Europeiska centralbanken (ECB) - Vad är det & vad gör dem?
Hem » Europeiska centralbanken

Europeiska centralbanken

Den Europeiska Centralbanken förkortas ECB och ansvarar för den övergripande penningpolitiken inom den Europeiska Unionen. Sverige har i sin tur Riksbanken som sköter penningpolitiken inom landet och kan ta stöd från den ECB.

I den här artikeln går Likvidum djupare in på vad den Europeiska Centralbanken har för roll.

Pontus Wiss

Innehållsansvarig: Pontus Wiss

Olle Gordh

Granskad av: Olle Gordh

Denna artikel skrevs 2023-09-07 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 10:55

Europeiska centralbanken

Vad är den Europeiska Centralbanken?

År 1988 beslutades att alla länder i den Europeiska Unionen, EU, skulle ha en gemensam centralbank. Full befogenhet att ta politiska beslut fick ECB år 1999 i samband med att euro infördes. De länder som har euro går helt under den ekonomiska politik som ECB utövar. Länder som Sverige lyssnar i huvudsakliga drag på ECB men utövar samtidigt en egen penningpolitik inom landet genom Riksbanken.

Euro som valuta

Penningpolitiken inom EU utgår till stor del ifrån euron som valuta. Av 27 länder som är med i den Europeiska Unionen så är det 20 av dessa som använder valutan. För att få införa Euro krävs att landet uppfyller en rad krav samtidigt som nya länder förväntas att implementera den när de ansluter sig.
Sverige har inte euro och har därmed inte ECB som centralbank.

Europeiska centralbanken

Europeiska Centralbankens syfte

Det huvudsakliga syftet för ECB är att upprätthålla stabila priser och säkerställa att bankerna är säkra. På så sätt kan de upprätthålla en stadig ekonomi som har en bra nivå av inflation. Några av de saker som de arbetar med är:

  • Kontroll på mängden pengar
    – Genom att ha kontroll på mängden pengar som är i omlopp kan ECB säkerställa värdet på valutan. För mycket minskar värdet euron samtidigt som för få driver upp värdet.
  • Bestämma räntor
    – Räntor som påverkar exempelvis huslån på samma sätt som Riksbanken använder och reglerar styrräntan.
  • Ansvarar för banktillsyn
    – Att använda en bank inom EU ska vara tryggt. Därför följs de upp för att säkerställa de utövar en verksamhet som är bra för dig som konsument.

Genom att ha en stabil penningpolitik kan uppsatta mål som hög sysselsättning uppnås. Det betyder att människor har ett arbete att gå till och värdet på varor ökar på en rimlig nivå varje år.

ECB:s bestämda inflationsmål

Genom analyser och beräkningar har Europeiska Centralbanken landat i ett inflationsmål på 2 % varje år. Målet ska hjälpa både privatpersoner och företag att våga spendera och investera. På så sätt stimuleras ekonomin tillräckligt för att motverka en deflation men ändå få den Europeiska Unionen att fortsätta växa sig starkare på ett ekonomiskt plan.

Europeiska centralbanken

Hur fungerar Europeiska Centralbanken?

På Europeiska Centralbanken arbetar mer än 3 500 personer från samtliga länder i EU. Banken finns i Frankfurt, Tyskland. I toppen finns en ordförande, sex ledamöter och riksbankschefer från länder som Sverige. De ansvarar för att utforma riktlinjer och ta viktiga beslut gällande ekonomin.

Utöver ledningen finns anställda inom alla positioner. Huvudspråket för kommunikation är engelska inom hela organisationen. Ett löpande arbete som ständigt behöver ta hänsyn till händelser både inom och utom Europa. ECB är helt oberoende från politik i olika länder utan ser till helheten i hela EU då alla länder har sina egna politiska inriktningar vilket är bra att komma ihåg. För personer i medlemsländerna bidrar det också till en öppenhet när det kommer till både handel och resor inom EU – ett enklare vardagsliv för alla som ingår helt enkelt.

Europeiska centralbanken

Europeiska Centralbank och Sverige

Vilken inverkan har ECB på Sverige? Till att börja med kan det komma räntehöjningar centralt vilket i sin tur påverkar räntor för oss. Ett exempel är att den kan bli dyrare att låna pengar. Sverige utövar en självständig ekonomisk politik men utgår till stor del från de råd och riktlinjer som kommer från ECB. Det är ett tätt samarbete för att tillsammans komma med bra ekonomiska beslut.

Europeiska centralbanken

Denna artikel skrevs 2023-09-07 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 10:55

Head of online sales och innehållsansvarig

pontus.wiss@likvidum.se Linkedin: Pontus Wiss

Pontus har jobbat inom privatekonomi sedan 2015, både på en långivare och ett av Sveriges största affiliatenätverk. På så sätt har Pontus en bred kunskap och erfarenhet om privatekonomins olika aspekter.

Dela artikel