjuda ICA kunderna en basservice med lån och sparande samt ett antal bankkort.
nischbanker

Olika typer av nischbanker

Det som karakteriserar en nischbank är att den specialiserar sig på en eller endast få banktjänster. De flesta nischbanker fokuserar på lån, främst privatlån utan säkerhet, men även bolån. Flera av dem har dock utökat sitt tjänsteutbud och kan idag beskrivas som universalbanker.
Det finns även flera nischbanker som riktat in sig på att erbjuda lån till privatpersoner som har svårt att låna pengar hos storbankerna, det marknadsförs ofta som ett ”omstartslån”.
En annan kategori av nischbanker är sådana som riktar in sig på värdepappershandel och förvaltning. Två bra exempel är Nordnet och Avanza som har varit mycket framgångsrika.
Det finns också nischbanker som koncentrerar sig på factoring och/eller inkassoverksamhet. Collector Bank till exempel startade som ett factoringbolag, men sedan 2015 fungerar som en traditionell bank. Även Svea Bank är en sådan, vars verksamhet inkluderar både factoring och inkassoverksamhet.

nischbanker

Finns det fördelar med nischbanker?

I vissa fall kan det finnas fördelar med att vända sig till en nischbank istället för en vanlig bank. Här är några av de främsta.

1. Bättre villkor

Då de flesta nischbankerna har sin verksamhet online kan de hålla nere sina kostnader. Dessutom behöver de inte så stor personalgrupp eftersom dessa banker enbart erbjuder vissa banktjänster. I många fall kan detta göra att du blir erbjuden bättre villkor som bankkund.

2. Fokus på ett visst område

Är du intresserad av till exempel aktiehandel kan du vända dig till en nischbank som specialiserar sig på just detta område. Då får du den hjälp du behöver utan att tvingas betala extra avgifter som hos storbankerna.

3. Kan erbjuda lån till dig som får nej hos banken

Om du har svårt att uppfylla lånekraven hos storbankerna kan du testa att vända dig till en nischbank. Som tidigare nämnt finns det nämligen nischbanker som riktar in sig på att erbjuda lån till personer med sämre kreditvärdighet, även om du förvisso kommer att behöva betala en betydligt högre ränta.

nischbanker

Nackdelar med nischbank

Även om nischbankens fördelar är många måste vi också nämna några nackdelar som du bör vara uppmärksam på. Till exempel har du inte samma möjligheter att bli helhetskund genom att samla stora delar av din ekonomi hos samma bank. Det kan göra att du får betala en högre ränta för exempelvis ett privatlån hos en nischbank jämfört med hos den bank där du har dina övriga banktjänster.
Förutom det är långt ifrån alla nischbanker anslutna till den statliga insättningsgarantin. Har du sparat mer än 1 050 000 kronor och banken går i konkurs finns det med andra ord ingen garanti för att du får tillbaka ditt sparande. Därför ska du alltid kontrollera att du sparar på ett konto med insättningsgaranti, även om sparräntan kan bli något lägre.

nischbanker

Sammanfattning

En nischbank är en internetbaserad mindre bank som är specialiserad på ett visst område, till exempel lån, factoring, inkasso eller värdepapper. Även om nischbankerna är på frammarsch och tar marknadsandelar från storbankerna är de fortfarande ganska små när det gäller antal kunder. Men nischbankerna hanterar sina verksamheter effektivt och kan vara konkurrenskraftiga mot storbankerna inom sina nischer.
Vi på Likvidum jämför lån från ett trettiotal olika banker och långivare, där flera nischbanker ingår.

nischbank

Denna artikel skrevs 2023-06-14 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 10:43

Head of online sales och innehållsansvarig

pontus.wiss@likvidum.se Linkedin: Pontus Wiss

Pontus har jobbat inom privatekonomi sedan 2015, både på en långivare och ett av Sveriges största affiliatenätverk. På så sätt har Pontus en bred kunskap och erfarenhet om privatekonomins olika aspekter.

Dela artikel