Pengar - vad är det & hur fungerar det? - Likvidum - [2024]
Hem » Vad är pengar?

Pengar – historia, nutid och framtid

Pengar och kontanter är ett ständigt aktuellt ämne – bevara kontanter i samhället eller bara använda digitala betallösningar? I den här artikeln kommer Likvidum gå djupare in på pengars historia, betydelse och mycket mer.

Pontus Wiss

Innehållsansvarig: Pontus Wiss

Olle Gordh

Granskad av: Olle Gordh

Denna artikel skrevs 2023-09-18 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 10:14

pengar - vad är det?

Vad är pengar?

Pengar har en lång historia och är idag en central del i människors liv. Pengar är ett betalmedel som används för utbyte av varor och tjänster. Hur mycket pengar är värda bestäms av Riksbanken som arbetar för att hålla en stabil inflation i landet. Hur mycket en tjänst eller vara kostar baseras sedan på flera saker:

 • Produktionskostnad
 • Efterfrågan
 • Företagets kostnader för personal, lokal mm

För att kunna leva är vi i behov av att tjäna pengar. Pengar kan komma som lön vid arbete eller exempelvis pension – vilket leder oss in på vita pengar och svarta pengar.

Vita pengar

Vita pengar är pengar som vi tar upp i deklarationen och betalar skatt på, det som räknas till taxerad inkomst.

Svarta pengar

Svarta pengar är pengar som är en person tjänat på olagligt sätt. En inkomst som den inte betalar skatt på och därmed inte heller deklarerar. Att tjäna den typen av inkomst kan leda till böter och i värsta fall fängelse.


Det är den taxerade inkomsten som är utgångspunkten när du exempelvis vill låna pengar.

pengar

Pengars historia genom tiderna

Människor har genom historien utövat byteshandel genom varor. Första gången som något motsvarande pengar användes var 2 500 f.Kr. Det var silverstavar som enkelt klipptes av och vägdes när det var dags att betala. De första mynten som tillverkades ungefär 600 f.Kr. i gamla Lydien, där Turkiet idag är beläget. Papperspengar började användas någonstans på 700-talet i Kina vilket sedan spreds sig vidare till både Europa och Mellanöstern. De blev snabbt populära då det var betydligt smidigare att bära med sig än påsar med tunga mynt.

Banker börjar grundas

Under 1500-talet började länder att få banker som hjälpte till att hantera pengar.
Sveriges riksdag beslutade år 1668 att landet skulle ha en bank. Namnet blev från början Riksens Stränders Bank för att 1867 få namnet Riksbanken.

pengar

Sverige börjar använda pengar

I Sverige började vi använda mynt för att betala under vikingatiden som pågick mellan 800 e.Kr.–1 050 e.Kr. Efter vikingatiden gick Sverige in i medeltiden. Dåvarande kung Gustav Vasa började att trycka egna silvermynt med namnet daler. Under 1600-talet blev riksdaler den officiella valutan i Sverige. År 1873 anslöt landet sig till vad som kallades för guldmyntfoten. Guldmyntfoten bestämde valutans värde i förhållande till guld. Användningen av guldmyntfot blev kortvarig då vi 1914 gick över till vad som kallas Fiatpengar, vilket fortfarande används. Pengarnas värde är inte längre kopplade till guld utan det är Riksbanken som reglerar vad pengar är vädra.

pengar

Pengar idag och framåt

Samhället förändras snabbt. Vi har gått från att enbart använda kontanter till att i stor utsträckning använda digitala betalmedel. Några av de digitala metoder som används är:

 • Bank- och kreditkort
  – Betalning med exempelvis Visa, MasterCard, American Express eller annat kort. Det kan både vara kopplat till bankkonto eller kredit.
 • Direktbetalning och banköverföring
  – Nätshopping är ett vanligt fenomen där betalning kan ske genom att beloppet direkt dras från bankkontot. Vid banköverföring kan det ta någon dag innan summan är på mottagarens konto.
 • Mobilplånböcker
  – Många tillverkare av mobiltelefoner erbjuder tjänster som heter mobilplånbok. Då går det att hålla upp mobilen mot en kortläsare och använda som betalning.
 • QR-betalning
  – Genom att scanna en QR-kod får du rätt uppgifter till säljaren och kan genomföra en direktbetalning.
pengar

Sammanfattningsvis om pengar

Historien om pengar sträcker sig långt tillbaka och har förändrats med tiden baserat på våra behov. Idag är det inte möjligt att använda kontanter överallt, utan det finns kontantfria företag. Fysiska pengar har blivit mindre vanliga och hur det kommer att bli i framtiden är det inte någon som vet. Troligtvis kommer kontanter att finnas kvar till viss del, men hur den utvecklingen kommer att ske är inte något som vi vet.

Pengar

Denna artikel skrevs 2023-09-18 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 10:14

Head of online sales och innehållsansvarig

pontus.wiss@likvidum.se Linkedin: Pontus Wiss

Pontus har jobbat inom privatekonomi sedan 2015, både på en långivare och ett av Sveriges största affiliatenätverk. På så sätt har Pontus en bred kunskap och erfarenhet om privatekonomins olika aspekter.

Dela artikel